За якість кадрів

ПІДВИЩИТИ КВАЛІФІКАЦІЮ РОБІТНИЧИХ ПРОПАҐАНДИСТІВ.

Розмах розгорнутої нами сітки партійно-комсомольської освіти в біжучому учбовому році, як і слід було сподіватися зустрів труднощі в питанні кадрів пропаґандистів. Такого наслідку слід було чекати тому, що в усякому разі, темп роботи в справі зрощування нових кадрів робітничих пропаґандистів відставав від потреб. Розмах сітки в цьому році особливо різко підкреслює цей розрив. Треба сказати, що нові форми навчання, розгорнуті в цьому році, здебільшого захопили парторганізації несподівано. До заведення в усіх типах шкіл загально-освітніх дисциплін української мови й українознавства партоорганізації не були підготовані. Пропаґандистів, здібних викладати ці дисципліни, партоорганізації заздалегідь не виявляли і не звернули уваги на підготування їх.

До цього спричинилося почасти й цілковите покладання надій на ОПК. Він, мовляв, надішле. Такому становищу надалі треба покласти край. Цього вимагає життя.

Вирощування нових кадрів робітничих пропаґандистів, що вже працюють – мусить бути одним з найголовніших завдань на найближчі роки. Над розв’язанням цього завдання парторганізації повинні працювати систематично.

Нові завдання – ув’язка за питаннями соціялістичної реконструкції, що стоять перед партосвітою, вимагають цілком нового типу пропаґандиста, що його, на жаль, у нас ще немає. А коли ми до цього додамо, потреби сільської сітки партійної освіти, що висуває питання кадрів не в меншій мірі, ніж в місті, то ми зрозуміємо всю вагу і потребу підготування і спеціялізації кадрів пропаґандистів.

Тепер, як ніколи, наш пропаґандист поруч марксистсько-ленінської теорії, повинен допомогти слухачеві хутко орієнтуватися в політико-економічних процесах свого виробництва і країни загалом, уміти ув’язати загальні питання сьогоднішнього дня з завданнями, що стоїть у нього на виробництві, бути ініціятором і керівником у проведенні цих завдань.

Ясно, що на підготування такого кадру пропаґандистів парторганізації повинні звернутии особливу увагу. Це підготування повинно піти по лінії зміцнення і перекваліфікації кадру пропаґандистів, що працюють, а також по лінії висування нових молодих активістів, що подають надії і виявляють здібності до пропаґандистської роботи.

Ми вважаємо, що не треба зовсім вигадувати якісь нові форми підготування пропаґандистів, досить буде того, коли наші нинішні форми буде цілком використано.

Посамперед, ми знаємо, що основна форма підготування пропаґандистів до школи, це – форма семінару. Вона цілком себе виправдала, лихо тільки в тім, що ми часто неправильно використовуємо її.

На нашу думку, семінар у своїй роботі повинен не тільки опрацьовувати теми за програмою як з боку методики, так і змісту, - він повинен також періодично ставити теоретичні питання, глибоко опрацьовуючи на першоджерелами, беручи в основу твори Ленінові, Марксові й Енґельсові.

Особливо ж треба звернути увагу на підвищення знань наших пропаґандистів у ділянці українознавства. Для цього ми рекомендуємо нашим семінарам опрацювати за шкільний рік не менш як 4 або 5 тем з українознавства, глибоко проробивши й ув’язавши історичний матеріял з сучасними процесами національно-культурного будівництва.

Запровадження курсу практизації в наші школи вимагає особливо серйозного підготування пропаґандистів у цих питаннях. Практичні теми: “Ріст партії”, “Масова робота на виробництві”, “Соціялістичне змагання і провід ним”, “Провід партійного осередку на виробництві” тощо – треба як слід опрацьовувати в школі ув’язавши їх з питанням: “Що є у нас на виробництві і що треба зробити”. А це вимагає конкретного знання становища на виробництві і певного досвіду пропаґандиста в його роботі. Цього досвіду пропаґандист повинен здобути детальним ознайомленням зі становищем на виробництві – в осередку, шахткомі, завкомі, шахтоуправлінні, заводоуправлінні та інш.

РЕЗЕРВИ НОВИХ КАДРІВ

Вище ми говорили про роботу з пропаґандистами, що працюють нині в школах сітки партійної освіти. Але перед нами постає й друге серйозне завдання – вирощування нових кадрів пропаґандистів, бо з цим справа у нас стоїть не зовсім гаразд. Так, через те, що парторганізації протягом минулого навчального року не працювали над виявленням і добором нового кадру пропаґандистів із складу слухачів шкіл і мало або й зовсім не звертали уваги на питання вирощування робітничих пропаґандистів, ми мали таке становище, коли парторганізації посилали на літні курси перепідготування пропаґандистів цілком випадкових людей, бо серед посланих людей на курси більшість кінчила єдину школу, а процентів з 15 не проходили ніякої школи і не мали потрібного мінімуму політичних знань. До вилучення керівників єдиних шкіл у цьому році подекуди також ставилися не зовсім серйозно. Провід школою подекуди доручали мало підготованому товаришеві. Все це також підтверджує настирливу потребу повсякденної роботи в справі вилучення нових молодих кадрів робітничих пропаґандистів.

На нашу думку, в справі вирощування нових кадрів робітничих пропаґандистів ВРПШ 1 і 2 ступенів, повинні відограти величезну ролю. На них лягає завдання організувати підготування нових кадрів пропаґандистів із складу видатних слухачів шкіл провести з ними окрему роботу на протязі шкілького року, щоб підготувати їх за час літнього періоду. Тоді можна буде доручити їм провід школами. Звичайно, над питанням вирощування кадрів пропаґандистів повинна працювати вся сітка і всі типи шкіл, зрозуміло, що база в єдиній школі буде менша, ніж у школах вищих ступенів. Однак, це не значить, що ми не повинні використовувати окремих видатних слухачів із складу єдиної школи. Навчальний рік показав, що над питанням вирощування кадрів пропагандистів повинна працювати також професійно-кооперативна сітка, чого досі у нас не практикувалось, через що, коли підходив навчальний рік, то профсоюзи й кооперація метушилися, шукаючи керівників шкіл, або коли вищі організації присилали розкладку на літнє перепідготування проф. і кооперат-пропаґандистів, то посилалось цілком випадкових, не перевірених людей.

Безперечно, такій безсистемності і несерйозному відношенню до вирощування … треба … покласти край.

Що, на нашу думку, повинні зробити ВРПШ 1 й 2 ступенів у справі вирощування нових кадрів робітничих пропаґандистів?

Треба сказати, що ми в цій справі вже маємо деякий досвід, але його не досить уточнено. Досвід роботи пропаґандистських груп у низці РПШ минулого року вже практиковано, але його не доводилося до кінця, бо ці групи замикалися щодо своєї роботи в стінах школи.

Основою роботи з новими кадрами повинна бути організація практичної роботи школи. Крім того, з групою молодих пропаґандистів треба організувати окрему роботу, наприклад, низку лекцій щодо методики проводу школою та її організації.

ЗАКРІПИТИ СКЛАД ШТАТНИХ ПРОПАҐАНДИСТІВ

Вище ми говорили про роботу з пропаґандистами в низовій сітці партосвіти, головним чином, з тими пропаґандистами, що, працюючи на виробництві, одночасно керують школою. Але нинішній навчальний рік нам показав, що у нас особливо гостра недостача висококваліфікованих пропаґандистів керівників підвищеної сітки, от-як: ВРПШ 1 й 2 ступня й інших видів, а надто керівників семінарів пропаґандистів, що у нас є, головним чином, штатними пропаґандистами в районах. Закріплення на цій роботі товаришів, що цілком виправдали себе, організація з ними окремої роботи протягом літнього періоду також мусить бути цього року в центрі нашої уваги.

Треба звернути увагу на те, що групи штатних пропаґандистів у нас не закріплюються, отже, здебільшого виходить, що пропаґандист, відпрацювавши 8 місяців, має 4-х місячну перерву, шукає іншої роботи протягом літа, а коли підійде знову навчальний рік, парторганізації його знову повертають на пропаґандистську роботу. Щоб усунути цю основну хибу – плинність складу пропаґандистів, треба організувати за час літнього періоду належне перепідготування цієї групи пропаґандистів, подовживши терміни курсів приблизно до 3-х місяців. Отже, тоді наш пропаґандист 8 місяців працюватиме на практичній роботі, 3 місяці буде на курсах перепідготування і один місяць у відпустці.

Таким способом ОПК матиме закріплені кадри пропаґандистів вищої кваліфікації.