Капіталістичний світ неспроможний спинити загострення економічної кризи

Виробництво шаленими темпами скорочується далі

Нові сотні тисяч робітників викидається на вулицю

НЬЮ-ЙОРК, 19. Загально-економічний індекс «Анналіста» понизився від 882 у травні до 869 в липні. Індекс у червні досяг найнижчого пункту за період економічної кризи й найнижчого рівня з часу депресії 1924 року.

У червні виробництво автомобілів дало 343.000 шт., тобто на 22% менше, ніж у травні й на 39% менше, ніж у червні минулого року. Споживання кавчуку зменшилось у червні 1930 р. на 20% порівняно з червнем 1929 р. Щоденне пересічне виробництво сталі зменшилося на 7% проти травня і на 30% проти червня 1929 р.

***
ЛОНДОН, 18. Як повідомляє Рейтер, палата громад підвищила розміри кредитування, дозволені фондові страхування безробітних, від 50 до 60 млн. фунт. стерлінґів через зріст безробіття.

У Лондоні безробітні складають 7% усього числа застрахованих робітників, у північно-західньому районі – 26, а Уельсі – 27%. Безробітних у вугільній і бавовняній промисловості – 26%. Близько 125.000 осіб безробітні протягом року і більше.

***
БЕРЛІН, 18. У Рурській промисловості зпочатку 1930 р. звільнено 40 тис. гірників. Втрачено через змушений прогул 4 млн. чоловікоднів, що означає втрату в зарплаті на суму 36 млн. марок.

Видобуток вугілля у перші 5 місяців 1930 р. складав тільки 3% загального збуту й зменшився на 14,7% проти видобутку минулого року. В абсолютних цифрах видобуток вугілля зменшився на 6 млн. тонн.

Вся продукція сталеливарних підприємств у першому півріччі 1930 р. зменшилася порівняно з продукцією минулого року на 20,93%, а продукція вальцювальних заводів на 9,11%.

***
БЕРЛІН, 18. Як повідомляють з Праги, зовнішньо-торговельний обіг Чехословаччини упав за перше півріччя поточного року на 13% проти першого півріччя 1929 р., саме з 19,1 до 16,6 млрд. крон. У червні обіг упав на 38% при цьому вивіз упав на 27%, а завіз на 50%.

——————————–
Революційні профсоюзи Італії приєдналися до Червоного Профінтерну

ПАРИЖ, 18. Виконком італійської конфедерації публікує в органі французької унітарної конфедерації праці «Ві Уврієр» відозву до всіх робітників-італійців еміґрантів. У цій відозві італійська конфедерація праці повідомляє про свою постанову приєднатися до Профінтерну.

Відозва далі повідомляє, що революційні італійські робітники, що приєднуються до італійської конфедерації праці, в дуже тяжких умовах підпільної роботи зуміли зберегти свою профспілкову організацію не вважаючи на фашистський терор, не вважаючи на зрадництво реформістських «вождів».

Виконком італійської конфедерації праці підкреслює, що повернення революційних профсоюзів Італії назад до Профінтерну, почате з волі й бажання італійського пролетаріяту, буде початком переможнього поновлення могутности італійського робітничого руху. Відозва повідомляє про ухвалену на численних підпільних зборах членів революційних профсоюзів Італії постанову відрядити делеґацію на V-й конгрес Профінтерну.

Орган французької конфедерації праці «Ві Уврієр» підкреслює все значіння постанови виконкому італійської конфедерації праці. «Безконечне зрадництво Амстердаму, – пише газета, – його офіціяльний зв’язок з фашизмом, з одного боку, і революціонізування робітничих мас в Італії і їхнього професійного руху – з другого, привели до сьогоднішньої постанови про приєднання до Червоного Профінтерну».

——————————-
У буржуазній „батьківщині”

Становище німців-колоністів, що еміґрували з СРСР, одчайдушне

БЕРЛІН, 18. «Гановерше Кур’єр» повідомляє про одчайдушне становище німців колоністів, що еміґрували з СРСР. Частину еміґрантів переселено до Канади, Бразилії і Парагваю. Комісаріят у справах переселенців завалений скаргами еміґрантів на каторжні умови життя. Газета вказує також на безпорадне становище еміґрантів-колоністів, що ще перебувають у Німеччині.

———————————–
Фінські фашисти громлять робітничий рух

ГЕЛЬСІНҐФОРС, 18. Фінляндська рада міністрів заборонила по всій країні відкриті й закриті комуністичні збори, походи, розваги й інші виступи. Коли такі збори влаштують, їх прининятимуть поліційними заходами.

У Ваазі вчора вирвали з рук поліції шофера Вальке, обвинуваченого у вбивстві з політичних мотивів поліцая. Вальве переведено до поліційної управи для допиту, причому, коли його відпроваджували назад, невідомі напали на поліційний автомобіль, захопили Вальве й повезли його у невідомому напрямі.

—————————–
Перемоги СРСР – перемоги пролетаріяту усього світу

Братерське привітання ЦК ВКП(б) від ЦК компартії Німеччини

БЕРЛІН, 19. Пленарне засідання ЦК КПН надіслало привітання ЦК ВКП(б): «Пленум, що відбувся в момент надзвичайно загостреної клясової боротьби в Німеччині, вітає постанови XVI партз’їзду, що знаменують новий етап велетенського соціялістичного будівництва. З особливим задоволенням пленум відзначає величезні успіхи колективізації, розгром правого й ліквідацію «лівого» опортунізму. Пленум – говориться в привітанні – присягається мобілізувати всі сили для революційної оборони СРСР і для боротьби за ленінський вихід із кризи капіталізму за прикладом Жовтневої революції».

Хай живе залізний більшовицький аванґард пролетарської світової революції. Хай живе ленінський провід славетної братерської партії – ЦК ВКП(б) на чолі з тов. Сталіном».

———————————–
Хвиля селянських повстань у Румунії

ВІДЕНЬ, 18. Як повідоляють з Букарешту, в Румунії шириться хвиля селянських повстань. Фашисти за підтримкою уряду й націонал-цараністської партії намагаються використати ці заворушення, щоб організувати анти-семітські виступи. Проте, в низці сел селяни, розкусивши пляни фашистських аґітаторів, вигнали їх.

У Куманшті (в Буковині) сталися криваві сутички між селянами й жандарями. Є поранені з обох сторін. У Балачанах група фашистів, скориставшись з виступу кількох сот селян, розгромила єврейські будинки. Теж сталося в низці інших місць.

За офіціяльними повідомленнями, під головуванням короля відбулася спеціяльна нарада, присвячена останнім подіям у румунському селі з участю міністрів хліборобства, військових справ, командувача другого корпусу й начальника букарештської поліції.

—————————
Німецький парляментаризм покірно прийняв диктаторського ляпаса

Буржуазні партії схвалюють вчинок Гінденбурґа

БЕРЛІН, 19. Опубліковані сьогодні передвиборні відозви демократії, партій центру й народньої партії намагаються однаковими маневрами виправдати перед масами виборців політику цих партій за останні місяці. Всі відозви підкреслюють, що райхстаґ не спромігся впоратися з великими завданнями, зв’язаними з пляном Юнга та його здійсненням. Саме тому його треба було розпустити й призначити нові вибори.

Відозва демократів і партії центру цілком виправдує «конституційну» поведінку уряду, що розпустив райхстаґ.

Відозва народньої партії висуває гасло: «З Гінденбурґом за врятування Німеччини».

Вождь спілки республіканського прапору («Райхсбаннеру») соціяль-демократ Герзінґ заявив на виборному мітинґу в Мансфельді, що завданням Райхсбаннеру є «відновити республіканський фронт». Це гасло Герзінґа означає політичне співробітництво підчас виборів соціял-демократії з урядовими партіями, партією центру й демократами, що також є прихильниками диктатури на підставі параграфу 48.

***
БЕРЛІН, 18. Передвиборна кампанія почалася на другий же день після розпуску райхстаґу. В пресі й політичних колах сподіваються, що виборна кампанія своєю жорстокістю перевищить усі попередні.

На підставі недавніх саксонських виборів вважають, що у виборах до райхстаґу зміцняться комуністи й фашисти, соціяль-демократи збережуть за собою попереднє число мандатів, а решта партій, особливо партії буржуазного центру, багато втратять.

***
БЕРЛІН, 19. В зв’язку з розпуском райхстаґу, німецький уряд опублікував відозву до «німецького народу».

У відозві оголошується. що незначна парляментська більшість, позбавлена внутрішньої єдности й неспроможна взяти на себе відповідальність, відкинула декрети, що їх видав президент на підставі 48 параграфу. «Німецький народ, – сказано у відозві, – 13 вересня в день нових виборів, має вирішити, чи відмовить він урядові в проведенні заходів, потрібних для впорядкування фінансів, для зміцнення господарства й для виконання соціяльних зобов’язань.

Уряд дбатиме за те, щоб держава в цілому, а також окремі громади, змогли виконати свої функції. Президент скасував декрети, анулювання яких привело до розпуску райхстаґу. Нові пропозиції про покриття дефіциту буде видано декретно».

***
БЕРЛІН, 18. Нью-Йоркський кореспондент «Берлінер Таґеблят» повідомляє, що німецькі державні установи й приватні підприємства провадять переговори з американськими фінансистами про довготермінові кредити в розмірі до 250 млн. долярів. Американські банки «радять» відкласти питання до кінця року, коли чекають деякого здешевлення кредиту.

Видатні американські банки, пише кореспондент, вже звикли розглядати плян загального зменшення зарплати в Німеччині, як істотну передумову успішної фінансової реформи. Отже розчарування (з приводу відхилення райхстаґом фінансових плянів уряду) вельми значне. Тут чекають, що за допомогою проведення цього пляну Німеччина безумовно стала б економічно провідною країною в Европі й спонукала б решту індустріяльних країн до такого ж загального зменшення зарплати.