Наймитство візьме найактивнішу участь у перевиборах КНС

З 15 січня на Україні починаються перевибори комнезамів. Перевибори відбуватимуться в умовах загостреної клясової боротьби і завзятого опору глитайні. Комнезамам треба буде поновити свої керівні організації найкращими, витриманими працівниками, позбутися всіх чужих і ворожих елементів. Отже, великого значення набирає активна участь наймитства й с.-г. робітництва у перевиборах.

Відзначаючи все політичне значення наступних перевиборів КНС, всеукраїнський комітет спілки с.-г. і лісових робітників визнав за потрібне вже тепер негайно почати готуватися до передбвиборчої кампанії.

Всім місцевим організаціям спілки запропоновано вжити заходів, щоб висунути й підготувати кандидатури до керівних органів КНС із складу найкращих наймитів і робітників радгоспів та лісгоспів. Особливу увагу треба приділити перевірно-звітній кампанії. До складу перевірних комісій наймити й с.-г. робітники повинні обирати на загальних зборах найактивніших своїх представників.

На звітних зборах СельКНС мають бути всі 100% наймитів і робітників радгоспів. Своєю активною участю в обговоренні звітів КНС, вони допоможуть їм працювати надалі краще і як слід виконувати величезні завдання в галузі соціялістичної реконструкції сільського господарства. Одночасно, активна участь наймицтва на звітних зборах дасть змогу дати одсіч усім підступам глитаїв, що безумовно намагатимуться зривати збори. ВУК пропонує звернути увагу на те, щоб підчас перевірно-звітної кампанії пильно висвітлювалося все, що практично зробили КНС в галузі роботи серед наймитів.

Треба скористатися з наступної перевиборної кампанії й максимально залучити широкі маси наймитів і робітників радгоспів та сільгоспів до лав КНС.

——
Перша на Україні, друга в Союзі

Недавно загальнозаводська друкована газета ленінградського заводу “Красный Треугольник” перейшла на щоденний випуск. Цим зацікавилися заводські організації харківського заводу “Серп і Молот”. Вони порушили питання перед харківськими партійними організаціями, щоб і їхню загальнозаводську друковану газету “Молотарку”, перевели на щоденний випуск.

Прохання заводських організацій “Серп і Молот” задоволено, й незабаром “Молотарка” почне виходити щодня.

—————–
Робітництво готується до ленінських днів

Харківські заводи почали підготовну роботу, щоб відзначити ленінські дні – 21 та 22 січня.

Робітництво ДЕЗ’у відрядить в дні 21 та 22 січня спеціяльні робітничі бриґади на села Харківщини. Ці бриґади мають ознайомити селянство з нашими досягненнями за 6 років після смерти В. І. Леніна. Крім цього, вони проведуть роботу щодо підготовки до весняної с.-г. виробничої кампанії, с.г. податок т. ін.

—————————–
“За бортом” 

Це був надзвичайно урочистий момент.

На загальних зборах робітників найбільших в Харкові заводів – на ХПЗ, ДЕЗ і “Серп і Молот” – завкоми повідомили:

- Є пропозиція райкому металістів обрати робітників для відрядження на курси Коксобензолу. Нам треба дати найкращих, загартованих пролетарів, що могли б, повчившись на курсах, стати справжніми пролетарськими керівниками коксобензольної промисловости. Завком обговорив кандидатури, оголосили прізвища кандидатів до відрядження на курси Коксобензолу.

Тридцять кандидатів, тридцять провентильованих загальними зборами робітників, – паровозників, дезівців, серпмолотовців – були затверджені, як майбутні керівники коксобензольної промисловости.

14-го жовтня, маючи на руках відрядження від заводських організацій, бадьорі, повні піднесення, готові віддати свої пролетарські сили, щоб пройшовши курси стати корисними робітниками коксобензольної промисловости, 30 робітників з’явилися на курси.

- Ось ми з’явилися – відрапортували робітники.

- Вам чого? – спитали їх.

- Ми прийшли вчитися. Нас відрядили робітники ХПЗ, ДЕЗ, “Серп і Молота”.

- Прийом закінчено. Саме вчора, 13-го жовтня, прийомочна комісія закінчила свою роботу.

Так ми ж маємо відрядження від заводів, – кажуть кандидати – ми вступаємо на курси не через “вільний прийом”, що ви його оголосили, а як представники столичного пролетаріяту. Зрозуміли?

- Прийому нема, ми вас не приймемо. Справу закінчено.

І робітники повернулися на заводи з своїми відрядженнями.

Як же так ?!? Як це сталося, що відряджені за пропозицією Окрпрофради і райкома металістів робітники ХПЗ, ДЕЗ і “Серпа і Молота”, що їх виділили загальні збори робітників, опинилися поза курсами ,а прийняті були на курси особи, що подали заяви “в порядкові вільного прийому“?..

Аджеж 14-го жовтня, в день прибуття робітників на курси, вони ще свою роботу не починали!..

Пояснюється це, звичайно, одним:

- Коксобензол звернувся до Окрпрофради, окрпрофрада повідомила про це райком металістів, райком – завкоми заводів; це “проходження справи”, звичайно, вимагало часу, – а Коксобензол в своїй пропозиції Окрпрофраді писав:

- Курсанти повинні прибути не пізніше 7-го жовтня.

7-го жовтня курсанти не прибули. Коксобензол оголосив “вільний прийом заяв”, – і 13го жовтня “прийомочна комісія” припинила роботу.

- Вільних місць на курсах нема, – пише керівник курсів на листа культвідділу райкому металістів.

Це питання обговорило ЦБ скарг НК РСІ. Воно звернуло увагу Коксобензолуна ненормальне явище, коли через непогодженість між райкомом металістів і Коксобензолом робітники, обрані на загальних зборах, не попали на курси. Запропоновано надалі не припускати таких явищ. Ухвалено також довести до відому президії райкома, що культвідділ не вжив заходів до своєчасного вреґулювання справи.

Отже, нині можна сподіватися, що “надалі” таких явищ не буде, але, -

- поки що 30 робітників, відряджених на курси Коксобензолу, обрані загальними зборами робітників, залишилися ”за бортом”.