Проти соціяль-фашистського переродження Інтернаціоналу гірників

Відозва міжнароднього комітету діяння і пропаґанди

МОСКВА, 9. 12-го травня збереться в Польщі черговий з’їзд реформістської міжнародньої федерації гірників.

З приводу цього з’їзду міжнародній комітет діяння і пропаґанди революційних гірників звернувся з листом до всіх своїх місцевих організацій, в якому зазначає, що післявоєнна історія міжнародньої федерації гірників є історія безконечних зрадництв і зрад робітничої кляси. Після зради великого страйку гірників в Англії, почалося соціяль-фашистське переродження інтернаціоналу гірників.

Завдання усіх свідомих гірників, сказано у відозві, є боротися проти соціяль-фашистського інтернаціоналу гірників.

***
МОСКВА, 9. У Ленінграді закінчилася радянсько-норвезька конференція гірників, на якій заслухано доповіді про становище гірників СРСР і Норвегії. Конференція ухвалила обмінятися делеґаціями.

——————————————————————————————————————————————-
10-річчя кавбриґади ім. тов. Сталіна

МОСКВА, 9. Опубліковано наказа РВР СРСР за підписом тов. Ворошілова з нагоди 10-річчя кавбриґади ім. тов. Сталіна. Характеризуючи подвиги бриґади, тов. Ворошілов зазначає, що до 10-річчя бриґади ЦВК СРСР нагородив бриґаду і 21-й кінно-артилерійний дивізіон, що входить до її складу, орденами «Червоний Прапор».

——————————————————————————————————————————————-
Завдання комісій сприяння держкредиту

МОСКВА, 9. За відомостями Наркомфіна СРСР в ряді випадків комісії сприяння держкредиту зменшили розмір передплати на третю позику індустріялізації, особливо легко дозволяючи це за переходу передплатників з одного місця роботи на друге. Масовим явищем стала видача дозволів на одержання обліґацій на руки передплатникам, що дотерміново оплатили передплату і т. інш.

Як пояснює Наркомфін СРСР, підчас переведення чи звільнення робітника або службовця комісії сприяння держкредиту повинні вияснити майбутнє місце роботи звільнюваного і, звертаючися виключно до метод аґітаційного впливу, перевести його платежі за обліґації на нове місце роботи. Комісії можуть видавати дозвіл на продаж або заставу тих обліґацій 3-ої позики індустріялізації, що є на руках у передплатників. Дозволу на продаж або заставу обліґацій 3-ої позики індустріялізації, що закріплені за передплатниками, але в силу інструкції, яка є, не підлягають видачі до 1-го липня, комісії сприяння видавати не можуть. Комісії сприяння при артілях, житлових організаціях, різних асоціяціях і т. інш., права видачі дозволу на продаж і заставу обліґацій не мають.

У деяких місцях підставою для видачі дозволу на продаж і заставу обліґацій були – недостатнє харчування, купівля різних речей вжитку, сплата податків, сплачування позик, виплата аліментів і т. інш. Наркомфін вважає, що задоволення поточнихх потреба позикодержавців коштом продажу обліґацій не відповідає ідеї, духові і цілям громадської контролі.

——————————————————————————————————————————————
На Україні організовують спеціяльні тваринницькі колгоспи

Добробут дуже спізнився з опрацюванням пляну спеціалізації колгоспів з тваринницьким напрямом на Україні. Зробити це він мав уже давно. Але тільки 8-го травня він на засіданні колеґії Наркомзему докладав про свої плянові передбачення.

Протягом 1 1/2 року – себто до кінця 1930-31 р. за пляном Добробуту, слід спеціялізувати на Україні 1055 колгоспів з молочарським напрямом. Вони матимуть 382.000 корів. 758 колгоспів спеціялізують на промисловому свинарстві. Тут буде поставлено 267.500 поросят. Далі передбачено організувати у колгоспах 412 промислових отар, всього на 502.000 овець, і, нарешті, закласти в колгоспах 5.000 кролярських господарств на 500.000 кролів.

Щож мають зробити цього року?

За той час, що залишився, Добробут гадає спеціялізувати на молочарському напрямі 222 колгоспи і поставити в них понад 53.000 корів, на свинарстві – 127 колгоспів з 30.700 поросят, організувати 72 отари на 84.000 овець і 1000 кролярників на 110.000 кролів. Загальний плян організації накреслених господарств в основному мають виконати першого півріччя 1930-31 року. Щоб забезпечити реалізацію цього пляну, слід обов’язково забезпечити будівництво коровників, свинарників, кошар тощо дефіцитними матеріялами, виділити додаткові кошти на організацію молочарських і свинарських фарм і підготувати потрібні кадри для організації та обслугування спеціялізованих колгоспів.

Перетворення колгоспів на спеціяльні тваринницькі господарства набагато збільшить ресурси для робітничого постачання. Ще цього року продукція молочарських колгоспів завантажить механічні маслозаводи сировиною на 14% і забезпечить робітниче постачання молоком на 11%. А наступного року молоко з колгоспівських фарм дасть 76% сировини для маслозаводів і забезпечить 50% потреб робітничого постачання. Щодо свинарства, то в 1932-33 р. робітниче постачання цілком уже буде задовольнене свининою з товарних колгоспів, а беконним фабрикам вони дадуть 90% сировини.

Колегія Наркомзему ухвалила, в основному, пропозиції Добробуту, відзначивши, що він несвоєчасно опрацював плян і на сьогодні ще не відібрав ті колгоспи, що їх мають спеціялізувати. Йому запропоновано зробити це в 2-тижневий термін і протягом місяця подати виробничий плян тваринницьких колгоспів.