Кампанія жнив у небезпеці

Обмолот врожаю перебуває під великою загрозою

Україна першою розпочне обмолот нового врожаю, Україна першою дасть країні новий хліб. Є всі підстави гадати, що подекуди кампанія жнив розпочнеться навіть до липня. Доведеться зняти і обмолотити врожай з величезної площі – понад 13 млн. га.

А тимчасом до такої величезної кампанії готуватися на Україні не поспішають. Чого варто те, що колеґія Наркомзему не мала змоги на своєму засіданні 8-го травня обговорити пляна кампанії жнив, що вона була примушена зняти це найважливіше питання з порядку денного, бо Укрзерноцентр і Спілка Спілок ще не спромоглися подати своїх плянів.

Навіть те, що колеґія обговорила, а саме доповідь сектору постачання НКЗС про перспективи машинопостачання до кампанії жнив, виявило стільки вузьких місць, сиґналізує про таку серйозну небезпеку, що негайно же треба бити на сполох, негайно ж треба притягти до цього увагу всієї радянської суспільности.

Стан з молотарками катастрофічний. Потреби України задовольняється тільки на 45% і особливо загрозливий стан з молотарками утворився в степу. Ряд степових округ вимагають не тільки повного виконання накресленого пляну постачання молотарок, а навіть додаткового завозу їх. Треба за всяку ціну, всіма засобами домагатись, щоб для України виділили додатково 1.500 складних молотарок.

Дуже напружений стан і з двигунами. Визначеного для України континґенту в 4.200 двигунів не вистачає, бо треба постачити їх і промисловим городам, чого не передбачено у пляні. А тимчасом Союзний Наркомзем скорочує і цей обмежений континґент, знімаючи з нього 700 двигунів для інших районів.

Та коли навіть будуть і молотарки і двигуни, то робота їх стоїть перед великою загрозою через найгостріший брак пасів. Тут потребу України задовольняється тільки на 24% – замість потрібних 225.000 метрів – відпущено всього лише 50.000 метрів.

І нарешті, дуже загрозлива ділянка – це ремонтування тракторів і с.г. машин. Близько 3.000 тракторів, 60.000 жниварських машин, 5.000 косарок, понад 20.000 різних молотарок, 250.000 ходів і багато інших машин вимагають значного ремонту. Тимчасом жодних континґентів і фондів матеріялів для цього досі ще не одержано і навіть не виділено. Це загрожує зривом всієї ремонтної кампанії. Особливо серйозна небезпека постає з запасними частинами до тракторів. Дуже можливо, що тут становище буде гіршим, ніж підчас весняної с.-г. кампанії, бо регулювання справи постачання запасними частинами занадто централізоване і це утворює реальну загрозу нереґулярного постачання їх Україні.

Підчас обговорення доповіді всі промовці приставали на одну думку – загроза своєчасному проведенню кампанії жнив цілком реальна і треба напружити всіх зусиль, щоб негайно усунути її. Україна першою вступає в кампанію і її треба якнайповніше забезпечити всіма засобами, щоб успішно провести кампанію жнив.

Колеґія Наркомзему ухвалила:

Вперто домагатися цілковитого виконання пляну постачання Україні молотарок. Вимагати, щоб на Україну завезли додатково не менш, як 1.500 складних молотарок. Тимчасово перекидати на Україну складні молотарки з інших північних районів, де жнива починаються пізніше. ПРИПИНИТИ ЗАВІЗ МОЛОТАРОК ДО ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ, НАПРАВИВШИ ВСІ МОЛОТАРКИ ВИКЛЮЧНО В СТЕП. Негайно організувати максимальне використання молотарок, з тим щоб вони працювали 15-20 годин на добу.

Рішуче домагатися збільшеного постачання Україні пасів, зокрема верблюжих і гумових. Провести кампанію мобілізації пасів з різних джерел, зокрема тих зайвих, що є на підприємствах.

Наполягати на тому, щоб ні в якому разі не зменшили континґенту двигунів, визначеного для України.

Негайно порушити перед урядом і Союзним Наркомземом питання про задоволення потреб України на матеріяли для ремонтної кампанії і не ввесь обсяг поставити питання про незадовільний стан з виробництвом запасних тракторних частин.