Укрзерноцентр, союзхліб і транспорт до хлібозаготівель не підготувались

Через недбайливість та мляві темпи в роботі зсипищ приготовано менше від половини потрібної кількости. По самій зерновій кооперації не вистачає 2000 чоловіка для укомплектування хлібозаготівельного апарату. Найтяжчий стан за рахівниками.

ПО-БІЛЬШОВИЦЬКОМУ, НА ЗАСАДАХ СОЦЗМАГАННЯ Й УДАРНИЦТВА ТЕРМІНОВО ЗЛІКВІДУВАТИ ПРОРИВИ НА ВСІХ ДІЛЯНКАХ

По-бойовому підготуватися до кампанії

ВУК спілки радторгслужбовців разом із спілкою с.-г. та лісових робітників скликав всеукраїнську нараду, присвячену питанню про підготовку до хлібозаготовної кампанії.

Після доповіді члена колеґії Наркомторгу тов. Степанського про основні принципи проведення наступної кампанії, делеґати наради розповіли про становище на місцях.

Майже всі промовці відзначили, що місцеві організації підготувалися незадовільно. Вони не взяли потрібних, справді-бойових більшовицьких темпів у своїй роботі. Коли Союзхліб більш-менш задовільно підготувався до хлібозаготівель, то про зернову кооперацію цього, на жаль, сказати не можна.

Певною мірою це можна пояснити тим, що споживча кооперація ввесь час чинила опір зерновій кооперації, не передаючи їй свого апарату й заготовних пунктів.

Справа ще й у самому штабові зернової кооперації – Укрзерноцентрі. Спеціяльна бриґада, що її виділила нарада, обслідувавши Укрзерноцентр, констатує, що апарат Укрзерноцентру не мобілізував своїх працівників так, щоб зустрінути хлібозаготівлі цілком озброєними.

Апарат Укрзерноцентру ще й досі перебуває в полоні паперової зливи, надсилаючи силу різних обіжників і папірців і вимагаючи від низової зернової кооперації силу різних відомостей. І це називається «керівництво». Соціялістичного змагання в апараті Укрзерноцентру не почувається.

Найгірше – з кадрами. Знову таки найбільша частина вини за брак потрібних працівників для низової сітки лягає на Укрзерноцентр. За попередніми підрахунками, для низової системи зернової кооперації не вистачає понад 2 тис. працівників. Особливо негаразд з рахівничими працівниками. Ними низові пункти забезпечені тільки на 70%.

І от, – цілком справедливо запитують делеґати наради – де був досі Укрзерноцентр? Хіба він не знав, що низова сітка зернової кооперації не забезпечена потрібним числом працівників. І хіба заздалегідь не можна було підготувати їх?

Місцеві організації спілки радторгслужбовців проробили велику роботу, щоб підготувати потрібних працівників для заготовної сітки. На Мелітопільщині, наприклад, пощастило підготувати 200 працівників, на Білоцерківщині – 318 рахівників зі складу комсомольців тощо. Характерно, що й на місцях заготовні організації поділяють консерватизм центру. Часто трапляється, що коли спілка пропонує заготовним організаціям спільно з нею утворити курси для готування працівників, вони відмовляються давати на це гроші. Так було, наприклад, в АМСРР.

Негаразд і з приміщеннями для схову зерна. В Житомирі, приміром, замість відремонтувати 12 складів, досі відремонтували тільки 5. У Києві заготівельні організації запевняли, що все гаразд, а коли робітничі бриґади перевірили цю роботу, то виявилося, що майже всюди ще й не починали будувати нових складів. У Миколаєві одержали будівні матеріяли, щоб побудувати нові склади, але ці матеріяли чомусь перекинули до Херсону, а там їх не використали ще й досі.

Масова робота підчас хлібозаготівель, обслуговування здавачів-селян набуває величезного значіння. Тим часом на цю ділянку ніхто не звертає уваги – ні місцеві організації, ні заготівці.

Тепер відбуваються перевибори низових профорганізацій по спілці радторгслужбовців. По окремих районах передвиборну кампанію вже закінчили. Перевибори відбуваються під ознакою цілковитої мобілізації широкої маси членів спілки навколо питань хлібозаготівельної кампанії. Наслідком перевиборів повинно максимально поширитися ударництво й соціялістичне змагання, щоб підчас хлібозаготівель працювати якнайуспішніше й якнайчіткіше.

Нарада доручила ВУК’у спілки радторгслужбовців вжити всіх заходів, щоб перебудувати роботу хлібозаготівельних організацій відповідно до завдань наступної кампанії, усунути всі хиби, на які звертали увагу делеґати наради й широко мобілізувати всю масу службовців, бо ж хлібозаготівлі – це не тільки технічне приймання хліба, а й найважливіша політична кампанія.

——————————-
Транспорт не готовий до хлібних перевозів

Минулої хлібозаготівельної кампанії в роботі Катерининської залізниці була низка помилок, що повторення їх є підставою чекати й тепер. Бюро окружкому перевірило підготовку транспорту і дійшло дуже тривожних висновків. На початку перевозів залізниці потрібно буде 5.700 ваґонів на добу, а з жовтня ця кількість збільшиться до 8.600 і такої кількости ваґонів залізниця не може дати. На найбільших станціях огляд виявив великий процент «хорих» ваґонів, що сягає 42%. Середній процент «хорих» паротягів, що в березні сягав 23%, пощастило знизити вдвоє, але і в паротягах відчувається нестача. Наші найбільші заводи поліпшили б цей стан, коли б заздалегідь заготовили сировини на 6 – 8 тижнів та розвантажили залізницю. Але цього не зроблено, і до того заводи не мають змоги налагодити розвантаження ваґонів, затримують їх на заводській території вдвоє проти призначеного часу.

Ремонт рухомого складу йде надзвичайно повільно в наслідок відсутности матеріялів, що на них заявку залізниця послала до НКШ із запізненням. Залізницю не забезпечено кадрами службовців. Виклик через газетні об’яви сотень службовців – це не вихід зі стану, а розгортання сітки курсів для підготовки і перепідготовки потрібних працівників затримується. Недостатню увагу приділено підготовці складських приміщень на лінії.

Минулого року доводилося брати під склади клюби, червоні кутки, тримати вантажі під голим небом. Повторення цих випадків неминуче і тепер через те, що ремонтну роботу і пристосування складів не погоджено зі зростом вантажообігу. Нічого не зроблено для ув’язки перевозу з вантажовідсилачами. Для безперебійної роботи служби зв’язку потрібен ремонт та заміна лінії зв’язку н просторі до 5.000 кілометрів, бо деякі перегони, що працюють вже до 30 років, дуже ненадійні. Тимчасом відділ зв’язку має тільки 5% потрібного для ремонту матеріялу. Накреслювано широку підготовну роботу на лінії. На двох дільницях мали прокласти другу колію, відкрити 33 роз’їзди, побудувати на 30 станціях зерносховища місткістю 8.500 кубометрів, спорудити на 6 станціях ваґонні ваги. Мали переустаткувати залізничні вузли Ясеновату та Нижнє-Дніпровське. Але кредити одержано тільки в кінці квітня і тому нічого не зроблено.

Дорога не готова до перевозів, але звалювати всю вину тільки на управу та теперішню дирекцію немає підстав. Надто мляву участь виявляють профорганізації. Немає масової пояснювальної роботи. Питання осінньої кампанії не опрацьовано на виробнарадах, на робітничих зборах. Жодної уваги не приділено питанням раціоналізації перевозів. Втручення бюра Окружкому було цілком своєчасне. Директиви дано, є конкретні вказівки. Можна сподіватися, що спільними зусиллями становище буде поліпшено.

І. Д.

—————————–
Темпи роботи піднести до рівня ударних

Місячникові треба надати масовости, працювати – на засадах соцзмагання

Щоб наш залізничний транспорт успішно впорався з наступними осінньо-зимовими перевозами хліба, щоб працював він чітко, як зразкова ділянка соціялістичного господарства, передусім тепер уже треба вижити всі хиби в його роботі.

Цими днями на Запоріжжі розпочали ударний місячник перевірки роботи залізниць. Місячник, безперечно, дасть потрібні наслідки, якщо доможемося надати йому масовости якщо розворушимо насамперед усе робітництво, перевіримо гаразд соцзмагання, ударництво, підтягнемо занепалу, подекуди труддисципліну, приділимо потрібну увагу транспортній промисловості тощо.

Чимало огріхів є в роботі залізниць на Запоріжжі й повз них ніяк не можна пройти, а навпаки, треба виявити все те, що гальмує цю важливу ділянку нашого господарства.

Насамперед, кілька слів про наш паротягово-ремонтний завод. Темпи його роботи ніяк не можна визнати за задовільні. Приміром, паротяг простоює у нас в ремонті 21 день, хоч норма НКШ – 18 днів.

Вантажний ваґон на ст. Олександрівське (Катерининської залізниці) у травні простоював (пересічне добове простоювання) 24,1 години, у червні вже 29,4 години, а норма НКШ, як відомо становить 24 години.

Зацікавившись комерційною хуткістю руху, ми побачимо ось що: ця хуткість становила першої декади липня 13,25 кілометри за годину, а норма – 14,2 кілометри.

Недостатні темпи роботи паровозо-ремонтного заводу та інші причини, призвели до того, що цей завод на сьогодні не додав країні 35 паротягів.

Не можна не вказати й на те, що поїзди на ст. Олександрівське систематично спізнюються. Жодного дня не буває, щоб той чи інший товаровий поїзд виїхав вчасно. Щоб цього позбутися, поклали були дві нові приймальні колії, гадаючи цим поліпшити маневрову роботу та приймання поїздів, але все лишилося по старому: поїзди, як і раніше, спізнюються, безладно відбувається маневрова робота, часто ламають вантажні ваґони тощо. Вина за це лягає на складачів ваґонів, що нехлюйно ставляться до своїх обов’язків, на аґентів руху станції та управління району, що не погоджують гаразд свою роботу.

На деяких залізничних перегонах, (Лекино – Фисаки загальна) шляхи неспроможні пропускати багато поїздів, якщо тут вчасно не замінити лежні та рейки. Загалом треба сказати, що стан залізничної колії в Олександрівському районі незадовільний: лежні і рейки в багатьох місцях треба неодмінно міняти. Не зробивши цього, ми поставимо під загрозу успіх осінньо-зимових перевозів. Доречі, не зважаючи на обіцянку дирекції Катерининської залізниці приставити лежні і рейки, район досі нічого не одержав.

Управління Олександрівського району залізниці готує зсипища, пакґавзи, плятформи до наступних перевозів. Майже всі ці приміщення відремонтовано. Для недовгочасного зберігання хліба їх вистачить. Треба тепер дбати за приміщення зберігати хліб довший час.

15-го липня почалася самоперевірка станції Олександрівське Катерининської залізниці та району, як готові вони до осінньо-зимових перевозів. Після цього така ж самоперевірка відбудеться по всіх станціях залізничного району.

Ол. Дарминський.