Оголошення

Д-О У-В-А-Г-И!
ОКРІНО та РАЙІНО

Нижче ми містимо копію листа Наркомосвіти України до всіх Окрінспектур Наросвіти

ДО ВСІХ ОКРІНСПЕКТУР НАРОСВІТИ.

Подаючи нижченаведену постанову Колеґії НКО з 10-ХІІ-28 р., протокол № 29 п. 7, НКО вдруге пропонує Вам приняти її до неухильного виконання, коли будете склалати договори на постачання нацменустанов літературою.
Заст. Наркома Освіти Потоцький
Заст. Голови Раднацмену Войтюк

Витяг з протоколу Колегії НКО з 10-ХІІ-28 р., прот. № 29, п. 7

СЛУХАЛИ: п. 7 Про роботу Всеукр. Філії Центровидаву
УХВАЛИЛИ: п. 7 З метою здешевлення видань мовами нацменшости, утворення матеріальної бази та оборотних коштів шляхом концентрування всіх коштів асиґнованих на нацменлітературу, запропонувати всім Окріно та Райіно на постачання нацменшкіл та політосвітніх установ підручникаин, шкільними приладдями та політосвітвьою літературою, складати умови безпосередньо з Центрвидавом та дозволити їм видати Центрвидаву векселі в рахунок договорів.

Згідно: Секретар РНМ – ЛІТВАК.

На підставі вищезгаданої постанови Центрвидав просить всі Окріно та Райіно негайно складати умови на постачання підручниками, шкільним приладдям, а також політосвіт. літературою та періодичними виданнями мовами національних меншостей виключно з нами або філіями в м. м. Київ, Одеса, Гумань, Кам’янець.

ЦЕНТРВИДАВ ГАРАНТУЄ АКУРАТНЕ й ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ УМОВ,

Харків, прим. Нового Пасажу.
Всеукраїнська Філія Центрального Видавництва Народів СРСР при Президії ВУЦВК’у.

«ЦЕНТРВИДАВ»

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА, НЕРВНОЙ СИСТЕМИ, УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОС’ІИ СЕРДЦА и как ОБЩЕЕ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
«СПЕРМОЛЬ»
(Вытяжка из семенных желез)
Цена за 1 флак. 1 р. 20 коп.
Требуйте во всех аптеках и магаз. санитарии и гигиены СССР
Аптекоуправл.
Харьков, Рымарская № 28
Укр. Органо-Терапевтический Институт.
Литература бесплатно.

П’ЄСИ, ІНСЦЕНІРОВКИ, ЖИВГАЗЕТИ, ЕСТРАДНИЙ МАТЕРІЯЛ
уміщає в кожному числі журнал
«СІЛЬСЬКИЙ ТЕАТР»
Місячник художньої роботи на селі. Орган Управління мистецтв НКО і ЦК ЛКСМ. 5-й рік видання.
Кожен драмгурток при сельбуді, хаті-читальні, робітничому клюбі, школі—знайде в журналі вказівки до праці та драматичний матеріял до свят, кампаній, роковин.
Особливу увагу приділяє журнал справі допомоги слабим драмгурткам, подаючи до п’єс, інсценіровок, режисерські пляни, поради, схеми і мізансцени.
Шкільні й сільські драмгуртки матимуть в журналі нові п’єси, пристосовані до кампаній і свят та докладні покажчики п’єс і деклямаційних творів.

ЗАОЧНІ ТЕАТРАЛЬНІ КУРСИ
друкує журнал «Сільський Театр» з № 6 1929 року окремими лекціями кращих сучасних педагогів-театралів і фахівців.
В 1930 році журнал подасть: 8 п’єс, 6 жнвгазет, агітсудів і інсценіровок, 4 дитячих п’єси і т. п.
Лекції заочних курсів (режисура, худ. читання, дикція, театральний жест, Театр Малих Форм і т. д.).
Великі розділи: дискусії, хроніки, бібліографії, робота на місцях, критики читачів і т. п.
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 рік . . З крб, на 3 міс, . . 80 коп.
на 6 міс . . 1 крб. 50 к. на 1 міс . . 30 воп.
ПЕРЕДПЛАТУ ЗДАВАЙТЕ пошті, листоношам, сільлистоношам, громадським розповсюдникам «Рад Села», або надсилайте до Головної Контори на адресу: Харків, Пушкінська, 24, «Радянське Село».
Поспішайте з передплатою на 1930 рік.

ДЕРЖАВНІ ЗАОЧНІ КУРСИ БУХГАЛТЕРІЇ
Існ. з 1927 р.
Відкрито прийом на 1929-30 уч. р.
Курси мають на меті підготовку кваліфікованих робітників в галузі бухгалтерії, підвищення кваліфікації та перекваліфікації осіб, що працюють в цій галузі
Докладні проспекти висилаються після одержання двох 10 коп., марок.
Вийшли з друку підручники: Серіків О. М. професор—Загальне та торговельне Рахункознавство. Частина 1. Ц. 3 крб. Коваленко Ф. Г. профес. Організація с.-г. виробн.. та с-г. законодавство. Ціна 2 кр5. 30 к. Задачник з орг. с/г. Ц. 67 к. Чернов В. Н. викладач. – Комерційна аритметика. Ціна 2 крб. 50 коп. Книжки популярні та пристосовані для осіб, шо бажаюіь вивчати ці дисципліни самостійно. Надсилаються післяплатою.
Адреса: Xарків, 10, Державні заочні Бухкурси, пошт. окр. 291 Канцелярія —Пушкінська в’їзд, помешк. 32 школи.
Відчинена по понед., середах та п’ятниц, 6—8 год. веч.

ЖИВУЮ АНГЛИЙСКУЮ РЕЧЬ
каждый может легко изучить по иллюстр. самоучителю Вл. Динзе о указан. произнош. и словарем. Англ. язык и граммат. быстро усваивается учащимся по нов. оригин. методу на основе разговоров, анекдотов, сценок и рассказов для легкого чтения. 15 выпуск, в одном томе. Цена с перес. 2 р. 30 к. Высылает кн. дело «Литература», Одесса, ул. 10 л. Кр. армии № 64.

НОВИНКА!!!
Совершенствование и улучшение ПАМЯТИ мнемонические приемы; гигиенич. условия умств. работы; забывание и ошибки памяти; расстройство пямяти; методы, облегчающ. запоминание и др. полезные сведения о памяти в ее нормальн. и болезнен. состоянии узнаете, выписав необходимую каждому новую книгу д-р мед. Нефантова «Память, ее недостатки и меры по их устранению» изд. 1929 г. 200 стр. с рисунк. Цена с пересылкой 2 р. 50 к. Высыл. книжн. дело «Литература», Одесса, ул. 10 л. Кр. армии 64.

ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ
и как его лечить. Все дополнительные сведения узнаете, виписав новое 4-ое дополн. издан.. известн. книги д-ра Н. В. Селтова «Половая неврастения, ее причины и лечение». Кратк. содерж.: Норма н уклонения в половой жнзни, причины полов. слабост. (малокровие, ожирение, сифилис, запоры, передой полов. излишества, онанизм, поллюции и др.) Импотенция органическая, психическ. паралитич.. Лечение местное и общее органо-терапия, электричество, массаж, гимнастика, водолечение и пр.).
С цветн. таблицами. Цена с пересылк. 3 р. 25 к. Высыл. книжн. дело «Литература», Одесса, ул. 10 л. Кр. армии № 64.

ПОЛОВОЙ ВОПРОС
Всемирно известный труд проф. Форела исследование вопроса с точек зрения научной, общественной и медицинской. Полный перевод с немец. в 2-х томах в рисун. и многокрас. табл. около 500 стр. Цена за оба тома 4 р., перессылка за счет заказчика.

АЛЬБОМ
рисунков для ВЫПИЛИВАНИЯ по дереву. Разнообразн. компл. моделей для выпиливания лобзиком, в богато-розукрашенном конверте. Цена с пересылкой 2 р. 70 к.
Высылка производится налож. платежом без задатка. Заказы адресовать: г. Харьков, ул. Своб. Академии 43/в Коллективу работников печати Книгажур.
87 изящных красивых предметов: рамочки, шкатулки, полочки, этажерки, подставки, ручн. зерк., монограммы и много других полезных вещей Вы сумеете сделать сами, выписав альбом рисунков для выпиливания на 32-х больших отдельных листах. Цена с пересылкой 3 р. 75 к. Высыл. книжн. дело «Литература», Одесса, ул. 10 л. Кр. армии № 64.

Н.К.О.-У.С.Р.Р.
Всеукраїнський державний заочний бухгалтерський інститут (ВУЗДБІ)
За постановою НК РСІ та НКОсвіти УСРР на ВУЗДБІ покладено підготовку та перекваліфікацію кадрів робітників обліку рахівників, бухгалтерів та головних бухгалтерів в галузях кооперації, всіх видів промисловости, кредитово-бюджетовой, торговельной.
Особи, що успішно складуть іспит по пройденому курсу, дістануть встановлені статутом «ВУЗДБІ» свідоцтва.
Заяви приймаються від установ, підприємств та індивідуальні від окремих осіб, яким буде негайно вислано докладні правила й інші матеріяли.
Адреса «ВУЗДБІ»: м. Харків, Будинок. Держ. Промисловости, 7-й під’їзд, приміщення НК РСІ.

ВСЕСВІТ
На 1930 рік
3 січня 1930 року
Журнал «ВСЕСВІТ»
Виходить щодекади 5, 15, 25 кожного місяця із збільшеною кількістю сторінок (замість 16 – 24)
Всім постійним передплатникам журнал розсилатиметься надалі в зазначені вище терміни.
Всім річним передплатникам, що вже раніш підписалися на «ВСЕСВІТ», буде крім журналу надіслано два плакати, присвячені п’ятилітці.
В журналі протягом 1930 року буде вміщено 72 оповідання кращих українських, руських та чужоземних письменників.
Журнал дасть своїм читачам широке висвітлення соціялістичного будівництва як в галузі промисловости так і сільського госводарства.
В журналі будуть вміщені всі иайцікавіші події, нариси та фото З життя Союзу та закордону.
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ! КУПУЙТЕ! ЧИТАЙТЕ!
універсальний багато-ілюстрований, літературно-художній журнал «ВСЕСВІТ»
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ
на 1 міс. . . . 45 моп., 3 міс. . . . 1 крб. 35 коп.,
6 міс. . . . 2 крб 70 коп., 12 міс. . . . 5 крб 40 коп.