За єдину систему народньої освіти

Наркомос – штаб цілого культосвітнього процесу

(Всеукраїнська нарада окрінспекторів Наросвіти)

9-го травня відкрилась всеукраїнська нарада окрінспекторів народньої освіти, скликана Наркомосом, для організації практичної роботи на базі директив всеукраїнської й всесоюзної партнарад у справі народньої освіти. Наркомос тов. Скрипник у короткій вступній промові підкреслив діловий практичний характер наради.

На порядку денному – доклади про всесоюзну партнараду, про всеукраїнську нараду в справі комдитруху, про культурне обслуговування колгоспів, про контрольні числа народньої освіти наступного року, про переробку культурної п’ятирічки, про реорганізацію окрінспектур Наросвіти, перепідготовку вчительства й ін.

Доклад тов. Скрипника

Тов. Скрипник докладав нараді про підсумки роботи всесоюзної партнаради в справі народньої освіти.

Ще 3 роки тому Наркомос України зняв перед провідними органами питання про уніфікацію системи народньої освіти на території цілого Союзу. Отже, тепер цю справу принципово вирішено, і нам треба практично здійснити ухвали союзної партнаради.

Закінчилась 10-річна смуга впертої боротьби між системами народньої освіти РСФРР і УСРР. Вперше на всесоюзній партнараді народні комісаріяти освіти УСРР і РСФРР виступали з спільними тезами про систему народньої освіти.

Гасло культурної революції висунуто вже кілька років тому, але тільки тепер воно повстало у всій своїй височіні, як проблема комуністичного виховання й озброєння знаннями широких трудящих мас.

Питання про єдність системи народньої освіти за сучасних умов не можна обмежувати єдністю шкільної системи. Таке розуміння зовсім невірне. Єдність системи народньої освіти – це є єдність цілої сукупности заходів, метод у роботі, щодо комуністичного виховання трудящих. Справа далеко вийшла за відомчі межі, і всесоюзна партнарада це рішуче підкреслила. Система народньої освіти повинна бути єдиною незалежно від апаратної структури, незалежно від відпорядковування навчальних закладів цій чи іншій установі.

Наркомос тепер передає до інших установ певні групи шкіл, але це питання практичної доцільности. За Наркомосвітою зберігається загальне методичне та ідеологічне керівництво. Коли партія на це іде, то звідси аж ніяк не можна зробити висновку, що це є якась «поступка» або «компенсація» Наркомосові. Справа в тому, що Наркомос має перетворитись на центральний штаб цілого культурно-освітнього процесу, єдиної системи народньої освіти. Цю свою провідну функцію Наркомос має виявити якнайповніше.

Досі Наркомос і його органи не виходили за межі своєї відомчої роботи. Методичні питання масової освітньої роботи ще фактично не опрацьовані. Ми не маємо методики масової професійної освіти, клюбної, сельбудівської роботи, тощо. Тепер ми повинні всю систему народньої освіти підпорядкувати гаслу комуністичного виховання трудящих мас. Шкільна система це тільки частина, одна з кілець єдиної системи народньої освіти. Отже, нам треба перейти на нові рейки роботи, перебудувати її відповідно до нових вимог.

Партнарада приділила найбільшу увагу питанням середньої освіти, скільки питання про вищу освіту принципово вже вирішено. Фактично партійна нарада в справі наросвіти визнала за доцільне поширити українську систему, спрямовану на готування крім високо-кваліфікованих спеціялістів певної широкої галузі, також і спеціялістів вузького фаху.

Всесоюзна партнарада одностайно висловилась проти утворення 10-тирічок. На нараді не було жодного одвертого прихильника 10-річки. Нарада категорично висловилась проти вербального начотницького характеру навчання й за активні трудові методи опанування знань, за такі методи, коли сам учень опрацьовує ті чи інші питання й трудиться над ними.

У нас, на Україні, подекуди було чимало хибного й невірного в практичній роботі. Нам ще не пощастило остаточно позбутися решток старої капіталістичної школи, що давала тільки сурогат освіти в межах потреби панівної кляси – затримати робітника на рівні не господаря, а раба машини. Наше завдання цілком протилежне. Ми повинні давати широким трудящим масам широке комуністичне виховання, вичерпні теоретично-практичні знання й тим забезпечити успішне здійснення завдань справжньої культурної революції й соціялістичного будівництва.