Колгоспно-кооперативна система ще відстає

На 16-го липня вся система Укрзерноцентру нараховує 4.837 устаткованих приймальних пунктів.ове б Загальна місткість мобілізованих зсипищ дорівнює 1.321 тис. тонн. Отже, завдання мобілізації зсипищ по системі виконано на 161%. Нове ж будівництво зсипищ виконано на 79 тис. тонн місткістю проти завдань 170-ти тис. тобто нове будівництво виконано на 46%. Це пояснюється насамперед недостачею будівельних матеріялів.

Щодо устаткування зсипних пукнтів, то по них нараховується пурок 5.546 штук, бракує ще 853 шт. Одначе, вони мають прибути у найближчому часі. Проте, гірша справа з вагівницями. Тепер нараховується їх по зсипних пунктах 8.030, а бракує ще 1.065. Найбільш бракує на Одещині – 100, на Київщині – 107, на Полтавщині – 150, та Маріюпільщині – 95. Постачати вагівниці для зернової системи покладено на Вукопромкредитспілку, але постачання залежатиме від того, як Промкредитспілка одержуватиме потрібні матеріяли.

Щодо тари, то за даними спілок на потреби хлібозаготівель зернова система має в своєму розпорядженні 1.882 тис. мішків, а потрібно ще понад 4 1/2 млн., які повинен постачити Союзхліб. Слід відзначити, що серед селянства змобілізовано вже 155 тис. мішків. За останніми відомостями, окрзерноспілки вжили належних заходів до організації охорони зсипищ.

Нарешті, щодо підготовки кадрів заготівців. Хлібозаготовий апарат зернової системи майже укомплектовано хоч слід звернути увагу, що є ще певна недостача кадрів. На місцях не вистачає окружних інспекторів-хлібозаготувачів. Районових інспекторів-заготувачів нараховують 590, не вистачає ще 88. Завідувачів пунктів нараховується 5.092, не вистачає ще 440 чол.

Гірше стоїть з рахівниками: по пунктах нараховується їх 2.245 чол., але не вистачає 1.017 чол. Справа в тому, що певна частина рахівників не прибула ще на пункти із різних курсів, що цими днями мають закінчити свою працю. Тому стоїть питання про те, щоб на роботу рахівників змобілізувати кращу та активнішу селянську молодь, що закінчила 7-ми річку.

——————————–
Червоні валки – от наша відповідь глитайні

На Миколаївщині хлібозаготівлі почато ще 10 липня. Перші почали здавати хліб радгоспи й колгоспи. Ось радгосп ім. Петровського щодня здає хліб червоними валками. Колгоспи Миколаївського району здали 1.500 пудів. Здали до 1 тис. пудів і колгоспи Очаківського району. Перші колгоспи, що взяли участь у хлібозаготівлях, молотили хліб із копиць, а це дало змогу прискорити продаж зайвин державі. Глитаї по завулках ведуть шалену аґітацію проти хлібозаготівель до деякої міри впливають на одноосібників і в тих затримуються жнива. Боротьбу з глитаєм сільські організації провадять мляво. Одні колгоспники у відповідь на вилазки глитаїв організовано дають відсіч.

- Перші червоні валки з хлібом, – ось відсіч глитайні. Так заявляють колгоспники. Слабувато працюють сільські комісії сприяння хлібозаготівлям, а в багатьох селах їх і досі не утворили.

Постійний.

———————————–
Чергові завдання на першому етапі хлібозаготівельної кампанії *)

Вчасно підготувати складські приміщення.

На це треба звернути найсерйознішу увагу. Під зсипку зерна крім ремонтованих старих приміщень, треба пристосувати відповідні будівлі, вилучені з глитаївських господарств.

Забезпечення тарою є також не менш важливе питання підчас хлібозаготівель. Нестача лантухів і брезентів зобов’язує вжити найенерґійних заходів до вишукання тари на місцях, до мобілізації навколо цього питання громадської уваги. Звичайно, в збиранні тари найдіяльнішу участь має взяти комсомол. Треба точно встановити наявність зайвини лантухів і брезентів у людности, організувати закупівлю та збирання лантухів. Треба також вжити термінових заходів, щоб одержати назад тару з-під хліба в споживача. Вся тара має бути повернена в липні.

Насінньові й страхові фонди.

Збирання їх – бойове завдання хлібозаготівельної кампанії. Цю роботу уряд цілком покладає на систему хлібної с.-г. кооперації. Зразу ж після реалізації врожаю ці фонди треба повнотою зсипати в громадські гамазеї. Насінньові фонди треба зібрати цілком, щоб повнотою забезпечити насінням поширення озимого і ярого клину в 30-31 р., намічене контрольними цифрами. Це ставить перед хлібною кооперацією завдання крім непосереднього збирання збіжжя провести ряд підготовних заходів, що забезпечують можливість створити технічну базу для переховування цих фондів.

Підготовка кадрів.

Перспективи широкого розгортання хлібозаготівельної кампанії поставили на чергу завдання підготувати численні кадри робітників, що організовували б і непосередньо провадили цю велику й відповідальну роботу на селі. Хати-читальні повинні тісно ув’язатися в цій роботі з системою хлібної кооперації і допомогти їй створити ті кадри, провадячи підготовку й поповнення хлібозаготівельного апарату (приймачі, вагівники, контролери) передовиками-селянами з колгоспників, а також із бідняцько-середняцької маси одноосібників.

Культурно-побутове обслуговування здавачів хліба.

Цю роботу минулої хлібозаготівельної кампанії організовано було дуже незадовільно. Цього року культурно-побутове обслуговування хлібоздавачів треба поставити на належну височінь. Союзний Наркомторг зобов’язав Союзхліб, Хлібоцентр і Центросоюз вжити всіх заходів, щоб найліпше поставити цю роботу. Головну увагу в ній треба віддати побутовому й культурному обслуговуванню бідняцько-середняцьких мас селянства підчас перебування їхнього на приймальних пунктах. В місцях масового довозу хліба треба побудувати хати-читальні, заїзди, водопій. В хатах-дожидальнях слід організувати кутки, де були б газети, плякати, листівки й популярна література для селянського читача. Доцільно організувати при хатах-читальнях кооперативні чайні та їдальні. Тут таки ж у місцях довозу хліба, слід улаштовувати періодичні співрозмови з хлібоздавачами про ріст і значення хлібозаготівель у реконструкції сільського господарства. Біля великих приймальних пунктів треба устаткувати продуктові ларки та ятки, з відповідним добором краму селянського попиту. Робота з культурно-побутовим обслуговуванням хлібоздавачів має бути одним із основних завдань роботи хат-читалень на ділянці сприяння проведенню хлібозаготівель.

А. Креснін.

*) Закінчення. Початок див. у попередньому №.