Велика пролетарська демонстрація привітання XI-му всеукраїнському з’їзду КП(б)У

Постанова харківської окрпрофради

Харківський пролетаріят, пролетарське студентство, інженери та техніки, вчительство та лікарі і радянські службовці, обговорюючи на своїх численних зборах завдання пролетаріяту у зв’язку з наступнимии з’їздами ВКП(б) та КП(б)У, постановили: демонструвати своє довір’я партії, підтримку її генеральної лінії подальшою впертою роботою на фронті соціялістичного будівництва, виконанням промфінпляну та передачею до партії своїх найкращих передових товаришів, а також організацією, за ініціятивою конференції робітників ДЕЗ’у, великої пролетарської демонстрації привітання ХІ-му всеукраїнському з’їздові КП(б)У.

Обговоривши цю постанову, окружна рада професійних союзів постановила:

Організувати 6 червня о 4-й год. дня (по закінченні роботи) загально-міську демонстрацію робітників та службовців з привітанням ХІ всеукраїнського з’їзду КП(б)У.

Демонстрацію провести під такими гаслами:

1. Аванґарду більшовиків України – ХІ-му з’їзду КП(б)У – палкий пролетарський привіт.
2. Боротьбою на два фронти КП(б)У розчистила шляхи соціялістичного будівництва.
3. Міцніше вогонь по правих опортуністах.
4. Геть контрреволюційний троцькізм. Хай живе ленінізм.
5. Геть правих капітулянтів і панікерів. Хай живе більшовицька боротьба за соціялізм.
6. Ленінською національною політикою КП(б)У розтрощила шовіністичних ухильників.
7. Всі сили пролетаріяту завданням оборони країни.
8. Більшовицькою самокритикою викриваймо бюрократичне переродження і праве діляцтво.
9. Повсякденно посилювати темпи індустріялізації країни.
10. Готуйте рапорти про більшовицьке виконання промфінпляну.
11. Поширюйте нові форми комуністичної праці – ударництво.
12. Геть ледарів та фалш-ударників.
13. Пролетаре, пам’ятай про завдання виконання промфінпляну.
14. Тільки соціялістичною реконструкцією промисловости та сільського господарства ми забезпечимо невпинний зріст реальної зарплати.
15. За колгоспи – нові фортеці великого соціялістичного хліборобства, за суцільну колективізацію на ленінських засадах добровільности.
16. Ворогів ще не добито. Під керівництвом пролетаріяту колгоспники, біднота, середняки мусять ліквідувати глитая як клясу.
17. Колгоспники – справжня та міцна підпора диктатури пролетаріяту. Найкращих пролетарів на допомогу колгоспникам.
18. Тільки спираючись на бідноту в спілці з середняком – ми колективізуємо сільське господарство, ліквідуємо глитайню.
19. Пролетарі України! Рушаймо вперед національно-культурне будівництво.
20. Пролетарська диктатура, під проводом КП(б)У, збудувала міцну незалежну Радянську Україну та розтрощила буржуазних змовців з СВУ.
21. Пролетарське шефство, легка кіннота, кадри висуванців – міцні підойми для перебудови радянського апарату, для знищення шкідництва та бюрократизму.
22. Профсоюзи за ленінським проводом компартії мусять стати на чолі ударництва, скерувати ентузіязм мас на виконання п’ятирічки.
23. Найкращі пролетарі – до лав партії – живий зв’язок партії з масами робітничої кляси.
24. Готуймо нові кадри самовідданих будівників соціялізму.
25. Згуртуймо лави робітництва навколо ленінської КП(б)У. Під її бойовими прапорами – вперед до нових перемог соціялістичного будівництва.
26. Червона армія – надійний вартовий соціялістичного будівництва, школа організаторів соціялістичної перебудови села.
27. Хай живе КП(б)У – один з кращих загонів Комуністичного Інтернаціоналу.
28. Більшовицька непримиренна боротьба за чистоту ленінських принципів – запорука успішної мобілізації мас на виконання завдань соціялістичного будівництва.
29. Дальшим розгортанням соціялістичного змагання і ударництва забезпечимо виконання промфінпляну.
30. Творчу ініціятиву ударників скеруймо на прискорення темпів соціялістичного будівництва.
31. Інженери й техніки разом з робітництвом – у перші лави ударників.
32. Кращих ударників дамо до лав партії.
33. Знищимо бюрократичні перешкоди на шляху дальшого оробітничення радапарату.
34. Забезпечимо більшовицькі темпи будівництва тракторобуду.
35. Харківський пролетаріят був і є міцною підпорою партії в боротьбі за ленінську п’ятирічку.
36. Щільніше згуртуймося навколо партії в її боротьбі на два фронти – проти головної правої небезпеки правого ухилу і проти залишків контрреволюційного троцькізму.
37. Робітники Харкова, мобілізуймо енерґію пролетаріяту на допомогу соціялістичній реконструкції села.
38. Передамо досвід пролетарів у соціялістичному будівництві організаторам соціялістичної перебудови села.
39. Всі зусилля робітничої кляси на боротьбу за якість продукції, за зниження собівартости.
40. Геть з наших лав ледарів, прогульників та шкурників.
41. Обіцяємо ХІ-му з’їзду КП(б)У ані на крок не відступати від генеральної лінії партії.
42. Під проводом КП(б)У доб’ємося виконання п’ятирічки в 4 роки. Хай живе ХІ-й з’їзд КП(б)У.
43. Висунемо з наших лав нові тисячі організаторів соціялістичного будівництва.
44. Боротьба за пролетарські кадри – боротьба за соціялізм.
45. Розвиток культурної революції – запорука перемоги соціялізму.
46. Сильніше вогонь праворуч.

——————————————
Затвердити такий порядок демонстрації:

1. На демонстрацію виходять усі вільні від роботи робітники, студентство, службовці та трудяща інтеліґенція.

2. Всі демонстранти одразу ж по закінченні роботи на підприємствах та в установах, збираються в колони та рушають до будинку Держопери на Римарській вул. (де міститься з’їзд) такими маршрутами:

а) Підприємства та установи, розташовані в районі Плеханівської, Корсиківської, Конюшеної вул. вул., Рашкиної Дачі, вул. Панцерника-Потемкіна та вул. 1-го Травня – виходять найкоротшими шляхами на вул. Панцерника-Потемкіна та 1-го Травня і рушають Сумською до клюбу робітників народнього господарства (Діловий), де повертають на Римарську і проходять повз будинку Державної опери.

б) Підприємства та установи, що містяться в районі Зміївської та Заїківської вулиць, Новоселівки та кол. Основ’янської вул. виходять найкоротшими шляхами на Кооперативну вул., майдан Тевелева, Сумську – Римарську.

в) Підприємства та установи, розташовані в районі Рубанівки, Холодної Гори, Південного вокзалу, Іванівки та Нової Павлівки – виходять найкоротшими шляхами на Клочковську та, йдучи повз будинку Держпрому, або через Університетський сад, виходять на Сумську вул. та Римарську.

ґ) Підприємства та установи, розташовані в районі будинку Держпромисловости, Сумської та Пушкинської вул. вул., виходять на Сумську – Римарську.

г) Підприємства та установи, розташовані в районі далекої та ближчої Журавлівки, Тюриної дачі, виходять найкоротшими шляхами на Журавлівську вул. та рушають Білгородським в’їздом, Садово-Куликівською, Раднаркомівською, Сумською на Римарську.

3. На чолі колони кожної організації виділити керівника. У керівника на лівій руці пов’язка із зазначенням назви організації.

4. Попереду кожної колони повинен бути плякат із назвою організації.

5. Вхід на Римарську вул. встановлюється тільки з боку Ділового клюбу. Всю решту вулиць та перевулків закриває міліція.

6. Вихід з Римарської вул. встановлюється тільки Мордвинівським провул., Клясичним провул., узвозом 12-го Листопада, Купецьким узвозом та вул. Вільної Академії. Всю решту виходів також закриває міліція.

7. Підчас демонстрації рух автомашин, коней Сумською та Римарською вул. вул. припиняється.

ГОЛОВА ОКРПРОФРАДИ – КРОЛЕВЕЦЬКИЙ.

——————————————–
Постанова Харківського Окружкому ЛКСМУ

На виклик конференції робітників ДЕЗ’у організувати демонстрацію з привітанням ХІ-го всеукраїнського з’їзду КП(б)У, відгукнулися всі робітники, службовці, студентство та трудяща інтеліґенція Харкова.
Окрпрофрада постановила організувати цю демонстрацію 6 червня. Окружком Комсомолу цілком приєднується до постанови Окрпрофради і ухвалює:
Взяти участь в загально-пролетарській демонстрації з привітанням ХІ-го всеукраїнського з’їзду КП(б)У. На демонстрацію виходять усі комсомольські осередки, робітнича молодь та пролетарське студентство.
Комсомольські осередки беруть участь в демонстрації в загальних робітничих колонах.
Вся робітнича молодь, увесь комсомол, все пролетарське студентство – на вулицю в день 6 червня.

ОК ЛКСМУ.