Тов. Г. І. Петровський на Луганщині

ЛУГАНСЬКЕ. Підчас свого перебування на Луганщині тов. Г. І. Петровський відвідав ряд районів, де знайомився з станом промисловости та сільського господарства. У Луганському тов. Петровський відвідав паротяго-будівний завод, пилонасікальний та ряд інших заводів. Тов. Петровський погодився з потребою поширити завод ім. Артема та доустаткувати їдальню для робітників.

На розмові зі співробітником РАТАУ тов. Петровський поділився вражіннями зі свого перебування на Луганщині.

- Численні демонстрації пролетаріяту та його привітання Окрпартконференції сказав тов. Петровський, – свідчать про велике політичне піднесення широких трудящих мас. Зокрема окрпартконференція відбувається за високої активности делеґатів. У дебатах висловлюється багато промовців і це цілком природньо, бо в окрузі широко розгорнулося соціялістичне будівництво.

- Я був на великому мітинзі у селі Бірюково (Ровенецький район), де є машино-тракторна станція і де колективізовано 90% селянських господарств. Переважна більшість колгоспників стоять твердо за колгоспне будівництво, опрацьовують пляни зміцнення та подальшого розвитку колективізації.

Тов. Г. І. Петровський побував на Штер… та на деяких шахтах.

Розповідаючи про механізацію шахти ім. Сталіна (Американка) тов. Петровський зазначив, що хоча видобуток анрациту дедалі збільшується, проте, передбачену цілковиту механізацію шахти здійснено тільки наполовину і цим знижується весь ефект від механізації.

——————————————————————————————————————————————-

Правитимемо за приклад високої свідомости

Заклик групи інженерів макіївського заводу.

СТАЛІНЕ, 31. (Наш кор). Група інженерів макіївського заводу вдалася з одвертим листом до інженерно-технічного персоналу, де визнає, що спеціялісти ще абсолютно недостатньо мобілізувались для ліквідації проривів, які привели завод на чорну дошку. У листі зазначається, що серед спеціялістів є настрої зневір’я в можливість виконати взяті темпи, занепадництво та пасивність: Закликаючи спеціялістів до бороться з подібними настроями, автори листа зобов’язуються правити за приклад у встановленні в цеху трудової дисципліни та єдиноначальности, а також взяти технічне шефство над ударниками.

Брейтман.

————————
Ще 5 округ України повнотою виконали свої засівні завдання

За даними Наркомзему, телеграфні повідомлення окружних земельних відділів свідчать про те, що останньою п’ятиденкою травня ще 5 округ України повнотою виконали свої завдання засіяти ярові культури. Це – Миколаївщина, що засіяла 100,8% плянової площі ярових культур, Криворіжжя – 100,1%, Сумщина – 101,7%, Полтавщина – 100% і Прилуччина – 101,2%. Таким чином, на 1 червня виконали свої засівні завдання 18 округ України.

——————————-
Які позики обмінюватиметься на позику «п’ятирічка за 4 роки»

МОСКВА, 2. Наркомфін СРСР повідомляє, що обміну на обліґації позики «п’ятирічка за 4 роки» підлягають обліґації першої й другої позики індустріялізації і позики зміцнення селянського господарства.

Позику «п’ятирічка за 4 роки» викупається на тих же самих умовах, що й 3-ю позику індустріялізації. Отже, обліґації 3-ої позики індустріялізації не обмінюються і лишаються в обігу.

Обмін провадиться з 15 липня 1930 року до 1 січня 1931 року шляхом пред’явлення обліґацій обмінюваних позик до першої-ліпшої кредитної установи, при чому держцеві надається права на свій погляд обмінювати обліґації на перший-ліпший з випусків (безпроцентно-виграшної або процентно-виграшної) позики «п’ятирічка за 4 роки» і на ті купюри, що їх побажає держець.

Обліґації, здані на збереження і не обміняні до 1 грудня 1930 р., обмінюють протягом грудня кредитні установи, незалежно від явки клієнта.

——————————————————-
Вугільний Донбас не виконав травневої програми

Найбільше відстає Артемвугілля

Протягом травня вугільний Донбас зробив ще новий крок назад. Дарма, що робітники Донбасу взяли на себе зобов’язання ліквідувати до 11 всеукраїнського й 16 всесоюзного партз’їздів прорив минулих місяців, своєї обіцянки вони не виконали, а навпаки, прорив ще поглибили.

Травнева програма видобутку вугілля складає 3.084.720 тонн вугілля. Видобуто ж тільки 3.058.269 тонн, або тільки 99,1% програми. Отже кам’яновугільний Донбас заборгував країні ще нових 26.450 тонн вугілля.

Як і раніш найбільше відстає Артемвугілля. Замість 680 тис. тонн вугілля він дав у травні тільки 628 тис. тонн, виконавши своє завдання тільки на 92,3%. Не виконав свого завдання і трест Луганвугілля. Замість 658 тонн, він видобув тільки 633.500 тонн, що становить 96,9% завдання.

Найкраще працював трест Севкавуголь, який виконав травневе завдання на 105,1%. Донбасантрацит виконав травневу програму на 103,5% і Сталінвугілля – на 101,4%.

Протягом травня підупала також і продукційність праці гірників. Тільки шахтарі Донбасантрациту перебільшили плянове завдання щодо продукційности на 2,3%. Решта трестів дуже відстає. Найбільше відстають гірники Артемвугілля, що дали протягом травня тільки 88% продукційности праці проти плянових передбачень, Луганвугілля – тільки 91%.