Як виконують постанову УЕН про обслуговування Тракторобуду

Аванпост соціялістичної реконструкції – Тракторобуд вимагає пильної, повсякденної уваги від усіх столичних організацій

Робкори сиґналізують, що заспокоювання організацій про задоволення потреб Тракторобуду приховують справжнє становище

Українська економічна нарада 9 липня обговоривши доклад начальника Тракторобуду – тов. Мишкова про стан будівництва, накреслила цілу низку конкретних завдань, що їх мали виконати різні організації. Співробітник нашої редакції мав спеціяльні розмови з представниками організацій, яким належало практично реалізувати постанову УЕН.

Тов. Могільніков
Інструктор Наркомпраці сектору постачання робітничої сили

- Наркомпраці повинен був протягом трьох день дати Тракторобудові 1000 чорноробів. Для цього Наркомпраці дав розпорядження Харківській біржі праці, щоб вона задоволила заявку Управи Тракторобуду на робітну силу. З 10 по 13 липня Біржа праці відрядила до Тракторобуду 849 чорноробів. Решта 151 чорноробів відряджено на Тракторобуд 14 липня.

Слід зазначити, що за нашими відомостями з Тракторобуду за першу декаду липня звільнилися 709 чорноробів. Це головним чином пояснюється поганою організацією праці на будівництві.

Тепер Тракторобудові надто потрібні каменярі. Щоб задоволити потребу Тракторобуду доведеться зняти 1500 каменярів з інших, менш важливих будівництв. 500 каменярів вже знято та відряджено до Тракторобуду. Тракторобудові також потрібні теслярі. На будівництво вже відряджено 150 теслярів-ціпівців. В найближчі дні мають сюди перекинути ще 300 теслярів з менш важливих підприємств.

Наркомпраці відрядив своїх аґентів до округ України. Вони мають вербувати потрібну робітничу силу для Тракторобуду.

Тов. Лісневський
Зав. сектору громадського харчування ВУКС’у.

На Тракторобуді прискорили будівництво їдальні на 40 тис. страв і вона повинна цими днями почати працювати. Для цієї їдальні будівництва та для потреб інших, Вукопспілка відпустила 5 тис. метрів полотна. Також відпущено 13 тис. ложок.

Щоб виготовити посуд для їдалень Тракторобуду, ХЦРК бракує потрібної міді. Тому ВУКС відпустив спеціяльні мідні фільтри, з яких можна буде виготовити потрібний посуд. Цими днями Вукопспілка зв’язалася з трестом «Укрмето», щоб він виготував термоси, для розвозки їжі робітникам Тракторобуду. Проте, нема надії, що ці термоси буде виготовлено в найближчий час.

Тепер ми також зв’язалися з одним ленінґрадським заводом, щоб він виготовив нам термоси. В найближчі дні ми маємо остаточно розв’язати цю справу з ленінґрадським заводом.

Тов. Сибіряк
Заст. начальника Головшляхупру.

З самого початку ми передбачали збудувати асфальто-бетонний шлях Харків – Тракторобуд. За браком цементу нам довелося змінити тип будівництва цього шляху.

Тепер вже затверджено тип будівництва шляху Харків – Тракторобуд. Це будівництво маємо скінчити не пізніше 1 вересня цього року. Земляні роботи на будівництві шляху вже закінчені, вже заготовлено пісок та щебень. Але цього матеріялу трохи не вистачить. Ми гадаємо, що підчас будівництва шляху ці будівельні матеріяли зуміємо дістати.

Успішному розгортанню будівництва шляху Харків – Тракторобуд шкодить брак будівельного матеріялу-бітуму. Цей матеріял має нам дати Нафтосиндикат. Ми вважаємо, що Нафтосиндикат повинен негайно дати нам цей бітумозний матеріял, щоб не затримати будівництво шляху.

Тепер ми приступаємо до засипки шляху піском та щебнем. Катки ми перекинули з менш важливих будівництв на будівництво шляху Харків – Тракторобуд. Отже, катками будівництво шляху забезпечено.

Слід сподіватися, що шлях Харків – Тракторобуд ми збудуємо до 1 вересня ц. р.

Тов. Лаврешев
Заст. Уповнаркомшляхів.

До цього часу робітничі потяги на Тракторобуд приходять з запізненням. Це пояснюється тим, що потяги прямого сполучення спізнюються і затримують робітничі. Наша спеціяльна комісія виявила, що дирекція Південних залізниць не взялася до інтенсивної роботи аби усунути запізнення робітничих потягів на Тракторобуд.

Ми з свого боку запропонували дирекції Південних залізниць, щоб вона негайно вжила практичних заходів, аби надалі робітничі потяги на Тракторобуд не запізнювались.

Нині дирекція Південних дещо робить в справі реалізації наших вказівок. Вона відрядила до ст. Лосево та до тих станцій звідки ідуть робітничі потяги спеціяльних аґентів. Вони повинні врегулювати рух робітничих потягів. Щоб паровози робітничих потягів безперебійно працювали, за ними доглядають старші машиністи.

Підчас проведення місячника підготовки транспорту до осінніх перевозок, особливу увагу звернуть, щоб налагодили рух робітничих потягів на Тракторобуд. Для цього організують спеціяльні робітничі бриґади.

————————
Воно то й дрібниці…

Товариш Мотузенко – слюсар водопостачання, працює на Тракторобуді.
Побачив на боці у мене сумку з фотоапаратом, смикнув за рукав, питає:
- Ви фотоґраф, товаришу?
- Покищо лише з фотоапаратом.
- Так ви товаришу той, як би так та зорганізувати у нас на Тракторобуді, хоч поганеньку фотографію. Бо, наприклад, – багато сезонників переходять на постійну працю. Треба перепустки і щоб з карточкою. А чи ж наїздишся до міста. А карточку безумовно треба, щоб часом вредна людина не залізла…
- Знов же – голярні. Дві на весь Тракторобуд. А народу – мабуть що, трохи більше. І не те, що поголитися, волосся на потилиці не дотовпишся пообскубувати.
Як би воно так зорганізувати. Воно хоч би і дрібнота, та якось непорядок…
І товариш Мотузенко попрощавшись пошкандибав до праці.
Та про одну дрібноту т. Мотузенко й не сказав. Не сказав, що у кіоску при їдальні Тракторобуду немає популярної літератури.
Є «Курс паровозів», «Опір матеріялів» і зовсім не видно приступної і потрібної для сезонника робітника виробничої літератури. Не кажу про літературу художню. Ні дешевої, ні дорогої художньої літератури я там не бачив.
Між тим, у молодого чорнороба в руках разом з новим картузом і яблуками – «Кобзар».
- Де купив?
- Та у місті. Вихідний сьогодні я… Так от…
Так от… Може б дехто подбав про «дрібниці».

Бірюк.