Архів старих газет
 ---------------------------------------------------
www.oldnewspapers.com.ua
Ціна 2гр.
 ---------------------------------------------------
Звістки з Киіва

Цими днями почне виходити у Киіві щоденна часопись украінськоі демократичне-радикальноі партиі під назвою «Громадське Слово». Редактором має бути Єфремов, а головними співробітниками відомі украінські діячі Б.Грінченко, Е.Чикаленко, В.Леонтович і другі.

х – Ходить чутка, що революційна украінська партия (Р.У.П.) також незабаром починає видавати Украінською мовою «Робітничу часопись».
 

Copyright 2010-2015 oldnewspapers.com.ua
pressaxix at gmail dot com
 designed in Happines.in.ua