Постанова ЦК ВКП(б) про роботу парторганізацій Сталінської округи

МОСКВА. 31. Вислухавши доповідь секретаря Сталінського ОК Строгонова та співдоповідь Маленкова, ЦК вважає, що лінія ОК правильна і відзначає велику роботу, яку пророблено для того, щоб оздоровити і зміцнити парторганізацію, констатуючи в той же час, що в роботі ОК є ряд серйозних недоліків і помилок, особливо в справі розвитку вугільної промисловости. Мобілізувати робітничі маси на те, щоб виконати виробничі завдання (виконання програм з металюрґії 1929 року) ОК у повсякденному проводі не забезпечив разом з тим рішучої боротьби проти явно неправильної позиції кількох низових та професійних органів щодо розвитку вугільної промисловости (опір напруженим темпам), через що перший рік п’ятирічки та перший квартал поточного року закінчився у вугільній промисловості Сталінщини невиконанням кількісних і якісних завдань. ЦК вважає за потрібне відзначити, що Донвугілля у багатьох випадках не вжило заходів, щоб забезпечити виконання виробничих завдань — бракувало своєчасної допомоги та чіткого керівництва низовими органами, недосить реагували на потреби місць, зменшення виробничої програми без важливих для того підстав (Рутченківка), кепське і несвоєчасне технічне постачання.

1) Визнаючи тепер вирівнювання лінії в боку ОК у керівництві вугільним виробництвом, ЦК вважає за важливіше завдання ОК далі закріпити і розгорнути розпочату останнім часом боротьбу низових організацій за виконання визначених центром темпів і завдань (копальня № 29, Капітальна № 9, Ветка, Наклонная та інш.). Добитися протягом поточного господарського року залучення всієї робітничої маси округи на основі соціялістичного змагання (особливо через розвиток ударних бриґад та переводячи копальні на вдарний стан), до активної боротьби за перевиконання виробничіх завдань. Налагодити для цього систематичну роботу з найбільш цінними для виробництва кадровими шарами робітників, організацію спеціяльних гуртків-семинарів (досвід Буденівського району) та підвищення кваліфікації. Запровадити низку заходів, щоб зміцнити низові партійні і професійні органи — первод робітників, організація і зміцнення підземних осередків, постановка роботи на ділянці, лаві, забої та доведення до них виробничих завдань.

2. Відзначаючи велику роботу ОК для боротьби з рештками хоробливих явищ минулого для того, щоб оновити керівний окружний актив, ЦК в той час вважає, що ця робота ще не доведена до краю. Зважаючи на те, що чистка виявила деяку засміченість організації та те, що в ній є чимале число пасивних елементів (одна третина складу перевірених виробничих осередків виключена, вибула, покарана), ЦК пропонує окружному комітетові, сміливо розгортаючи більшовицьку самокритику, розпочати ще рішучішу боротьбу з елементами розкладнення в організації і насамперед — в активі. Організувати широко висування ( не менше 100 чоловік протягом найближчого року) робітників та робітниць на провідну окружну і районну роботу. Зміцнити зв’язок професійних, радянських та кооперативних органів з робітничими масами, приділивши особливу увагу тому, щоб поширити практику шевства робітників над установами та масовий огляд роботи установ (через секції рад, РСІ, робітничі бриґади).

3. Вважаючи за недостатнє партпрошарування на підприємствах Сталінської округи (особливо у вугільній промисловості) запропонувати збільшити партпрошарування серед головних категорій робітників (забійники, кріпильники, машиністи врубових машин тощо), втягаючи насамперед до партії кадрових робітників. які виявили себе в соціялістичному змаганні та на громадській роботі.

4. Не вважаючи на наявність в окрузі великої промисловости та величезного пролетарського активу, робота парторганізації для колективізації сільського господарства, для боротьби з глитайством та для того, щоб ліквідувати його, як клясу, явно незадовільна. Поставити перед Сталінською організацією завдання посилити боротьбу з глитайством, перетворити села Сталінської округи на показові великі колективні господарства і рішуче посилити партроботу на селі.

5. Відзначаючи незадовільну роботу окружної газети, відсутність боротьби з відсталими настроями окремих шарів робітників, за те щоб подолати труднощі, кволе розгортання самокритики та надто мляву робкорівську роботу — запропонувати ОК перевірити весь склад робітників редакції і апарату, виділивши на цю роботу кількох кваліфікованих товаришів, зокрема зміцнити керівництво стінгазетою.

6. Відзначити низку серйозних хиб у стані комсомольської організації в окрузі — слаба роля на виробництві і т. інш. ЦК пропонує ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ спільно з Сталінським ОК визначити рішучі заходи, щоб зміцнити комсомол в окрузі.

——————————————————————————————————————————————
МУЖНЯ БОРОТЬБА ЗА КОМУНІСТИЧНЕ СЛОВО В АНГЛІЇЇ

ЛОНДОН, 29. Намагання задавити центральний орган англійської компартії, щоденну газету «Дейлі Уоркер», набирає все гострішого характеру. Спілка англійських торгівців ухвалила резолюцію, що забороняє членам спілки розповсюджувати «Дейлі Уоркер». Усі провінціяльні торгівці газетами телеграфно взяли назад свої замовлення. Щоб розповсюджувати газету, компартія мобілізує не лише своїх членів, але й тих, що співчувають партії. В першу чергу, мобілізовано безробітних Манчестерського району, де похід проти «Дейлі Уоркер» почався спершу. Розповсюджують там газету виключно силами партії. Найбільша заслуга у подоланні перших труднощів поширення газети належить безробітним.

—————————————————————————————————————————————-
ЗВІДУСІЛЬ

— Кук у статті, вміщеній в органі всеанглійської федерації гірників «Майнер», заявляє, що він ладний пристати на подальший компроміс з підприємцями в питанні про тривалість робітного дня в копальнях.

— Тюгінгенський уряд ( правий ) ухвалив усіма голосами проти одного уповноважити представника Тюрінгії в рейхстазі (імперська рада) голосувати за те, щоб відхилити плян Юнґа.

— За відомостями, одержаними ТАРС з добре проінформованих джерел, повпреда СРСР у Мехіці тов. Макара відкликали до Москви і наступними днями він залишає Мехіку.

— Виїхав з Москви закордон весь склад мехіканської місії на чолі з колишнім повіреним у справах Мехіко в СРСР Мітті.

— РНК СРСР постановив утворити при Нарком торзі СРСР об’єднання з громадського харчування — «Союзнарпит».

— По ВРНГ СРСР є наказ про організацію всесоюзного об’єднання цукрової промисловості «Союзцукор».

— ЦК ВКП дістав телеграму з Акотафи (Азербайджан), що в німецькій колонії Грюнвельд організували колгосп «Роте Фане». Колгосп вітає в особі ЦК ВКП всіх трудящих СРСР.

— ВЦРПС ухвалила коштом фонда та засобів індустріялізації оголосити набір індустріялізації, щоб підготувати робітників до ВТИШів.

— З 1-го лютого зменшують ціни на ряд кофейних продуктів, що їх виробляє Чаєуправління Союзу. Ціни зменшують від 6% до 20%.

— Робітники слюсарно-складального, малярного та ливарного цехів заводу «Сепаратор» числом 252 чоловіка подали колективну заяву про вступ до партії.

—————————————————————————————————————————————–
УЧАСТЬ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ В КОЛГОСПНОМУ БУДІВНИЦТВІ

МОСКВА, 31. Опубліковано постанову РВР СРСР за підписом тов. Ворошилова про участь Червоної армії в колгоспному будівництві країни. В постанові зазначається, що величезній розвиток суцільної колективізації сільського господарства, нова політика партії на ліквідацію глитая, як класи, по новому ставить перед Червоною армією завдання підготувати споміж червоноармійців передових організаторів колгоспів, будівників соціялистичного хліборобства, бойців на фронті ліквідації глитая, як класи. Вже цього року, говориться в постанові, треба добитися, щоб всі 100% червоноармійців та молодших командирів-селян, звільнених з РСЧА, залучити до колгоспів.

Політуправі РСЧА запропановано підготувати 1930 року споміж червоноармійського активу та молодших командирів 100.000 масових робітників для села, серед них не менше як 75.000 для колгоспної системи. Зважаючи на масове розгортання суцільної колективізації, роботу в справі організації червоноармійських колгоспів обмежити утворенням червоноармійських груп для будівництва великих колгоспів тільки на переселенських землях Далекого сходу та Казакстану

——————————————————————————————————————————
КОМСОМОЛ НА ФРОНТІ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ

Комсомольські господарства колективізуються на 100%

МОСКВА, 31. Бюро ЦК ВЛКСМ вислухало доповіді про підготовку до сівби — ЦК ЛКСМУ (Шевченко), Крайкомів комсомолу Північного Кавказу ( Андреєв), Середньої Волги (Герасимов), представника комсомолу Татреспубліки (Распівіна) та т.т. Клімова і Черноусова, що повернулися з бриґадою ЦК ВЛКСМ з Нижньої Волги.

Успіхи колективізації більші за всі сподіванки. На Україні вже є 106 районів суцільної колективізації. Поточного року степову частину колективізують на 100%. Комсомольські господарства колективізуються на 100% вже поточної весняної кампанії. У Середній Волзі комсомол організував 232 колгоспи. У Татреспубліці з ініціативи комсомолу організували 102 колгоспи. Самарський окружком розпочав організацію скотарського радгоспу на площі 62 тис. гектарів. За кілька років продукція радгоспу становитиме 30 млн. крб. Комсомол Татарстану взяв виробниче шефство над великим радгоспом «Татарстан», що є в процесі організації. Комсомол дасть радгоспові всі потрібні кадри, починаючи від директору радгоспу і кінчаючи робітниками. Цієї весни сподіваються також значно поширити засівну площу. Вузькими місцями у колективізації та готуванні до весняної кампанії з усуспільнення худоби, зсипка суспільних насінньових фондів та збір завдатків на трактори. Не дуже добре стоїть справа з чищенням зерна.

Гасло «ліквідація глитайні, як кляси», зустріло на практиці шалений опір глитаїв та їхніх підспівувачів. На Середній Волзі за листопад та грудень, число терористичніх актів більше за число таких актів за ввесь 1928 рік. У Чапаєвській окрузі виникло питання про те щоб виселити всіх активних і злісних глитаїв. В одному Кантоні Татреспубліки, глитаї організували групу з наймитів, що ходила по сусідніх селах — жебрати, ніби, тому, що потерпіли від колективізації.

Широко розгортається масовий добровільницький рух комсомолу. На села відряджають сотні і тисячі ударних бригад комсомольців. На Середній Волзі комсомол узяв шефство над скотарством по колгоспах. Спеціяльно на скотарську роботу посилають 500 комсомольців і готують 10 тис. зооветеринарних уповноважених.Та буває й так, що окремі комсомольці, і навіть цілі організації піддаються глитайській агітації та розводять глитайські теорії, наприклад, про те, що комсомол повинен перевиховати глитайських дітей. Усі такі комсомольці й організації комсомолу перевіряють, а явних підглитайників виключають із комсомолу. Справжніх бойових темпів у роботі комсомольські організації, особливо низові, ще не розгорнули. Багато організацій, часом навіть крайові, займаються тим, що «втирають очки».

Після жвавого обговорення доповідей, бюро ЦК ВЛКСМ дало місцевим організаціям ряд практичних директив.