Ударний місячник популяризації постанов XVI з’їзду ВКП(б)

Трудящі повинні якнайкраще та якнайдокладніше вивчити постанови XVI Всесоюзного з’їзду партії. Щоб це здійснити на практиці Харківська Окрпрофрада ухвалила провести ударний місячник популяризації постанов XVI Всесоюзного з’їзду ВКП(б).

Місячник популяризації має розпочатися з 20 липня. Ухвалено між 27 липня та 1 серпня в Харкові провести низку зборів та мітинґів робітників та службовців. На зборах обговорять підсумки XVI Всесоюзного партз’їзду.

Масовий та культурний сектори ХОРПС’у повинні забезпечити організацію цих зборів та мітинґів. Профсоюзні курси, школи та семінари повинні включити до свого навчального програму проробку постанов XVI з’їзду ВКП(б).

На підприємствах по цехах та червоних кутках слід докладно обговорити серед робітників постанови XVI з’їзду партії. Одночасно слід організувати для робітників спеціяльні семінари, щоб докладно вивчити постанови Всесоюзного з’їзду ВКП(б).

Клюби повинні також розгорнути популяризацію постанов XVI з’їзду ВКП(б). Бібліотеки мають негайно закупити літературу з питань XVI з’їзду. Крім того ухвалено провести в Харківському профсоюзному саду культури та відпочинку декаду популяризації постанов XVI з’їзду ВКП(б).

ХОРПС визнала за потрібне, щоб шефкомбінати включили до своєї роботи на селі популяризацію постанов XVI Всесоюзного з’їзду партії. Для цього слід організувати спеціяльні виїзди робітничих бриґад на села.

————————–
Готуймось до антимілітаристського дня!

1-го серпня трудящі всього світу відзначать другий антимілітаристський дань. Отже, нині слід розгорнути широку підготовчу роботу до проведення цього дня.

Харківська Окрпрофрада визнала за потрібне, щоб усі фабрично-заводські та місцеві комітети широко висвітлили міжнародній революційний рух в країнах капіталізму. Слід докладно висвітлити перед трудящими небезпеку майбутньої війни. Всю цю роботу ув’язати з підготовкою до п’ятого конґресу Профінтерну.

Одночасно на всіх підприємствах слід докладно висвітлити завдання пролетаріяту нашого Союзу в справі соціялістичного будівництва та зміцнення обороноспроможности країни.

1-го серпня, після закінчення роботи, на всіх підприємствах мають відбутися мітинґи робітників, присвячені антимілітаристському дню.

————–
Ціп’івців використовувати за фахом

Є чимало випадків коли робітників, що закінчують центральний Ін-т праці не використовують за фахом – теслярів використовують на роботі чорноробів, перекидають їх з однієї будівлі до другої тощо. Крім того адміністрація деяких будівель не охоче приймає ціпівців на роботу і платить їм надто мало.

До Харківської Окрпрофради приходять робітники, що скінчили ЦІП і скаржаться на неможливі умови роботи. Щоб покласти цьому край, Харківська Окрпрофрада звернулася з листом до окрвідділу праці, союзу будівельників та Наркомпраці. ХОРПС просить терміново вилучити спеціяльні бриґади, щоб обслідувати використання й умови роботи ціпівців.

————————-
Всесоюзний трудовий дитячий день

Підчас роботи всесвітнього зльоту дітей в Німеччині в Радянському Союзі мають провести всесоюзний трудовий дитячий день. Цей день ухвалено провести 25 липня.

Підчас всесоюзного дитячого трудового дня всі діти мають мобілізуватися для виконання ударних робіт в справі збору та обмолоту врожаю, підготовки до хлібозаготівель, допомоги загальному початковому навчанню та інш.

Піонерські загони міста мають виділити спеціяльні трійки до фабзавкомів. Ці трійки повинні довідатися чим саме піонерські загони повинні допомогти кампанії збирання врожаю, підготовки до хлібозаготівель, допомогти підприємствам. Інші піонер-загони та дитячі майданчики повинні провести збір тари для хлібозаготівель, збір книжок та надіслати їх для сільських піонерзагонів тощо.

Для проведення всесоюзного дитячого трудового дня, на місцях організовується спеціяльні штаби.

————-
Повідомлення

20-VII, о 7-й годині, в помешканні редакції «Комуніст», відбудеться засідання президії ВУБ’а СРП за таким порядком денним:

1. Підсумки переводу репортерів на тверду оплату по Харкову. 2. Доповідь бриґади, що обслідувала стан висуванців. 3. Поточні справи.

На засіданні обов’язкова присутність членів ВУБ’а т.т. Коханівського, Нікітова, Підгаєвської, Ткача, Мальцева, Довбищенка, Омельченка, Екслера, членів МБ СРП, складу бриґади, що обслідувала стан висуванців та тов. Цейтіна.

Запрошуємо редакторів газет, зав. Видавництв, членів газетних і видавничих колективів, зокрема висуванців, а також робкорів.

МБ СРП – забезпечити найбільш широку явку.

————————
В суді

Хто ллє воду на глитайський млин

Малосилий середняк Андрій Діхтенко замість підтримувати всі заходи радвлади, спрямовані до перебудови сільського господарства на соціялістичних засадах, ввесь час виступав проти них. Коли місцеві активісти говорили Діхтенкові, що він виступає проти власних інтересів і ллє воду на глитайський млин, Діхтенко тільки відмахувався.

- І батьки наші жили так, і ми якось обійдемося!

Провадилось землевпорядкування місцевого СОЗ’у. Земля Діхтенка відійшла до СОЗ’у, – замість неї нарізали Діхтенку іншу ділянку. Проте, це незадоволило несвідомого селянина. Він, очевидно, підпав під глитайський вплив і став знаряддям в руках глитайні.

На базарі, в розмові «на дубках», ходючи по дворах, Діхтенко почав поширювати різні нісенітниці про колективізацію й аґітувати проти неї.

- Голова земгромади продав нашу землю! – розповідав Діхтенко селянам… – Нас вигнали на край…

Коли ж йому зауважили, що замість його старої ділянки йому дали іншу, а землевпорядкування необхідне для кращого господарювання й піднесення селянського добробуту, Діхтенко все настоював на своєму:

- Навіщо нам СОЗ’и?! – кричав він. І умовляв решту селян не сіяти поки їм не повернуть старі ділянки, що відійшли до СОЗ’у.

Вибрики Діхтенка могли спричинитися до зриву засівкампанії. Свідоме селянство дало Діхтенкові належну відсіч. Але старий несвідомий селянин, уперто тримався за старі безпідставні «традиції». Притягли його до відповідальности.

Полтавський окрсуд засудив Діхтенка на один рік позбавлення волі, але беручи на увагу його літній вік, визнав за можливе присуд щодо нього вважати за умовний.