Пам’ятник Т. Г. Шевченкові побудують на майдані Тевелева

Перше засідання громадського комітету

За численною участю робітників столиці відбулося перше засідання громадського комітету в справі побудування пам’ятника Тарасу Шевченкові. Збори одноголосно ухвалили на голову комітету обрати т. Петровського, а на його заступника т. Бородая.

Перше засідання комітет присвятив повнотою обговоренню конкурсних завдань на пам’ятник та остаточно визначив місце спорудження його. Зав. управління окружного інженера т. Саратіков поінформував, що підготовну роботу до спорудження пам’ятника поставлено досить широко. Фахівці обслідували низку місць, щоб виявити, де найкраще поставити пам’ятник і зупинилися на майдані Тевелева (проти готелю “Червоний” і Товарної біржі).

Умови конкурсу так само опрацювали докладно. Конкурс намічено організувати у всесоюзному масштабі, проте в ньому візьмуть участь і закордонні майстрі. За конкурсом пам’ятник має змалювати Шевченка як поета, революціонера і борця за соціяльне і національне визволення трудящих України. Жюрі конкурсу бракуватиме всі спроби просвітянсько-хуторянського тлумачення поета. Конкурс намічено оголосити не пізніше 1-го лютого і триватиме він 6-7 місяців. Докладач на закінчення зазначив, що пам’ятник Шевченкові буде перший, що його споруджують в столиці УСРР за часів радянської влади. Громадськість і трудящі не лише Харкова, а й усієї України допоможуть здійснити цю роботу якнайкраще.

В дискусіях на доклад виступили 25 промовців. Дехто з них зазначав, що місце, мовляв, обрано невдало, але більшість пристала до того, що пам’ятник Шевченкові треба поставити саме в центрі міста. Робітники-промовці висловили побажання, щоб постать письменника на пам’ятнику була такою, якою звикли його бачити трудящі.

Громадський комітет постановив споруджувати пам’ятник на майдані Тевелева, затвердив умови конкурсу і ухвалив оголосити їх не пізніше 1-го лютого. 

Пролетарську культуру протиставимо реліґійній отруті

Спроби попів та реліґійних мракобісів організувати святкування так званого нового різдва (25-26 грудня) провалилась. Дехто з них намагався в ці дні калатати в дзвони, але ніхто до церков не йшов, та й не пішов би. Трудящі, перейняті ентузіязмом, віддали ці дні на індустріялізацію країни. Не дивно, що тепер попи всі свої надії покладають на, так зване, старе різдво, що його вони святкують за старим стилем (6-7-го січня).

Зрозуміло, що наші клюби, культосвітні заклади, профорганізації та осередки безвірників мобілізують всі сили, щоб попівські витівки дали такі ж результати, як і в перше різдво.

Клюби, що в першу антиріздвяну кампанію (25 – 26-го грудня) не провели достатньої роботи, виправляють свої помилки. За постановою ХОРПС’у вони працюватимуть 6 і 7 січня цілий день, організують різні екскурсії та розваги. Вихідники в ці дні вирушають до своїх клюбів культпоходом. Журавлівський клюб “Освіта” в своєму районі організує великий антиріздвяний карнавал. Відбудеться карнавал і на ковзанці профсоюзного сада.

Окружна рада безвірників ставить на підприємствах доклади і пояснює трудящим постанову міської ради про закриття 9-х церков та зняття дзвонів. Між іншим, осередки безвірників утворюють добровільні бриґади, що зніматимуть дзвони. Сьогодні збирається загально-міський актив безвірників, що докладно обговорюють, як провадити анти-різдвяну кампанію.

З сьогоднішнього дня учні харківських шкіл, що беруть так само найактивнішу участь в анти-різдвяній кампанії, виставляють біля крамниць та магазинів спиртових напоїв пікети. Вони закликатимуть покупців не відзначати нічим релігійного свята.

Підчас вистав по театрах 5, 6 і 7-го січня, продаватимуть антирелігійну літературу та поширюватимуть антирелігійні метелики.. Широко розгорнуться культпоходи до театрів.

Харківська окружна шефська рада 5-го cічня відряджає на села округи близько 1000 робітників та культурно-наукових бриґад. Вони відвідають 186 сіл і 18 колгоспів. Крім антирелігійної роботи шефи пояснюватимуть завдання підчас весняної сівби. До районів шефи виїздять з оркестрами, акторськими бриґадами т. ін. Повернуть додому вони 9-го січня.

В низці сіл Харківщини на старе різдво закривають церкви і організують в них сельбуди. Зокрема, селяни с. Миронівки, де організують комуну ім. Харківського пролетаріяту, закривають церкву і натомість утворюють сельбуд.

————————————–
Змагатися по соціялістичному

(На загально-міському вечорі фізкультурників)

Нині перед радянськими фізкультурниками та їхніми організаціями постало завдання пристосувати повною мірою форми та методи роботи до потреб соціялістичного будівництва. Фізкультурна робота повинна стати повною мірою масовою.

Щоб якнайкраще здійснити це, фізкультурники Харкова, Москви, Ленінграду та Баку ухвалили скласти угоду на соціялістичне змагання.

За угодою вони зобов’язалися:

Брати активну участь у політичних кампаніях. Для цього треба організовувати лижвні й вело-перебіги т. ін., що мали б політично-аґітаційний зміст. Фізкультурники зобов’язуються зібрати гроші для побудови кількох тракторів та танків.

Щоб провадити краще інтернаціональну роботу, фізкультурники повинні організувати спеціальні гуртки, що матимуть тісний зв’язок із закордонними фізкультурними робітничими організаціями.

Також треба буде ставити доклади на підприємствах про міжнародний робітничий фізкультурний рух тощо.

Гасло – фізкультура масам – треба якнайкраще здійснити. Для цього потрібно організовувати масові спартакіяди, лижвні станції, лекції та доклади на політичні і фізкультурні теми.

Велику увагу треба віддати правильному розвиткові фізкультури серед дітей.

Цю угоду на соціялістичне змагання цими днями урочисто підписали фізкультурники Харкова, Москви, Ленінграду та Баку.

На вечері виступало багато промовців, що загострювали питання про міжнародний зв’язок з робітниками закордону.

Спортсмени нашого Союзу повинні прикласти всіх зусиль, щоб робітничим фізкультурним рухом закордоном не керували реформісти.

—-
Побудувати нову трудшколу в Червонозаводському районі

Робітництво заводів ХПЗ, ДЕЗ, “Серп і Молот” порушили питання перед Міською Радою, щоб побудувати трудшколу в Червонозаводському районі.

Навчання в цій школі повинно мати виробничий ухил. Отже, для цього треба буде тут побудувати спеціяльні майстерні, де учні школи одночасно з теорією набуватимуть певної кваліфікації.

Робітництво просить, щоб будівництво школи почали цього року.

——
Будинок на 2000 квартир

Транспортно-будівельна секція Харківського Окрпляну гадає, що в Харкові найближчим часом слід якнайширше розгорнути квартальне будівництво. Це здешевить його, та дасть змогу усуспільнити в окремих моментах побут (харчування, культосвітня робота т. ін.).

Секція гадає, що першим будинком-кварталом має бути великий будинок робітників місцевої промисловости на 2.000 квартир, що його побудують в районі будинку держпромисловости. Будівництво триватиме 3 роки. ХОВМП дає на перший рік будівництва 1 1/2 млн. крб., а з другого року асиґнує близько 3 млн. крб.