З оглядом транспорту мляво

На транспорті і на Україні і в цілому Союзі не гаразд. Про це давно сиґналізувала робкорівська армія, про це говорив і тов. Сталін у своїй доповіді XVI партз’їзду, про це врешті сказав своє слово й ЦК КП(б)У постановою від 9-VII-б.р. про огляд готовости транспорту до осінньо-зимових перевозок.

З робкорівських матеріялів довідуємось про великі прориви в виконанні промфінплянів паротяго-ремонтними заводами (зокрема Запорізький не додав країні 35 паротягів за півріччя), про недисциплінованість та про байдужість до справи, до своїх обов’язків робітників транспорту, через що й маємо систематичне запізнення всіх потягів на всіх коліях, часті катастрофи, що чим далі зростають, про шкідництво на залізницях і т. інш. і т. ін.

Таке становище транспорту ставить під загрозу нормальне проведення осіннь-зимових перевозок, може спричинитися до перебоїв у постачанні промисловости сировиною і робітничих районів продуктами харчування та взагалі призведе народнє господарство до великих збитків, гальмуватиме здійснення п’ятирічки за чотири роки.

Огляд транспорту – завдання сугубо політичне і вимагає до себе найпильнішої уваги та найактивнішої участи геть усієї радянської суспільности. Тільки за широкої участи в огляді робітників транспорту та робітництва в цілому, за широкої участи в ньому також найширших кооперованих мас, в тім числі колгоспників, за умов широко розгорнутого соцзмагання й ударництва кампанія зможе дати бажані наслідки.

Але перша п’ятиденка перебігу огляду дає надто тривожні симптоми щодо успішного проведення місячника і ставить кампанію під загрозу зриву. Відомості про перебіг огляду, наприклад, по Харківському залізничному вузлу свідчать, що спілка залізничників байдуже й бездіяльно поставилась до огляду, в наслідок чого на підготовчі збори залізничників у справі огляду по всіх пунктах середнім числом прибуло ледве 25% загального числа залізничників. До доповідей на мітинґах як слід не підготувались і через це доповідачі не викликали активности мас в обговоренні питань огляду. Дехто з доповідачів замість мобілізувати увагу мас навколо проривів на виробництві намагалися малювати стан із підготівлею транспорту до перевозок вантажів у рожевих фарбах, запевняючи учасників мітинґів у тім, що у них нібито й огляд непотрібний. Укрзерноцентр вважає для себе зайвим брати участь у місячнику огляду, бо це ж на його думку, зовсім не торкається зернової кооперації. «Наша справа коротенька, зазначили там представникові редакції, здати збіжжя Союзхлібові, а там уже його справа».

В Союзхлібі теж не квапляться з участю в огляді. «Ви ж бачите, товаришу, як я зайнятий підготівлею до доповіді», відповів тов. Линник у Союзхлібі представникові редакції на запитання про участь в огляді. Ці факти, є досить яскравою ілюстрацією інертности, бездіяльности в розгортанні огляду, бюрократичного підходу профсоюзних і хлібозаготівельних організацій до виконання найважливішої директиви партії. Замість активно запрацювати на цій ділянці – спільними силами і профсоюзних і хлібозаготівельних організацій – бюрократи з Укрзерноспілки та Союзхліба відмежовуються від огляду, вважаючи його за зайве навантаження. Профсоюзи теж з холодочком поставилися до огляду, формально провадять «трафаретні» збори, де ні в доповідях, ні в дебатах про бойові темпи у проведенні місячника навіть не скрізь згадується. Характерне й те, що ВУК залізничників знає про зрив підготовчої роботи до огляду на Харківському вузлі і теж з олімпійським спокоєм вичікує.

Важко, звичайно, за такого ставлення профсоюзів хлібозаготівців до огляду сподіватися позитивних наслідків від нього. Радянська суспільність цього не потерпить. Заступник Наркомшляхів на Україні тов. Лавринцев цілком вірно зазначив, що успішність виконання завдань транспорту в значній мірі залежить від того, як чітко й вчасно подаватимуть вантажі хлібозаготівці – зернова кооперація – Союзхліб. «Тут потрібне найтісніше єднання між ними і транспортом».

На нашу думку і зернова кооперація і Союзхліб спільно з профсоюзними організаціями повинні прикласти максимум зусиль, щоб забезпечити успішне проведення місячника огляду транспорту. Від іґнорування справи до безпосередньої участи, до активної роботи в складі оглядових комісій. Безпосередньо стикаючись у щоденній роботі з транспортними організаціями, хлібозаготівці якнайкраще обізнані з хибами й неполадками в роботі транспорту і зможуть вчасно сиґналізувати небезпеку проривів на тій чи іншій ділянці та допомогти спільними силами їх ліквідувати.

Щільно поєднана з профсоюзами участь хлібозаготівців в огляді на засадах найширше розгорнутого соцзмагання й ударництва перетвориться на могутній чинник лікування транспорту від тяжкої хороби на сьогодні.