Про повернення виборчих прав

Постановою Секретаріяту Всеукраїнського Виконавчого Комітету від 11-го та 21-го грудня 1929 року повернені виборчі права таким особам:

1) Ашмарину М. Ф. – Кременчуччина, 2) Антюхову Я. І. – Сумщина, 3) Бойкові І. М. – Могилівщина, 4) Бойкові В. Є. – Полтавщина, 5) Барабашу В. І. – Дніпропетровщина, 6) Беляєву І. Н. – Дніпропетровщина, 7) Бреусу М. П. – Полтавщина, Бахталі П. Т. – Прилуччина, 9) Веріну С. – Проскурівщина, 10) Внукову М. І. – Полтавщина, 11) Гайворонському С. Я – Артемівщина, 12) Гребеникові А. Ф. – Конотопщина, 13) Гуцалові І. М. – Уманщина, 14) Габруху І. М. – Могилівщина, 15) Гасуха (Богомоловій) О. І. – Полтавщина, 16) Галію П. – Шепетівщина, 17) Григорович Н. В. – Кременчуччина, 18) Гаркуші В. О. – Кременчуччина, 19) Горбатюку І. В. – Могилівщина, 20) Горбановський Я. – Первомайщина, 21) Гнідому Р. П. – Полтавщина, 22) Гончаренкові С. І. – Уманщина, 23) Гуленкові К. П. – Глухівщина, 24) Горбенкові А. К. – Артемівщина, 25) Гаркавенкові М. А. – Конотопщина, 26) Добжанському Н. К. – Одещина, 27) Демченкові Л. О. – Первомайщина, 28) Діденкові О. А. – Полтавщина, 29) Дем’яненкові К. П. – Роменщина, 30) Дерев’янкові Ф. В. – Роменщина, 31) Єщенкові Т. І. – Роменщина, 32) Жуку І. Г. – Київщина, 33) Заалю П. Й. – Кам’янеччина, 34) Залізняку Д. Ю. – Полтавщина, 35) Заболотному С. Т. – Куп’янщина, 36) Ісаченкові Ю. Г. – Глухівщина, 37) Коминару Т. Т. – Волинь, 38) Круці І. С. – Тульчинщина, 39) Кіфі Є. М. – Могилівщина, 40) Котляреві Г. Г. – Сумщина, 41) Карнаухові Г. А. – Полтавщина, 42) Койлові М. А. – Полтавщина, 43) Коюнові Ф. М. – Полтавщина, 44) Козулі С. С. – Конотопщина, 45) Кравцеві П. Г. – Дніпропетровщина, 46) Кельсикову І. В. – Дніпропетровщина, 47) Лосятинському Г. І. – Первомайщина, 48) Ланці Я. І. – Київщина, 49) Ледовому С. І. – Чернігівщині, 50) Лисиці Д. І. – Конотопщина, 51) Мельнику Ф. Г. – Бердичівщина, 52) Мельничуковій Мотрі – Первомайщина, 53) Мельничуковій Палажці – Первомайщина, 54) Мельничуковій Марії – Первомайщина, 55) Микулі П. П. – Глухівщина, 56) Матвієнкові Т. Д. – Конотопщина, 57) Микуці Ю. О. – Полтавщина, 58) Малюті С. Л. – Херсонщина, 59) Марченкові С. – Первомайщина, 60) Мойсеєнкові С. Я. – Полтавщина, 61) Мельничукові О. С. – Бердичівщина, 62) Нестеренкові А. П. – Сумщина, 63) Носовському С. В. – Сталінщина, 64) Олійниченкові В. О. – Зінов’ївщина, 65) Онищенкові Н. І. – Уманщина, 66) Пономарю Д. П. – Полтавщина, 67) Падальці У. О. – Роменщина, 68) Писькорському С. В. – Уманщина, 69) Плохотнюкові З. І. – Херсонщина, 70) Паламарчукові П. І. – Уманщина, 71) Пасічному З. В. – Зінов’ївщина, 72) Прохватилу В. С. – Миколаївщина, 73) Скитському В. Я. – Дніпропетровщина, 74) Скоропадові М. Г. – Глухівщина, 75) Созонцю Ф. Д. – Глухівщина, 76) Саковському П. І. – Глухівщина, 77) Слуницькому Г. М. – Уманщина, 78) Семистроку А. П. – Чернігівщина, 79) Сидоренкові Х. С. – Прилуччина, 80) Сіроштану Г. М. – Харківщина, 81) Соколенкові С. П. – Шевченківщина, 82) Сікетіну Ф. А. – Харківщина, 83) Степанченкові С. Д. – Коростенщина, 84) Собкові К. Ф. – Могилівщина, 85) Сивкові П. Т. – Одещина, 86) Співакові Г. Ф. – Роменщина, 87) Рудь Олені – Дніпропетровщина, 88) Ромашкові А. А. – Кременчуччина, 89) Ул’янич П. І. – Полтавщина, 90) Усиковій П. – Конотопщина, 91) Усиковій О. – Конотопщина, 92) Франковському П. П. – Бердичівщина, 93) Фіголю А. А. – Бердичівщина, 94) Фургалові М. Д. – Дніпропетровщина, 95) Хамазі С. – Бердичівщина, 96) Хрієнковій Н. – Херсонщина, 98) Чабанівському Д. – Роменщина, 99) Чабанівській Г. Д. – Роменщина, 101) Чабанівській М. – Роменщина, 102) Черненкові Я. А. – Криворіжжя, 103) Ченчурі Я. А. – Вінниця, 104) Чугаю А. А. – Кременчуччина, 105) Чиркові П. С. – Полтавщина, 106) Церковному П. Ю. – Роменщина, 107) Швидкому І. О. – Вінниця, 108) Шону Є. Ю. – Полтавщина, 109) Швецову З. Г. – Прилуччина, 110) Якубенкові Т. С. – Шевченківщина, 111) Юрченкові Г. П. – Лубенщина.