Виступ тов. Косіора на партконференції УВО

ПЕРЕДОВОМУ, ЧІЛЬНОМУ ЗАГОНОВІ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ, ПАРТІЙНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ УВО ПАЛКИЙ БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ПРИВІТ

У своєму вітальному слові тов. Косіор сказав:

Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) України доручив мені передати VII-й конференції Української Військової партійної організації палкий комуністичний привіт (бурхливі оплески).

Товариші, ми збираємося напередодні партійних з’їздів. Ніколи ще нам не доводилося перед з’їздами підводити таких багатих і в той же час таких складних, як у внутрішньому, так і зовнішньому житті підсумків. Про ці підсумки і наші дальші завдання ви вислухаєте тут спеціяльні доповіді. Докладна характеристика міжнароднього становища буде дана в доповіді ЦК ВКП, я хочу тільки зазначити, що в міру дальшого поглиблення і поширення соціялістичного будівництва в нашій країні, все більше і більше ускладняється наша міжнародня обстановка, загострюється загроза війни проти Радянського Союзу. На це нам доводиться зважати, здійснюючи завдання соціялістичного будівництва. Це зобов’язує нас ще твердіше проводити політику миру і всебічно зміцнювати індустріяльну міць і обороноспроможність країни.

Я думаю, що, підводячи підсумки роботи партії за минулий період, треба зупинитися принаймні, на 3-х основних моментах.

Перший з них – це та велетенська робота, що її партія здійснила, твердо проводячи курс на індустріялізацію країни. Саме в цей період після XV з’їзду, ми утворили п’ятирічку і саме в цей період партія швидкими темпами розгорнула індустріялізацію країни, довівши і виявивши, які велетенські резерви, які велетенські можливості має наша країна. Ті темпи, що ми їх намічали в п’ятирічці і що здавалися нездійсненними до моменту XV з’їзду, тепер є перевищеними. Це не тільки велетенський крок в бік зростання нашого народнього господарства, це є і підвищення обороноспроможности нашої країни.

Все це наповнює нас величезною певністю в правильності того шляху, яким ми йдемо.

Другий момент, на якому треба зупинитися це та, справді нечувана своїм розмахом революційна робота, яку ми розгорнули на селі в галузі соціялістичної перебудови сільського господарства. Звичайно, робота в справі реконструкції сільського господарства була набагато складніша, ніж деяким товаришам здавалося спочатку. Ви, товариші, чудово знаєте, що багато дехто, особливо низові організації, нашкодили своїм невмілим, неправильним підходом до колективізації, особливо щодо притягнення до колгоспів середняка. Але я думаю, що навряд чи ці помилки є вирішальними в оцінці всієї нашої роботи в галузі колективізації, бо на сьогоднішній день зростання колгоспного руху все таки, набагато випередило всі наші передбачення і свідчить про наші величезні здобутки в справі соціялістичної перебудови села.

Ті досягнення, що ми їх маємо, дають нам у руки величезні можливості і в галузі розв’язання суто виробничих питань сільського господарства і в галузі подолання опору клясового ворога. Саме ці досягнення дали нам змогу перейти в районах суцільної колективізації до політики ліквідації глитая, як кляси. Але при цьому, в основу всієї нашої роботи має лягти правильне ленінське ставлення до середняка.

Третій момент – це те, що за минулі два роки ми провадили безперестанну боротьбу за ленінську лінію всередині партії. Після XV з’їзду ми остаточно розгромили троцькізм. Слідом за троцькізмом з’явився одвертий правий ухил і нам довелося боротися і далі доведеться боротися на два фронти: і з «лівими» опортуністами і з одвертим правим опортунізмом, що є головною небезпекою на даному етапі.

Бурхливе зростання соціялістичного будівництва викликає ряд труднощів і суперечностей, яких ми сьогодні ще не можемо подолати. Ці суперечності використовують наші вороги, ці суперечності впливають на хиткі, гнилі елементи всередині нашої партії.

Отже, мені здається, що ми, особливо в теперішній момент, повинні мати на увазі можливість зростання всякого роду опозиційних настроїв, як «лівих», так і правих. Ми не повині забувати, що боротьба зі всякого роду ухилами, ваганнями або хитаннями – це основна умова дійсної перемоги соціялістичного будівництва в нашій країні.

Українська військова партійна організація якнайщільніше зв’язана зі всією нашою партійною організацією. Ваша партійна організація щодня зустрічається з колом питань, зв’язаних з соціялістичною перебудовою сільського господарства, з індустріялізацією країни. І тут у нас була з вами цілковита єдність, цілковите розуміння. Військова організація є однією з найміцніших витриманих частин нашої партійної організації.

Наша українська організація, всі комуністи, що працюють на Україні, є одним з передових загонів нашої партії і в усіх вирішальних питаннях соціялістичного будівництва наша робота часто має вирішальне значення. І далі в усіх галузях нашої роботи нам з вами належить дуже відповідальне місце і відповідальні тяжкі обов’язки. Мені здається, що ми можемо сказати, що та єдність, якої в нас досягнуто, яку ми й далі всіляко зміцнюватимемо і посилюватимемо, що наша згуртованість навколо основних завдань, навколо генеральної лінії партії, навколо центрального комітету є ґарантією того, що велетенські завдання, які стоять перед нами і країною, ми з честю виконаємо і доб’ємося такого становища, коли ми остаточно закріпимо соціялістичне будівництво в нашій країні і зможемо цілком підготуватися для останнього і рішучого бою з світовим капіталом. (Бурхливі оплески).

————————————
Хроніка конференції

8 травня в клюбі друкарів почала свою роботу VII партконференція УВО.
На конференцію прибуло 294 делеґати з ухвальним голосом і 179 – з дорадчим.
Після вступної промови тов. Хаханьяна і обрання президії виступив з привітанням генеральний секретар ЦК КП(б) У тов. Косіор.
Після цього виступив з промовою від 1-ї партійної конференції Харківського Паротягобудівельного заводу тов. Васильов, який сказав:

«В той період, коли міжнародня буржуазія і вся біла еміґрація галасує, що, мовляв, російський сиволапий мужик, не може будувати, не може проґресувати, не може виконати ті завдання, які вкладені в гасло «наздогнати і випередити капіталістичні країни» – кожний робітник, кожний бідняк і середняк добре бачить, як зростають підприємства, як зростають колективи, як гриби в лісі. Цього не бачать лише ті, хто осліп, цього не бачать ті нитики і опортуністи, які недооцінюють ентузіязму робітничої кляси і трудового селянства.

Харківський паротягобудівельний завод провів свою конференцію під гаслом: «більше тракторів, більше паротягів, більше дизелів». Це наше основне завдання і з ним ми приходимо до з’їздів партії.»

Конференція ухвалила надіслати привітальні телеграми до Виконкому Комінтерну, до ЦК ВКП(б), до тов. Сталіна, ЦК КП(б)У і до тов. Косіора, до Голови Реввійськради тов. Ворошілова, до Політуправи РСЧА, Реввійськради Далеко-Східньої Червонопрапорної армії, до «Правди» і «Красной Звезды».

В цих телеграмах говориться: «стійко і непослабно борючись за генеральну лінію партії, з’єднуючи червоноармійські маси і позапартійний командний склад навколо партії, ліквідувавши останні рештки «білорусько-толмачівських настроїв», підсиливши свою активність, свій вплив на всі ділянки будівництва озброєних сил, дружніми і з’єднаними лавами приходить окружна парторганізація до Всеукраїнського і Всесоюзного з’їздів партії. З непослабною увагою стежачи за розвитком світових подій і у відповідь на готування капіталістів походу на СРСР, вперто працюють комуністи округи над зміцненням бойової моці країни».

Після закінчення привітань партконференція заслухала доповідь ЦК ВКП(б) і Політуправління РСЧА, яку зробив начальник політуправління тов. Гамарнік. 9-го травня розпочалось обговорення доповіді.