Декрети, накази та постанови уряду УСРР

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

При дозвіл місцевим виконавчим комітетам провадити трудтягловідбуток для підвозу хліба до місць навантажування.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Ради народніх комісарів УСРР постановили:

I

1) Дозволити Центральному виконавчому комітетові АМСРР і округовим виконавчим комітетам заводити в окремих районах, де в цьому буде потреба, платний трудтягловідбуток для підвозу хліба до місць навантажування його на залізничі і водяні шляхи.

ІІ

З виданням цієї постанови касується: 1) постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 10 липня 1929 р. “Про дозвіл місцевим виконавчим комітетам заводити тягловий відбуток для підвозу хліба” (Зб. Зак. УСРР 1929 р., № 20, арк. 160) і 2) постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 1 жовтня 1929 р. “Про продовження до 1 січня 1930 р чинности постанови про дозвіл місцевим виконавчим комітетам заводити тягловий відбуток для підвозу хліба”. (“Вісті ВУЦВК” 2 жовтня 1929 р., №228).

Харків, 15 січня 1930 р.

Голова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету Г. Петровський.

Голова Ради народніх комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. Василенко.

—————————
ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

Про скасування пункту 3 арт. 2 постанови “Про узаконення УСРР, що втратили силу у зв’язвку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР “Про мінімальні норми броні підлітків у промисловості і в інших галузях народнього господарства”.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Ради народніх комісарів УСРР постановили:

I

пункт 3 арт. 2 своєї постанови з 2 січня 1929 р. “Про узаконення УСРР, що втратили силу у зв’язку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР “Про мінімальні норми броні підлітків у промисловості і в інших галузях народнього господарства” (Зб. Зак. УСРР 1929 р., №4, арт. 22) скасувати.

ІІ

Цю постанову видається відповідно до п.п. “а” і “б” арт. 9 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 1 серпня 1928 р. “Про мінімальні норми броні підлітків у промисловості і в інших галузях народнього господарства” (Зб. Зак. СРСР 1928 р., №49, арт. 437).

Харків, 15 січня 1930 р.

Голова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету Г. Петровський.

Голова Ради народніх комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. Василенко.

—————————
ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

Як справляти страхові премії з обов’язкового страхування майна усуспільненого сектора народнього господарства.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Ради народніх комісарів УСРР постановили:

І

Поширити на справляння страхових платежів (премії) з обов’язкового страхування майна усуспільненого сектора народнього господарства безспірний порядок справляння встановлений у Адміністративному кодексі УСРР для неподаткових сум.

ІІ

Відповідно до арт. 1 цієї постанови ухвалити п. 6 арт. 103 Адміністративного кодексу УСРР (Зб. Уз. УСРР 1927 р., №63-65, арт. 240) в такій редакції:

“6) страхові премії (накладні страхові платежі) з державного обов’язкового, накладного страхування, а так само страхові премії (платежі) з обов’язкового страхування майна усуспільненого сектора народнього господарства”.

3. Цю постанову видано відповідно до арт. 5 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 4 вересня 1929 р. “Про обов’язкове страхування майна усуспільненого сектора народнього господарства” (Зб Зак. СРСР 1929 р., № 55, арт. 514)”.

Харків, 15 січня 1930 р.

Голова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету Г. Петровський.

Голова Ради народніх комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. Василенко.

—————————————————————————————————————————————
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

Про звільнення тов. Горбаня М. К. від обов’язків заступника Народнього комісара земельних справ УСРР.

Президія Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету постановляє:

Звільнити тов. Горбаня, Миколу Карповича, від обов’язків заступника Народнього комісара земельних справ УСРР, за призначенням його на іншу роботу.

Голова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. Василенко.

Харків, 25 січня 1930 року.

————
Про настановлення тов. Триліського О. Л. на заступника Народнього комісара Земельних справ УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету постановляє:

Настановити тов. Триліського Олексу Лукича, на заступника Народнього комісара земельних справ УСРР.

Голова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. Василенко.

Харків, 25 січня 1930 року.