Вибір курорту для лікування

Медицина й Гігієна №9

Зміст: Л. Немліхер. Профілактика та лікування неврастенії. – В. Абер. Вибір курорту для лікування. – І. Нещадименко. Глисти – чинники хороб. – В. С-т. Сонна хороба. – І. Давидов. Чиряк надвірного слухового проходу. – А. Х. Про шкарлятину. – З медичної преси. Наша консультація.

Профілактика та лікування неврастенії

У попередній нашій статті («Медиц. й гігієна» за 2-IV) ми розглянули головні чинники, що спричиняють неврастенію. Нагадаємо, що ми зазначили там на ендоґенні (внутрішні) та екзоґенні (зовнішні) моменти: перші – це певний в деякій мірі спадковий стан організму, що робить нервову систему зхильною до захорувань – це є невротична конструкція людини; другі – це умови життя й оточення. Профілактика неврастенії, – якщо не вживати це поняття в дуже поширеному розумінні – виховання взагалі здорової людини, вільної навіть від спадкових вад (це є вже завдання евґеніки), полягає в тому, щоби, вміючи своєчасно виявити нервову конституцію людини, вжити відповідних засобів до того, щоб зберегти її нервову систему від шкідливого впливу тих життьових умов (родинних, професійних, що стосуються розвитку і т. і.), до яких ця нервова система не пристосована. Звужуючи ще більше поняття профілактики, ми непомітно переходимо до засобів, які є вже, власно кажучи, лікувальні засоби, як от усунення шкідливого впливу згаданих моментів, спрямування поведінки людини за загально гігієнічними нормами, або навіть призначення окремих «лікувальних процедур», що є по-суті не що інше, як теж певні гігієнічні засоби і т. д. Неврастенія – це найкращий зразок, на якому можна простежити та переконатися в тому, що поняття «профілактика» та «лікування» безпосередньо і діялектично переходять одно в одне.

Отже не варто було-б і нам відокремлювати їх тут, бо як ми зараз побачимо це й на практиці незавжди можливо. А саме, ми виходимо зараз з поставленої проблеми й питаємо, чи є справді якісь певні і несуперечливі засоби, щоб своєчасно виявити «невротичну конституцію» людини. Звичайно, я мушу сказати, що переконатися в наявності цього стану людини ми можемо тільки, коли вона вже хоріє на будь-який невроз. Але ж тут не місце вдаватися в деталі. А тому, обмеживши себе, з наведених загально-теоретичних міркувань, які я вважав за потрібні, спробуємо тепер накреслити конкретно практичні засоби і правила поведінки, щоб боротися з неврастенією, та взагалі зберегти нервове здоров’я. Читач не заважатиме, коли ми з метою популяризувати подамо їх в вигляді певних нормативних реченнів, що мають на увазі вреґулювати відповідну поведінку людини.

Не пий і не пали замолоду! Шкідливий вплив цих отрут – алькоголю та нікотину особливо відчувається на молодому, що щойно розвивається організмі та відбивається, головним чином, на його нервовій системі. Психічне пригнічення, серцебиття, швидка втомлюваність, зниження працездатности та інші неврастенічні явища, але ж також нехтування судин, хороби серця та інші вади, ось що чекає не тільки на невтриманих, але в певній мірі і на помірних споживачів горілки, пива та тютюну.

Впорядкуй своє статеве життя! З самого початку не віддавайся половому інстинктові. Боротьба з ним може шкідливо відбитися на твоїй нервовій рівновазі, а ще більше – невтримана пристрасть до нього. Додержуйся помірности в статевих виявленнях, як і в усьому іншому. Коли ти потрапив в лабета статевого інстинкту, то кращий засіб позбавитись від нього – фізкультурні вправи!

Замолоду звикай до фізичної культури! Ґімнастика, спорт, гігієна тіла – це великі чинники пролетарської культури, що мусять вивести людство на широкий шлях здорового єднання з природою і позбавлять його від деяких хиб сучасної цивілізації, про які ми згадали минулий раз.

Живи за пляном, це значить не живи розхристано, не підпадай хвилинному настрою, а підкори своє життя певному укладу. Правильно розподіли час роботи та відпочинку і сна, їж в певні години і до певного часу пристосуй всі виконання інших потреб.

Поспішай повільно! Так говориться в однім стародавнім дотепнім прислів’ї. А щож можна сказати про нього в наш час, коли доводиться завжди поспішати? Його б варто було б засвоїти собі багатьом робітникам, у яких піднесений темп нашого життя та громадське навантаження в зв’язку з колосальним розвитком соціялістичного будівництва – збори, засідання та конференції, понадзвичайний 8 годинний робочий день, нерегулярне харчування тощо, швидко руйнують нервову систему, викликаючи в них певну форму неврастенії – невроз, виснаження. Отже, немалу ролю в цьому відограє розгубленість та невміння організувати свою працю. Цю думку й висловлює наведене прислів’я. Велике значіння має самовиховання, виховання витриманости та лагідности, не вважаючи на потребу поспішати та посилено працювати.

Все наведене будемо вважати за профілактичні засоби. Щодо лікування неврастенії, то найкращою методою є так звані фізичні лікувальні методи, що до них належать водо-електро-терапія (тобто лікування), кліматичні (курорти) і інш. Треба додати, що деякі водо-лікувальні вправи (процедури) хорі можуть з успіхом робити і в себе дома, як от регулярні обтирання тіла водою, душі, ванни, або мокрі обгортання. Обтирання всього тіла водою кімнатної температури (літеплом) дуже добре впливає майже в кожному випадку неврастенії.

Д-р Л. Немліхер.

—————————————————-
ВИБІР КУРОРТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ

Вибір місця для курортного лікування являє собою іноді досить складне завдання. Треба зважити всі особливості фізичного стану організму, перш, ніж вирішити їхати на той чи інший курорт, бо відомо багато випадків, коли неправильним вибором курорту досягали не поліпшення здоров’я, а навпаки – його погіршення. Тим то, вибираючи курорт, треба керуватися показами й протипоказами щодо того чи іншого курортного місця.

П’ятигорськ – (Кавказ) сухий клімат, головним чином, теплове лікування. Лікування сірчаними ваннами, грязями. Курорт – для хорих з хронічними отруєннями (арсеном, живим сріблом, оливом, бісмутом та ін.), хоробами кісток, зв’язок, суглобів не туберкульозного походження, м’язів, хронічними запальними процесами жіночих статевих органів, недостатньою менструальною функцією, на ґрунті розладу внутрішньої секреції, недорозвитком уразу, що викликає функціональні розлади.

Хороби обміну речовин і зв’язані з цим шкіряні захорування; катари шлунку та кишок; хороби печінки та жовчних шляхів; хороби носа, горла, верхніх дихальних шляхів (для інгаляції) – все це лікується в П’ятигорську.

Протипоказаними для П’ятигорську є: свіжі випадки сифілісу із заразними зовнішніми виявленнями, туберкульозне захорування кісток, виразки шлунку, 12-типалої кишки, звуження брамника, виразковість кишківника, дезинтерія, туберкульоза кишок, шкіри, опухи жіночих статевих органів, нагноєння дуплини малої миски.

Есентуки – бальнеологічний курорт, куди треба відряджувати хорих з недостатньо кислотними катарами шлунка, хронічними катарами кишок, закрепами, проносами, затяжною жовтяницею, різними захоруваннями печінки, хоробами обміну речовин (ожирілість, цукровиця, подагра і зв’язані з нею захорування переферічної нервової системи).

Не повинно лікувати в Есентуках хороби травного тракту та жіночі, зазначені в протипоказах для П’ятигорську, а також фосфорно-кислий діятез, захорування нирок, розладнення компенсації серцево-жилавої системи.

Кисловодськ – основні хороби для лікування це – занедужування серця як функціонального характеру, так і органічного не в тяжких формах, початкові форми загальної і місцевої склерози, легкі форми грудної жаби, нервові хороби (переважно в осінньому сезоні), в комбінації з хоробами серцево-жилавої системи, показаних для лікування в Кисловодську, в тім числі і початкові форми табесу; хороби обміну речовин та хороби сечополової системи у серцевих хорих. Хороби дихальних органів (після 1-го липня, бо весняний сезон відзначається силою атмосферних опадів), головним чином: хронічні захорування верхніх дихальних шляхів не туберкульозного характеру, емфізема легенів, бронхіяльна астма.

Мацеста – до цього надморського курорту слід надсилати хорих з серцево-жилавими захоруваннями, таких самих хорих, що й до Кисловодську, а також з захоруваннями суглобів та жил. Показані також професійні захорування (хронічне отруєння). Хороби рухальних органів та нервової системи (див. покази для П’ятигорську) за одночасного ураження серцево-жилавої системи краще лікувати в Мацесті, бо грязеві лікування в П’ятигорську неґативно діють на серце.

В Мацесті ж можуть лікуватися хорі з порушеннями обміну речовин, жіночими хоробами, захоруваннями шкіри, носа й горла (див. покази для П’ятигорську).

Евпаторія – курорт для лікування хорих на туберкульозу кісток, суглобів, як підгострих, так і хронічних, оперованих та лікованих раніше консервативно, для хорих на туберкульозу на враження зовнішніх лімфатичних залоз без великих нагноювань, туберкульози очеревини без підвищення температури понад 37,3 – 37,5 та на туберкульозу шкіри; туберкульозу залоз. Особливо цей курорт показаний для дітей з туберкульозою органів, крім легенів, що перенесли гострі інфекційні захорювання, рахітикам та з іншими конституціональними захоруваннями, обираючи час залежно від особливостей конституції тої чи іншої дитини, надсилаючи влітку дітей млявих, астеніків, а восени і навесні – дітей з збудливою конституцією. В Евпаторії лікують також нервові захорування, а також восени-навесні – функціональні неврастенії. До Евпаторії можна надсилати осіб, що хоріють на хороби рухальних органів, жіночої полової сфери, не сечополові хороби, обміну речовин та жил.

Південний берег Криму. Надсилають хорих з туберкульозною поразкою легень, плеврита, очеревини, горла, органів сечо-статевої системи, туберкульозною поразкою залоз, також з хронічним запаленням легенів, бронхитами, й бронхіяльною астмою. Нервові хороби, не вказані для грязелікування, вказані для південного берегу Криму. Хорих на порушення обміну речовин за наявности легеневих захорувань, рекомендують посилати на південний берег Криму, особливо, коли протипоказним є мінеральне питво.

Південний берег Криму вельми корисний також для хорих, що перенесли різні тяжкі захорування після довгого лікування, що послабляє організм хорого, після лікування мінеральними водами та гряззю.

Найвідповідніший для цього сезон – виноградний.

Визначаючи час для посилки туберкульозних хорих, треба керуватися станом хорих, посилаючи більш тяжких хорих у весняно-осінній, або навіть зимовий період, а хорих з процесами, що тільки починаються – влітку.

Д-р В. Н. Абер.