Підвищення врожайности в колгоспах

Колгоспи, що вже кілька років, як організувалися, підвищили свої врожаї проти окремих селянських господарств В середньому в комунах урожай вищий на 35%, а в артілях на 25% проти селянського. Але ці врожаї далеко нижчі проти тих, що можуть бути і зокрема тих, що зараз є по радгоспах та досвідних станціях.
За п’ятирічку колгоспам треба підвищити врожайність майже на 60% проти середньої врожайности попередніх п’яти років. Наступного ж року врожайність у старих колгоспах має бути піднесена на 35%.
Це величезне завдання, і щоб його здійснити, колгоспи повинні в максимальній мірі використати всі свої господарські можливості та своєчасно й належно підготуватися до весняної сівби, — бо якраз весняний засів в основному вирішить ступінь підвищення врожайности в наступному господарському році.
Одним із найважливіших чинників, що впливає на збільшення врожаю, є засів чистосортним насінням. Колгоспам треба відшукати всякі способи, щоб забезпечити себе сортовим насінням і в першу чергу заздалегідь провести обмін звичайного насіння на чистосортне в кооперативних організаціях.
Сортозміну ярих культур колгоспи в основному повинні провести наступного весняного засіву.
Здорове, незасмічене, чистосортне насіння значно підвищує врожайність, тому колгоспам треба за нього негайно подбати, заздалегідь діставши потрібні зерноочисні машини, отруту для протруювання тощо.
По багатьох колгоспах гною та різних покидьків у господарстві на використовується. Треба, щоб усі види угноєння, так натурального, як і штучного, було в колгоспах максимально поширено. Повністю треба використати як гній, так і всі покидьки в господарстві: попіл, компост, гноєву рідину тощо. Причому все це треба вивезти на поле взимку, коли є вільна робоча людська й тяглова сила.
Штучним угноєнням зараз у першу чергу задовольняється колгоспи, але є випадки, коли колгоспи, не зрозумівши значіння мінерального угноєння для підвищення врожайности, відмовляються від нього. Такі випадки в колгоспах треба рішуче усувати, довівши кожному колгоспу рентабельність штучного угноєння й до того ще й пільгові умови його одержання (дворічпий кредит).
Крім цих видів угноєння, колгоспам, що мають легкі піскуваті землі, треба поширювати засіви лубини на зелене угноєння під озимі засіви 1930 р.
Весняний засів колгоспи мають провести виключно сіялками, заздалегідь потурбувавшися, щоб сіялки в колгоспі підчас засіву були. Для цього треба використати недовантажені сіялки інших колгоспів, радгоспів тощо, а також сіялки прокатпунктів та різних господарських організацій. Треба негайно відремонтувати та перевірити всі сіялки, що є в колгоспах та своєчасно зробити заявки на сіялки машино-торговельним організаціям.
Треба пам’ятати, що крім зменшення врожаю весняна оранка на зяб відбирає тяглову силу й реманент, сама оранка запізнюється, засів теж, і кінець-кінцем значно зменшується й урожайність.
Час засіву має особливо важливе значіння, зокрема в посушливих районах України. Отже, що раніше буде проведено засів, то більше можна бути певним високого врожаю.
Негайно по закінченні весняної сівби, а коли є можливість, то й разом із засівом, треба зорати пари на озимину, особливо в степових округах, де перевагу мають чисті пари. Ввесь час до засіву озимини треба якнайпильніше доглядати та обробляти пари і не лише чисті, а й заняті різними культурами. Правильна та своєчасна обробка ріллі і своєчасний засів мають величезне значіння в підвищенні врожайности.
Боротьба з шкідниками та бур’янами для колгоспів має виключно важливе значіння ще й тому що не можна домогтися певних позитивних наслідків у цій боротьбі лише на колективних ланах, коли поруч будуть лани окремих селянських господарств, де такої боротьби не провадитиметься Тому цю роботу колгоспи мають провадити спільно з окремими селянськими господарствами. Колгоспи мають взяти на себе ініціятиву та провід в цій справі.
Колгосп, що не мав визначеного напряму господарювання та не встановив певного сівозміну, повинен взимку цю роботу остаточно закінчити, щоб починаючи з наступного господарського року сівозмін та чергування рослин максимально сприяли збільшенню врожайности окремих культур.
Оце головні чинники, які в той або інший спосіб впливають на підвищення врожайности. До здійснення всіх цих заходів колгоспи мають прикласти всіх зусиль, насамперед, як один із основних моментів, вони повинні …

Союз союзів та Цукротрест затримують підготовку

Підготовка до весняної с.-г. виробничої кампанії проходить жвавим темпом.
Але до пляну не включено заходів в справі розгортання машинно-кінських станцій, бо Цукротрест і союз союзів с.-г. кооперації не подали потрібних матеріялів. Насінньосоюз не подав відомостей про наявність насіння трав по округах а це позбавило Наркомзем можливости оцінити реальність пляну травосіяння. Про це НКЗем ухвалив повідомити урядову трійку в справі весняної сівби.
НКЗем намічав до 5 — 6 січня остаточо скласти незакінчені частини загального виробничого с.-г. пляну.
Затверджено плян землевпорядження на зимовий і передзасівний період. За цим пляном намічається забезпечити колгоспам можливість провадити весняну сівбу суцільними масивами в таких розмірах: постійних відводів ярого засіву — 1622 тис. га та тимчасових — 4,1 тис. га.

Мінімальні розміри земельної площі колгоспів

Наркомзем визначив мінімальний розмір колективів, а саме — в Поліссі — 350 га, на Правобережжі— 450 га, на Лівобережжі — 600 га і в степовій смузі — 900 га.
Такі розміри рекомендовано округам провести в життя, причому винятки із цього можна припускати лише в окремих випадках за згодою з райвиконкомами. При утворенні нових колгоспів треба використовувати, як базу, первинні спец, виробничі об’єднання.
У районах машино-тракторних станцій ухвалено забезпечити цілковиту колективізацію території та бідняцько середняцьких господарств, що входять в сферу діяльности МТС. Окрземвідділам доручено виробити пляни організації в округах сітки кущів, як організаційноі форми колгоспного будівництва.
Колегія НКЗему ухвалила також не розпорошувати тракторів, а надалі зосерджувати їх в одних руках. Затверджено сітку МТС на Україні в кількості 117 станцій, з них 62 зернових і 55 бурякових. До НКЗему СРСР та до уряду надіслано прохання погодити розподіл цих станцій по округах з правлінням Цукротресту та Трактороцентром. Розробляється плян організації нафтосховищ, забезпечення станцій запасами нафтопалива тощо.
Наркомзем ухвалив також, що сортове насіння можна видавати в порядку сортотоварної контрактації лише в обмін на рядове селянське насіння.