Роз’яснити й правильно застосувати

Сьогодні ми публікуємо новий закон про сільсько-господарський податок на 1930 рік. Аналізуючи новий закон, ми мусимо визнати, що він є законом перехідного року. Перший раз нашим законодавчим органам доводиться брати на увагу колективний сектор нашого сільського господарства, що зараз охоплює 64,4 % господарств України, при чому цей закон повинен бути одним із стимулів подальшої колективізації. Новий закон так і побудовано, при чому принцип обкладання індивідуальних господарств залишається той же самий, що й торік, тобто проґресивним, в той час, як колгоспи обкладатимуть за принципом пропорційности щодо прибутку. Це одна з основних відмін нового закону.

Другою основною ознакою нового закону є зберігання пільг щодо окремих галузей сільського господарства, а саме стимулювання технічних культур, тваринництва, молочарства тощо. На ці пільги місцям слід звернути особливу увагу, аби новий закон став на підойму цих галузей.

Третє – це те, що клясовий принцип обкладання глитая залишається непорушним; крім того проґресія обкладання глитая побудована чіткіш, ніж то було у минулому році.

Отже, клясовий принцип тепер поглиблено, усунено зайві пункти, що їх глитай міг тлумачити на свою користь. Разом з тим новий закон зберігає всі пільги за біднотою і маломіцними середняками щодо повного їх звільнення від податку та знижки ставок.

А до цього закон додає:

“… увільнити від оподаткування єдиним сільсько-господарським податком господарства, решта прибутку яких (після відрахування по 20 крб. на їдця) не більше як 25 крб.”. І – “решту маломіцних господарств, що прибуток їх не перевищує розмір неоподаткованого мінімуму, увільнити від податку в індивідуальному порядкові за списками, що їх складають сільські (селищні) ради з участю бідноти, наймитства та сільської суспільности і затверджують районні податкові комісії”.

Що-ж-до числа звільнених від єдиного сільсько-господарського податку, то округи – “повинні виходити з числа бідняцьких господарств звільнених торік, ураховуючи кількість бідноти, що увійшла до складу сільсько-господарських колективів”.

Внесено також ясність і в обкладання тих галузей сільського господарства в індивідуальних господарствах, що мають промисловий характер, особливо в приміських селах. Їх обкладатимуть не за нормами, а за фактичним прибутком від цих галузей.

Є нове в законі і щодо складу самих районних податкових комісій; крім голови РВК, або його заступника, до комісії входять а) представники по одному від районних фінансово-податкових і земельних відділів, б) представник районного об’єднання сільсько-господарських колективів, а коли такого немає, представник великого сільсько-господарського колективу, в) районний статистик, г) представники селян, з яких одного делеґує райКНС, другого відповідний сільКНС, а третього обирають загальні збори селян; обидвох останніх – для участи в розгляді справ щодо даного села.

Новий закон дає особливо великі полегкості колективному сектору і то цілком зрозуміло. Такий захід, як пропорційність обкладання мусить привести до організаційного закріплення колгоспів. Друге, пропорційність ця залежить не тільки від прибутковости, а й від ступня усуспільнення, – найбільші пільги матимуть вищі форми сільсько-господарських об’єднань – комуни.

Дуже важливої справи набирає правильна організація відчитности та рахівництва в колгоспах, бо там, де вони будуть поставлені добре, податок братиметься по-відчитності і то менший, ніж тоді, коли такої відчитности в колгоспі не вестиметься. Маломіцні колгоспи будуть зовсім звільнятись від податку.

Зараз вся наша увага повинна бути скерована на роз’яснення нового закона, на розтлумачення його клясового змісту, на організацію й контролю практичного його переведення в життя. Не треба забувати, що для індивідуальних господарств крайній реченець сплати сільсько-господарського податку встановлено 1 вересня 1930 року, – отже від опублікування закону і до вручення окладних листів часу лишилося не так то вже й багато і за цей час треба проробити велетенську роботу. Треба, щоб і колективний сектор і індивідуальні господарства вже тепер були широко обізнані з новим законом, щоб селянство знало його суть і значіння, його перевагу в порівняння з минулим роком.

Не треба забувати і того, що новий закон повинен бути значним фактором подальшої колективізації сільського господарства, – ось чому організації його проведення й популяризації ми повинні приділяти найсерйознішу і найбільшу увагу.

——————————————————————————————————————————————-
3 квітня рівно о 6 год. вечора в приміщенні театру ім. Т. Шевченка (кол. МУССУР І) ВІДКРИВАЄТЬСЯ IV ПЛЕНУМ-СЕСІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ XII СКЛИКАННЯ РАЗОМ З РАЙОНОВИМИ РАДАМИ

Продовження засідань пленуму-сесії Міської Ради та Районових Рад буде провадитись щоденно з 5 1/2 год. вечора в приміщенні театру “Березіль” (майд. Театральн.)

Порядок денний пленуму-сесії:

1. Затвердження міського бюджету на 1929-30 рік. (доп. тов. БЕРИНСЬКИЙ).
2. Плян поширювальних робіт по комгосподарству на 1929-30 рік. (доп. тов. ВЛАДІМІРОВ).
3. Про виконання наказу (Доп. тов. БОРОДАЙ).
4. Звіт мандатної комісії (Доп. тов. ЛЕБЕДЕВ).
5. Поточні справи.

Явка членів рад, втягнених обов’язково без запізнення.

Запрошуються члени Уряду, ЦК, ЦКК КП(б)У, ВУРПС, ОПК, ОКР КК, Окрвиконкому, Окрпрофради, Райкомів КП(б)У ЦК та Окр. ЛКСМ, ЦК та округові органи доброхітних товариств, члени профспілок та представники червоноармійських частин.

Члени Уряду, ЦК, ЦКК КП(б)У, ВУРПС, ОПК, ОКР КК, Окрвиконкому, члени рад та втягнені, члени окрпрофради, райкомів КП(б)У, ЦК та ОкрЛКСМ, ЦК та представники округових органів доброхітних товариств – проходить по своїх мандатах.

Члени профспілок, представники червоноармійських частин та інших організацій – по надісланих гостьових квитках.

В зв’язку з тим, що багато членів рад та втягнених працюють на вечірніх змінах керівникам установ, підприємств та депутатським групам треба вжити належних заходів, щодо переводу їх, на час пленуму Міськради, на денні зміни.

Президія Міської Ради
——————————————————————————————————————————————-
ФРАКЦІЯ IV ПЛЕНУМУ-СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ XII СКЛИКАННЯ

відбудеться 2 квітня 1930 р. рівно о 5 1/2 год. вечора в приміщенні клюбу Зв’язку (Сердюков. пров., №3)

Явка членів та кандидатів КП(б)У – членів рад та втягнених обов’язкова без запізнення.

Секретар Фракції Міськради БОРОДАЙ.