Царський маніфест

від 3-го Грудня (Ноября)

„Ознаймуємо усім Нашим підданцям вірним. Туга велика зповняє сердце Наше, бо і по селах по деяких повітах почали вже бунтуватись селяне, чинючи надсильства по економиях панських. Ніяке свавілля й надсильство терпіти не можна, і через те наказано начальствам від Нас настановленим війсковим і не війсковим, аби вони усіма способами упереджали та зупиняли ті непорядки, караючи винуватих. Ми не можемо забути потреб селянських, бо вони дорогі сердцеві Нашому. Одже насильства і злочинства не допоможуть селянам жити краще. Але за те вони можуть багато нашкодити краєві рідному. Тільки мирними та законними способами можна покращати життя селянське, і Ми раз-у-раз найбільше проте дбали, щоб полегшити становище селян.

Останніми часами Ми загадали позбірати та подати Нам відомости, якими саме способами можна зараз допомогти селянству. Роздивившись добре, Ми постановили: ї) зкинути з 1 Січня (Января) 1906 року половину викупних платежів з «крестян», бувших панських, державних (государственних); і удільних, а з 1 Січня (Января) 1907 року зовсім тих платежів не брати ніколи; і 2) дати можливість Селянському (крестянському) Банкові більше і краще допомогати, щоб малоземельні селяне мали спромогу більше купувати собі землю у земельних властителів; а для цього побільшати кошти (капітали) Банку і завести такі правила, щоб у Селянському Банку легше було позичати. Щоб усе це було виконане, видали Ми особливий наказ. Віримо, що потім cпільною працею Нашою і кращих виборних людей росийської землі, які повинні бути вільно обібрані і селянами нерівні з другими підданними Нашими, пощастить задовольнити і на далі потреби селянські без ніякої шкоди для иньших властителів.

Сподіваємося, що дороге задля сердця Нашого селянство, пильнуючи християнської заповіді добра та любови, почує Царський поклик Наш, дбатиме про мир та спокій і не зачіпатиме законних прав других людей».

Даний у Царському Селі, грудня у 3-й день. Року Божого 1905. Царювання-ж Нашого літа одинадцятого.

На правдивому власною Його Царського Величества рукою підписано.

„НИКОЛАЙ.” (Переклад з Полтавщ.)