Про оплату колгоспами робітників, що їх надіслано до колгоспного будівництва

Постанова Народнього Комісаріяту Праці УСРР

13 лютого 1930 р. №28.

Про оплату колгоспами робітників, що їх надіслано до колгоспного будівництва

Щоб урегулювати оплату робітників, що їх надіслано ВУРПС на колгоспне будівництво в рахунок 25.000 Наркомпраці УСРР постановляє встановити такі розміри оплати цих робітників:

1. Оплату встановити залежно від розподілу на три пояси:

а) До першого поясу віднести округи: Харківську, Київську, Одеську, Дніпропетровську, Артемівську, Сталінську, Луганську й АМСРР.
б) До другого поясу віднести округи: Маріупільську, Миколаєвську, Запорізьку, Зінов’ївську, Криворізьку й Кремінчуцьку.
в) До третього поясу віднести всі інші округи УСРР.

Розміри оплати для окремих категорій встановити такі:

a) Голова правління колгоспу, або завідувач сільськогосподарчої майстерні колгоспу

1 – 48 крб
2 – 45
3 – 42

б) Члени правлінь колгоспів в справі організації праці, а також в соціяльно-побутових питаннях

1 – 40 крб
2 – 45
3 – 36

в) Голова правління куща або завідувач сільсько-господарчої майстерні куща

1 – 100 крб
2 – 80
3 – 65

г) Члени правління куща в справі організації праці, а також в соціяльно-побутових питаннях

1 – 75 крб
2- 65
3 – 50

ґ) Механіки й старші рулеві колгоспа або куща

1 – 65 крб
2 – 55
3 – 40

Увага: Старших механіків колгоспів або куща, а також всіх інших робітників, що працюють на керівничій роботі в колгоспі або кущі прирівнюється в оплаті до членів правлінь відповідних колгоспів, або кущів.

3. В тих випадках, коли згадані в арт. 2 робітники фактично одержують в колгоспі або в кущі платню вищу ніж передбачено цією постановою, оплату зберігається в попередньому розмірі.

4. Якщо робітник в колгоспі або кущі одержує продукти свого виробництва, вартість цих продуктів вираховується з його сплати за ціною, що її встановлено для інших членів колгоспу або куща.

5. Всі колгоспи й кущі зобов’язані негайно повідомляти підприємства, де раніш працював робітник про посаду, що він її обіймає в колгоспі або кущі й про заробіток робітника, якщо заробіток перевищує встановлені в цій постанові норми.

Після одержання цих відомостей підприємства, де працював робітник, зобов’язані виплачувати різницю між його попереднім заробітком і окладом в колгоспі й кущі. До одержання цих відомостей підприємства виплачують авансом 50% попереднього пересічного заробітку даного робітника на підприємстві.

Наркомпраці УСРР ГУЛИЙ.

Керівник сектору регулювання умов праці КРАВЦОВ