Оголошення

Державний червонозаводський театр

вівторок 1-го квітня

ДИКТАТУРА

Каса відкрита щодня від 4 год. Біля театру, зуп. трам. 3, 4, 6, 8, 9. Поч. о 7 1/2 г. Тал. дійс.

—————-
Щомісячне періодичне видання РОМАНИ Й ПОВІСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ

Умови передплати:
на 12 міс. – 2 крб., на 6 міс. – 1 крб. 20 к., 3 міс. – 60 к.

Передплату приймають видавництво «Український робітник» Харків – Палац Праці й всі поштові контори.

——————–
Вийшла друком книга ІІІ (за березень)

Головко - БУР’ЯН

Друкується й вийде в квітні місяці част. ІІ
Передплативши 3 січня м-ця можна одержати книгу І.

ПАНЧ – З МОРЯ

книга ІІ

Коцюбинський – ФАТА МОРГАНА

Серед наступних книжок нові повісті ШОВКОПЛЯСА, БУДЯКА, ХУТОРСЬКОГО, ПАНЧА, ДУКІНА та інших.

———————–
Новий фільм О. ДОВЖЕНКА „ЗЕМЛЯ”

Оператор Д. Демуцький

З 7-го квітня бачитимуть десятки тисяч.

————————–
Загублено свідоцтво післясплати №84408 ст. Чистяково 4-я конвиробу вага 139 кіп. сума крб. 60 90 рахувати недійсним – Держкомтрест.

—————————
ВСІМ ВСІМ ВСІМ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА СПІЛКИ ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ РЕКОМЕНДУЄ
як подсібний матеріял для сільського та міського безвірницького активу книжку О. ЧЕФРАНОВА

ЛЕКТОР-АНТИРЕЛІГІЙНИК
(збірка конспектів, тез, програм статистичних, бібліографічних та інших довідкових матеріялів для лекцій, доповідей та розмов)

Короткий зміст: 1) 25 конспектів та докладно розроблених тез по питанням – соцбудівництво, п’ятирічка, соцзмагання, культурна революція, безперервне виробництво, військова небезпека і т. інш. 2) 10 програм на теми природознавчого та історико-культурного характеру. 3) Вивлови про релігію друзів і ворогів трудящихся. 4) Статистичні, бібліографічні відомості і т. інш.

Книжка вийде з друку 5-го квітня ц.р.

Замовлення надсилайте на адресу: Харків – 10 Шляпний провулок №2.

Всеукраїнська філія Видавництва „Работник просвещения”.

————————————————————————————————————————————–
ОБ’ЯВЛЕНИЕ

Александрийское Уч. ссуд. О-во Взаимного Кредита Постановлением Общего Собрания членов О-ва от 13 марта 1930 г. ОБРАЩЕНО К ЛИКВИДАЦИИ С 1-го АПРЕЛЯ 1930 Г.

Все претензии к т-ву ликвидком принимает в течении 7-х месяцев со дня начала ликвидации. Ликвидком – О. Дашевский, Е. И. Торговецкий и Ш. Винецкий.

Александрия Крем. Округа.

—————————————————————————————————————————————
Согласно Постановления Чрезвычайного Общего Собрания Акционеров Частного Акционерного Общества „МОСХИМЛАК” состоявшегося 3 марта 1930 года

ЧАСТНОЕ АКЦ. ОБЩЕСТВО „МОСХИМЛАК” с 4 марта ОБРАЩЕНО К ЛИКВИДАЦИИ

и по делам сего Общества избрана Ликвидационная Комиссия, которая помещается по Белгородской ул №20а.

Все претензии к Обществу Ликвидком принимает до 30 апреля сего года.

Ликвидком.

—————————————————————————————————————————————–
КУП’ЯНСЬКІЙ ОКРЗЕРНОСПІЛЦІ потрібні 5 районових ІНСТРУКТОРІВ-БУХГАЛЬТЕРІВ добре знайомих з с.-госп. рахівництвом, зі стажем в с.-г. кооперації не менше 3-х років.

Оплата за погодженням. Переїзд за дійсною вартістю. Заяви з коротеньким curiculum vitae направляти на адресу: м. Куп’янськ, Окрзерноспілка.

——————————————————————————————————————————————
Настоящим доводиться до всеобщего сведения, что на основании приказа ВСНХ Украины от 13-ІІІ-30 года за №270

УКРТЕКСТИЛЬТРЕСТ, УКРСУКНО и ТЕКСТИЛЬСЫРЬЕ об’единены в одно предприятие по наименованию „ОБ’ЕДИНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УКРАИНЕ

Правление коего приступило к управлению делами с 16 марта 1930 года.

Всю переписку по делам Об’единения текстильной промышленности просим направлять по адресу: г. Харьков, ул. Андрея Иванова №27.

Телеграфный адрес: „УКРТЕКСТИЛЬОБ’ЕДИНЕНИЕ”.

Председатель Правления Об’един. Текст. Пром-ти на Украине.

———————————————————————————————————————————————
ЦЕРЕЗИТОВЫЙ ЗАВОД трудовой коммуны ГПУ УССР (б. О. К. Вассил) доводит до сведения всех строительных организаций, что сокращение накладных расходов, в связи с ликвидацией представительств на местах, и рационализация производства дали возможность понизить цену на ЦЕРЕЗИТ – единственное радикальное средство для изоляция фундаментов стен и пр. от сырости и грунтовых вод – на 15%.

С 1-го АПРЕЛЯ ЦЕНА НА ЦЕРЕЗИТ 76 коп. КИЛОГРАММ.

Заказы направлять в адрес Завода: г. Харьков, Искринский в’езд №8, для телеграмм ХАРЬКОВ-ЦЕРЕЗИТ.