Революційний рух у Хіні шириться

В низці місцевостей організовано радянський уряд

ШАНХАЙ, 31. Хінська преса публікує повідомлення із Сватоу про те, що в багатьох містах і районах Шаняо і Шинфун Гуандунської провінції (поблизу Фуцзянського кордону) повстанці організували радянську владу. В кожному пункті почав працювати невеликий арсенал. Радянська влада відкрила низку пропаґандистських шкіл. Селяни і селянки масами вступають до компартії.

Із Чункіна (провінція Сичуань) повідомляють, що комуністи організували тут багатотисячну армію “звільнення від злиднів” і оточили військо Лю Ван-гуя і Лю Чен-гая.

***
ШАНХАЙ, 31. Як повідомляє “Шунь-Бао” в Сичуані багато безробітних і найбідніших селян вступили до Червоної армії, що нею керує Лі Чіа-Чжен.

——————————————————————————————————————————————
Всеевропейський селянський конґрес закінчився

Дальше керівництво рухом трудящого селянства капіталістичної Европи покладено на обраний конґресом всеевропейський селянський комітет

БЕРЛІН, 29. На вечірньому засіданні після перерви всеевропейський селянський конґрес вислухав привітання делеґацій німецьких робітників.

На прикінцевому засіданні відбулася бурхлива овація на честь голови ЦВК’у СРСР тов. Калініна і ухвалено текста вітального листа т. Калінінові для радянського селянства.

Конґрес одностайно обрав всеевропейський комітет. Комітетові доручено продовжувати організацію і керівництво рухом трудового селянства в капіталістичній Европі відповідно до принципів, що їх установив Берлінський конґрес.

Після кінцевих промов Непомицького (Чехословаччина) і Геслера (Німеччина) конґрес закрився.

Ред. Берлінська поліція, зробивши наскок на всеевропейський конґрес, цим вчинком символізувала солідарність німецького фашизму з світовим фашизмом. Соціял-демократ Цергібель, що стоїть на чолі німецької поліцай-президії, надсилаючи своїх аґентів до приміщення, де засідав конґрес, цим самим довів, що повалення уряду Германа Мюллера зовсім не змінює взаємини між німецькими соціял-фашистами та керівними клясами. Німецькі соціял-фашисти цим вчинком заслужили собі подяку не тільки від експлуататорів німецького селянства, а й від цілої світової буржуазії. Берлінський наскок довів, скільки потрібним і своєчасним є міжнароднє об’єднання трудящого селянства з світовим пролетаріятом, зважаючи на світове об’єднання фашизму, світове об’єднання всіх експлуататорів у боротьбі проти де далі ширшої революційної хвилі.

——————————————————————————————————————————————
Лондонська морська конференція в безвиході

Жодних надій на можливість компромісу між імперіялістами не лишилося

ЛОНДОН, 31. Лондонська морська конференція не виходить із скрутного стану. Надії деяких кіл на можливість англо-французького компромісу, знову розбито. Вчора англійська делеґація офіціяльно заявила, що англійські й французькі експерти не можуть прийти до згоди щодо такої зміни статуту Ліґи Націй, яка задовольнила б французьку делеґацію в питанні про ґарантії безпеки. Англійська ж делеґація відмовляється взяти на себе будь-які дальші ґарантії, бо подібні зобов’язанні від Англії суперечили б почуттям усього англійського народу і їх не взяв би на себе ніякий англійський уряд.

Коментуючи цю подію, преса висловлює своє задоволення з тону офіціяльного повідомлення, що усуває загрозу для Англії бути втягненою у середземноморське Ловарно під іншою назвою.

—————————————————————————————————————————————–
Чергова поразка Мекдоналдового уряду

ЛОНДОН, 31. Агенство Рейтера повідомляє: “Сьогодні уряд зазнав поразки в палаті громад. Більшістю 183 голосів проти 179 палата відкинула пропозицію Мекдоналда про те, щоб сьогодні, як виняток із правил, дебати з приводу бюджету громадських установ, закінчити до 11 год. веч.

Опозиція зустріла бурхливими оплесками результати голосування. Ця урядова поразка щодо процедур, не матиме жодних політичних наслідків.

——————————————————————————————————————————————
Чехословацька буржуазія озброювала протирадянські мукденські банди

ПРАГА, 29. Відкриваючи весняну виставку в Празі, голова виставочного комітету Богач між іншим, заявив, що 11 тис. салдатів мукденського війська, що їх взяла в полон Червона армія підчас радянсько-китайського конфлікту, були озброєні зброєю з підприємств чехословацького акційного товариства “Зброєвка”. 50% акцій цих заводів належать державі.

——————————————————————————————————————————————-
Підсумки роботи промисловости за 5 місяців біжучого господарського року

МОСКВА, 30. Президія ВРНГ СРСР у постанові про підсумки роботи промисловости за перші 5 місяців біжучого господарського року зазначає, що, не вважаючи на помітно посилені темпи роботи промисловости в лютому й на початку березня, плянові завдання, особливо щодо якости, значно недовиконано. Потрібний рішучий перелом в роботі, щоб надолужити прориви.

Запровадження єдиноначальности, доведення плянових завдань до цехів, бриґади й аґреґату, дальший розвиток і поглиблення соцзмагання й ударництва, якнайскорше закінчення організаційної перебудови – все це лишається ударним завданням промисловости.

——————————————————————————————————————————————
Не гальмувати відходу колгоспників на сезонні роботи

Укрколгосп і НКП ще раз запропонували всій колгоспній системі вжити всіх заходів, щоб забезпечити потреби сезонних робіт вільною робочою силою колгоспів і допомагати в цій справі органам праці. Всю відповідальність за відрядження вільних колгоспників і тяглової сили покладається цілком на Окрколгоспспілки й центральні автономні колгоспсекції при кооперативних спілках.

Відряджаючи робітників на сезонні роботи треба додержувати клясового принципу. Кандидатури робітників, що йдуть на сезонні роботи, треба обговорювати на наймитсько-бідняцьких групах колективів. Колгоспна система повинна твердо додержувати встановлених норм відрахування з зарплати до неподільних капіталів колгоспів (3-10%). Зважаючи на велику потребу на будівельних робітників (кваліфікованих і некваліфікованих) Укрколгосп і НКП вимагають застосовувати мінімальні відрахування й виділяти на ці роботи всіх вільних, здатних до таких робіт колгоспників. Крім того, всім колгоспам-кущам пропонується не затримувати на колгоспних роботах колгоспників-сезонників річного транспорту. Окрколгоспспілки повинні сприяти відходові робітників з колгоспів на сезонну роботу в промисловості та в соціялістичному секторі на селі, на лісорозробки, до радгоспів, тощо. Зокрема пропонується організувати відходництво по селах та колгоспах, де воно було мало розвинене, щоб завербувати потрібну робочу силу.