Економічна криза в капіталістичних країнах шириться

Сумні перспективи наступного року для американської промисловости

НЬЮ-ЙОРК, 2. Представники уряду й далі виступають з оптимістичними заявами з нагоди нового року. Тимчасом більшість представників ділового світа та економічна преса одверто ааявляють, що виробництво скорочуватиметься й навесні.
«Джорналь оф Комерс» зазначає, що вважає за неминуче, в зв’язку а більшим вивозом золота в Америки, скорочення обігу навіть нижче від рівня 1929 року». Безперечно, в 1930 році настане банкрутство менш спроможних торговельних та промислових підприємств».

* * *
БЕРЛІН, 3. Спечатку нового року через дальше погіршення коньюнктури та заходів у справі капіталістичної раціоналізації спостерігається нова хвиля масових звільнень робітників. Найбільше гамбурґське судобудівельне підприємство «Вулкан» закрилося. Звільнено 4 тисячі робітників.
* * *
НЬЮ-ЙОРК, 4. З Мехіко повідомляють, що там відбувається засідання національної гірничої палати, яка обговорює питання про кризу мехіканської срібної промисловостн. Ціни на срібло дуже впали. Багато підприємств видобутку срібла закрилися, звільнено багато робітників.
Повідомляють також про закриття багатьох шахт видобутку цинку, належних американцям.
* * *
Ред.—Низка повідомлень свідчать про дальший розвиток економічної кризи. Вельми цікава розбіжність між найвпливовішими й надзвичайно добре поінформованими органами Нью-Йорських ділових кіл та представниками вашингтонського уряду. Казенний оптимізм представників уряду Сполучених Штатів суперечить таким яскравим фактам, що їх не можуть, а тому й не хотять заховувати органи буржуазної економічної преси, хоч зовсім недавно вони приклали багато зусиль саме на те, щоб затушкувати справжнє становище. Відомості з Німеччини доводять, що кон’юнктура нестримно гіршає далі. Сьогоднішня берлінська телеграма цікава тому, що вказує на поширення кризи на судобудівельній промисловості, яка до грудня не була ще зачеплена. Криза шириться й на заокеанські країни, крім Сполучених Штатів. Криза мехіканської сріблої промисловости, закриття цинкових шахт і скорочення виробництва мехіканської нафтопромисловости є в безпосередньому зв’язку із загальною кризою, і зокрема, з падінням цін на кольорові металі та на бензину в Сполучених Штатах.

Шахрайські методи шведських опортуністів
Повідомлення президії ВККІ.

МОСКВА, 4. «Правда» вмістила офіціяльно повідомлення президії Виконкому Комінтерну, де говориться:
«Дізнавшися з доповіді представника шведської компартії тов. Гугу Сілена, що виключені з Комінтерну опортуністи-ренеґати Чільбум, Самуєльсон і Ко привласнюють для своєї партії неправдиву назву секції комуністичного інтернаціоналу, президія ВК КІ змушена затаврувати перед пролетарською суспільністю, а надто перед усією робітничою клясою Швеції, цю ренегатську методу, як підле шахрайство. Комуністичний інтернаціонал мас в Швеції тільки одну секцію, що, проте, не має абсолютно нічого спільного з опортуністичною партією Чільбума: І коли Чільбуми ще намагаються збити з пантелику того чи іншого робітника, вдаючи, що вони ніби збираються апелювати до наступного всесвітнього конгресу Комінтерну, то цим ренегатам комунізму слід дати виразну відповідь: «кожен конгрес Комінтерну буде комуністичним конгресом і, отже, до людей, от як Чільбум та Самуєльсон, що виявили свою справжню реформістську суть, не може поставитися інакше, як до всіх інших ворогів революційного робітничого руху».

Тяжкий економічний стан Польщі
Число безробітних за рік збільшилось на 25%

ВАРШАВА, 3. За даними офіціяльної статистики, на 30 листопада 1929 року число безробітних у Польщі збільшилося проти листопада 1928 рову на 25%. Найбільше зростання безробіття дають Поморське і Познанське воєводства, де безробіття зросло на 125%. У Варшаві безробіття за рік зросло на 88%, у Лодзі – на 63%.

* * *
ВАРШАВА, 3. Польська текстильна промисловість переживає кризу. За останні тільки дні ряд фабрик припиняє роботу. З 16 фабрик у Білостоку, що припинили роботу—більшість текстильних.

* * *
ВАРШАВА 3. У Лодзинському районі почався страйк панчішних фабрик. З Лодзі страйк швидко перекинувся до провінції— Жірардова, Александрова і Ченстохови. Причина страйку—зменшення зарплати всупереч колективному договорові.

Перед лондонською конференцією
ПАСШ шукають спіпьників проти Англії

РИМ, 3. Італійський міністер закордонних справ Ґранді дав кореспондентові американського аґентства «Асошіейтед Прес» інтерв’ю, де між іншим каже: «Порушивши питання про незайманість суден, що перевозять харчі, Гувер почав говорити про саму суть проблеми морського роззброєння. Це питання, як і загальніше питання про свободу морів, є для нас другорядне, бо проблема морських роззброєнь, до якої ми підходимо виключно з погляду оборонного, є для нас проблемою постачання Італії всього потрібного. Я вірю, що практичні заперечення проти пропозиції Гувера можна усунути».
Слід зазначити, що фашистська преса ввесь час висловлювала думку, що пропозиція Гувера нездійсненна.

* * *
Ред.—Італо-американські переговори перед лондонською конференцією являють великий інтерес не тому тільки, що вказують на більшу, ніж раніше, активність вашинґтонського уряду в підготовці конференції. Надзвичайно цікаво, що вашинґтонський уряд бажав би схилити Італію до підтримки бороненого ним принципу «волі морів». Це —цілком явний симптом провалу Мекдоналдової політики, що прагнула підготувати до лондонської конференції англо-американський бльок. Відомо, що Мекдоналд пішов на цілу низку поступок. Великобританія вже остаточно визнавала морський паритет за Спол. Штатами. Мекдоналд згоджувався й на деякі поступи в питанні про «волю морів», але, звичайно, поступки не принципіяльні. Спол. Штати висунули тепер нові вимоги. Північно-американський капітал, поставлений економічною кризою перед конечною потребою посилити боротьбу з Англією за світовий ринок, настоює вже на співвідношенні крейсерів далекої плавби 21:13, тобто на могутнішій фльоті, ніж англійська. А тепер, очевидно, він висуває повним обсягом проблему «волі морів» і шукає собі на конференції союзників проти Англії. Американський капітал має можливості поза-політичного нагніту на Італію, і не тільки на Італію. Тим то лондонська конференція може обернутся на повторення Женевської конференції 1927 року, тобто призвести до нового загострення англо-американського морського суперництва. Це буде цілком природнє визначення неминучого загострення англо-американської боротьби за ринки.
Нa ХСЗ встановлюється нормальний лад

ТОКІО, 3. З Харбіну сповіщають, що відбулося перше засідання правління ХСЗ. Деяких начальників служби—радянських громадян, що працювали на залізниці після того, як ЇЇ захопили, усунено з посад і замінено новими робітниками, прибулими із СРСР. Відновлено нa посадах службовців, звільнениих та тих, що самі звільнилися підчас конфлікту.
Управитель залізниці тов. Рудий і його помічник тов. Денісов приступили до виконання своїх обов’язків.