Червоноармійський університет

Незабаром у Харкові відкривається червоноармійськпй університет. Організатори його Політвідділ Н. дивізії та Будинок Червоної армії.
Університет матиме два відділи—денний та вечірній. На денному вчитиметься 45 червоноармійців прикордонників, а на вечірньому 110 червоноармійців Харківського гарнізону.
В програмі університету — математика, фізика, суспільнознавство та інші дисципліни. Затримка з відкриттям університету, що мав почати роботу в грудні, сталася через брак помешкання. Ниві це питання розв’язує секція Наросвіти столичної Міської ради.

Культурне шкідництво в бібліотеці С.-Г. Інституту

Недавно ми повідомляли про те, що в бібліотеці С.-Г. Інституту знайдено чимало літератури контрреволюційного змісту та, взагалі, що там панувало безладдя.
Комісія політосвіти столичної Міської ради, обговоривши це питання, констатувала наявність в бібліотеці культурного шкідництва. Справу про це ухвалено передати до Прокуратури. Правлінню С.-Г. Інституту запропоновано організувати комісію на чолі з представником бібліотечного штабу і провести чистку співробітників бібліотеки. Інформацію про «роботу» бібліотеки ухвалено поставити перед секцією наукових бібліотекарів.

Розподіл подарунків ІІ-ої Сесії ВУЦВК

Підчас ІІ-ої Сесії ВУЦВК робітництво Зінов’ївщини подарувало Сесії 150 сіялок, а робітники Запоріжжя—2 трактори, 1 комбайн і чимало соломорізок, віялок та інших машин. Ці подарунки передали Сесії делегації від робітництва.
Секретаріат ВУЦВК розподілив подарунки Сесії між низкою колгоспів, артілей, червоноармійських комун т. ін. Комбайн передано Баштанському кущеві колгоспів, трактор і знаряддя для нього—артілі колишніх червоноармійців ім. Н—ного Ленінградського полку, трактор і знаряддя—Янушівській червоноармійській комуні ім. Затонського на Коростенщині, різні с.-г. машин і приладдя—Тираспілській червоноармійській комуні і решту с.-г. машин і знаряддя—різним комунам та артілям.

Школи-десятирічки

Як відомо, Союзний Раднарком видав нещодавно постанову вію уніфікацію всієї система освіти в СРСР. За один з основних закладів для підготовки кадрів вступників до ВИШ’ів визначено школу—10-ти-річку.
Дотепер на Україні існували шкоян 7-ми річки і профшколи. Тільки протягом трьох найближчих років, починаючи з 1929-30 р. можна комплектувати ВТИШ’і із складу учнів профшкіл. З 1932-33 р. ВТИШ’і комплектуватиметься виключно з учнів шкіл 10 річок.
Отже, Наркомос ухвалив утворити на Україні 62 школи 10-тирічки. Їх утворюватимуть переважно із шкіл в районі таких підприємств, що відповідали б визначеному пляном спрямованню шкіл.
Щоб на початку 1932-33 р. дата випуски до ВИШ’ів, треба вже тепер викрити по цих 62 школах 7 річках—восьму групу.
Наркомос запропонував усім інспектурам освіти укомплектувати ці групи тільки з числа дітей робітник» і наймитів.

В роботі автодору потрібен ґрунтовний перелом

Ширше розгорнути самодіяльність осередків.

3-го січня відкрився пленум Укравтодору. Вів має обговорити кілька докладів про свою роботу та доклад про наступну перевиборчу кампаніє Укравтодору.
З січня 1929 року Укравтодор має значне зростання числа членів товариства. Але це вростання недостатня. Серед широких верств трудящого селянства та робітництва до цього часу надто мало розгорнуто організацію осередків Автодору. Одночасно треба відзначити, що в роботі товариства бракує сталого керівництва.
Це висував перед Автодором завдання — втягти до своїх лав широкі маси, поліпшити керівництво роботою товариства. Автодор повинен стати дійсно масовою самодіяльною організацією. Для цього потрібно, насамперед, розгорнути соціялістичне змагання серед організацій Автодору.
Питання кадрів стоїть гостро перед товариством. Нині треба широко розгорнути підготовку кадрів — робітників для будівництва шляхів, шоферів, техніків тощо.
28-29 рік був першим роком виконання п’ятирічки в шляховій справі, першим роком організованого наступу па бездоріжжя. За минулий рік на Україні побудовано шляхів з кам’яним вкриттям 400 клм., поліпшили 300 клм. шляхів, мостів побудували 6 тис. пог. метрів.
На 29-30 рік накреслено побудувати шляхів з твердим вкриттям більше, ніж на 2 тис. клм. Отже, шляхове будівництво збільшиться майже втроє проти минулого року.
В цьому році широко розгорнуть будівництво шляхів в промислових центрах та в округах суцільної колективізації, наприклад, на Луганщині. Шевченківщині, Сумщині т. ін.
Щоб підвести під шляхове будівництво певну наукову базу, при Головшляхупрі утворено науково-дослідне бюро та 5 науково-дослідних станцій. Крім цього, в кожній окрузі буде інструктор дослідних справ, що доглядатиме ва будівництвом шляхів.
Автотранспорт на Україні поступово збільшується, проте, темпом недостатнім. Зростання числа автомашин у минулому році дорівнює 25%.
Постачання автомашин в цьому році має бути спрямоване, головним чином, лінією сільського господарства, житлобудівництва, промисловости та кооперації.
Нині автовідділ Головшляхупру всебічно вивчає процеси роботи автомашин різних марок. Це дасть змогу вивчити кожну машину, щоб пристосувати її до умов наших шляхів та провести стандартизацію машин у нас на Україні.
В зв’язку з автомобілізацією нашої країни, виникло важливе питання зконцентрувати автотранспорт. Для цього потрібно виробити проекти концентрованих гаражів, стандартного типу на 50, 150, 250 і більше машин. Вже по кількох великих округах, як-от Харків, Дніпропетровське, Артемівське т. ін. виконується.

Мовне кіно на Україні

Правління ВУФКУ ухвалило негайно почати практичне запровадження на Україні мовного кіна.
Трестові слабих струмів замовлено потрібну кількість апаратів для демонстрування тон-фільм в Харкові, Києві, Дніпропетровському і Сталіні.

Непотрібні архівні матеріяли – на паперові фабрики

В зв’язку з паперовою кризою, що відчувається нині, непотрібні архівні матеріяли, за директивами відповідних органів, слід передавати на паперові фабрики, як сировину для виробництва паперу.
Секретаріат ВУЦВК визнав за потрібне вилучати з архівів непотрібні матеріяли так, щоб ні в якому разі не зачіпати матеріялів, що мають науково-історичне значіння, надто матеріалів з історії революційного руху та радянської влади.
Ухвалено видати спеціяльний обіжник до окрвиконкомів, райвиконкомів і сільрад про вживання потрібних заходів до охорони цінних з науково-історичного погляду матеріялів.
Наркомторгові й іншим центральним установам запропоновано всі директиви щодо архівної справи, зокрема, щодо вилучення з архівів непотрібних матеріялів і передачі іх на паперові фабрики, погоджувати а центральним архівним Управлінням.