Революційне єднання незаможників радянської України з представниками трудящих Західної України на з’їзді

Вчора підчас дебатів на доповідь тов. Демченка про перебіг колективізації і завдання незаможного селянства на всеукраїнський з’їзд КНС завітала делеґація робітників та селян Західньої України, зустрінута бурхливими оваціями незаможників.

- Ви тут, на з’їзді – сказав представник делеґації тов. Адамовський, – обговорюєте справи весняної сівби й колгоспного будівництва. Ви тут в себе, в Радянському Союзі будуєте соціялізм, з кожним днем підвищуєте міць робітничо-селянського союзу. А в той же час у нас, на Західній Україні, що стогне, під ярмом польсько-українських фашистів, десятки тисяч робітників виганяються з фабрик, безробітні вмирають з голоду, біднота мусить спродати останню корову, щоб сплатити непосильні податки. А коли вона ці податки не сплатить, приходять фашистські урядовці й забирають останній кожух.

- Польські фашисти на чолі з Пілсудським знову шалено готують напад на Радянський Союз і в першу чергу на Радянську Україну. Ми запевняємо, що вразі фашизм спробує вдертися на Радянську Україну, ми робітники й селяни Західньої України та цілої нинішньої Польщі зброю скеруємо проти спільного клясового ворога. Демонстрації українських та польських робітників, які відбуваються нині по різних містах сучасної Польщі – найкращий вираз солідарности з трудящими СРСР. Ці демонстрації доводять, що український та польський робітник і селянин вже досить усвідомили, що буржуазія їх клясовий ворог. Хай живе 7-ий з’їзд незаможнього селянства України! Хай живе революційне єднання трудящих Західньої України і України Радянської!

На трибуні з’являється член делеґації тов. Атлас. Під гучні оплески всієї залі тов. Атлас передає палке привітання незаможньому селянству України від селянства Західньої України.

- Ви тут на з’їзді – говорить т. Атлас, – обговорюєте справу, як краще будувати соціялізм. Ви тут на з’їзді шукаєте найкращих шляхів, щоб успішніше рушити вперед колективне господарство. Ви тут обговорюєте як краще поліпшити добробут робітників і селян. А на другому ж полюсі, на Західній Україні, а також у цілому капіталістичному світі фашисти збираються на свої наради й там практично обговорюють справи, як перешкоджати мирному соціялістичному будівництву СРСР.

- Знаєте, – говорить далі тов. Атлас – що коли капіталісти наважаться збройною боротьбою зірвати будівництво соціялізму у вашій, а від так і нашій радянській батьківщині, ми прикладемо всіх зусиль аби оборонити від нападу Радянський Союз, Радянську Україну. Революційні робітники й селяни Західньої України ведуть завзяту боротьбу з польською і українською буржуазією.

Далі тов. Атлас порівнює життя трудящих Радянської України з життям трудящих Західньої України.

- Отут ви на з’їзді говорите своєю рідною мовою. У вас розквітає українська культура, а на Західній Україні українська мова панами польськими заборонена, загнана в підпілля. В українських школах дітей примушують розмовляти польською мовою, дітей примушують молитися польському богові. Ми, звичайно, проти всіх богів, – і польських, і українських, але коли папа Пій видає відозву проти “варварів-більшовиків”, ллє сльози ніби то про переслідування релігії в СРСР, то ми мусимо з цієї трибуни заявити: – У нас на Західній Україні закривають православні церкви. Під Польщею радіо на селі не можна встановити. Це заборонено: бояться фашисти, щоб не почули трудящі правду про те, що діється в Радянському Союзі. Кілька місяців тому повернулася польська делеґація, що була в гостях в СРСР. Коли делеґати побажали розповісти робітникам і селянам, які відрядили їх до вас, про те, що діється в СРСР, то їх заарештували. Делеґація до цього часу сидить у в’язниці.

- Росте революційна хвиля на Західній Україні, яка виникає з кризи капіталізму. У Польщі закриваються фабрики і заводи, робітників звільняють, їм не виплачують зарплати. Біднота й середняцтво терпить від малоземелля, а польський фашизм і ту землю гарбає та передає військовим осадникам. Трудовому селянству доводиться платити великі податки. Звичайно все це штовхає трудящі маси на революційну боротьбу, яка останнім часом особливо загострилася. В цій боротьбі за приклад нам є вільна Радянська Україна. Робітничо-селянські маси Західньої України добре усвідомили, що уявляє з себе Радянська Україна й всіма силами намагаються яко мога скоріше прилучити Західню Україну до Радянської України. Шлях до цього веде через повалення фашистської Польщі та створення Польщі робітничо-селянської.

Від імени робітничо-селянських мас Західньої України, запевняю вас, що коли капіталісти підуть війною на СРСР, ми прикладемо всіх зусиль, щоб обернути її на війну громадянську.

Хай живе революційне єднання трудящих радянської України й Західньої України!

Гучними оплесками зустрічає ввесь з’їзд появу на трибуні делеґата тов. Вишинського, що говорить польською мовою.

- Дозвольте, – говорить тов. Вишинський, передати вам коротеньке привітання від робітничо-селянських мас Польщі. Робітники Польщі, виступаючи на мітинґах вулицями, завжди оточені зброєю поліцаїв та жандарів. Думка передових робітників Польщі скерована на те, якби скоріше звільнитися від гніту фашизму, якби скоріше обернути зброю, що нею оточено робітництво, проти своїх капіталістів.

Від імени з’їзду делеґатам відповідав тов. Кобзар:

- Дозвольте, – говорить тов. Кобзар, – від імени 7-ого всеукраїнського з’їзду незаможників передати палке братерське привітання пригніченим незаможникам і середнякам Західньої України. Робітнича кляса СРСР, спираючись на бідноту, у спілці з середняцтвом, під проводом комуністичної партії, будує соціялізм. А поруч нас такі ж робітники, такі ж бідняки й середняки перебувають під нечуваним гнітом польського фашизму. Товариші нам щойно розповідали, як нечувано визискується робітництво Західньої України, який великий тягар несе біднота. Товариші нам щойно розповіли, як польська буржуазія за допомогою буржуазії української готується до війни з СРСР. Товариші від імени робітничо-селянських мас Західньої України упевнили нас, що вразі нападу польської буржуазії на СРСР, вони повернуть багнети проти своєї буржуазії.

- Хто нас привітав оце від пригніченої Західньої України? Перший товариш, який передав нам привітання, був засуджений польським фашизмом за революційну боротьбу до смертної кари. Другий товариш засуджений так само, панським судом, третій товариш на протязі кожного року просижував у в’язні по 4 місяці. Це яскраво свідчить про нечуване пригнічування польським фашизмом наших братів-робітників і селян Польщі й Західньої України.

Наш заклик до бідняцько-середняцьких мас Західньої України такий:

- Ще міцніше єднайте свої лави з робітничою клясою, ще міцніше гуртуйте свої лави навколо комуністичної партії й спільним фронтом рішече виступайте проти польського і українського фашизму!

- Хай живе революційне єднання робітників і селян всесвіту!

- Хай живе комуністична партія!

- Хай живе Комінтерн – штаб світової революції!