У січні вивершити хлібозаготівлі

ЩЕ ДУЖЧЕ ВОГОНЬ ПРОТИ ОПОРТУНІСТІВ, ЗРИВНИКІВ БОРОТЬБИ ЗА ХЛІБ!

9 РАЙОНІВ НЕ ВИКОНАЛИ ЩЕ Й 60% РІЧНИХ ЗАВДАНЬ

У РЯДІ РАЙОНІВ БУКСИРНИКІВ ЗУСТРІЧАЮТЬ ВОРОЖЕ, … ВИКОРИСТОВУЮТЬ НЕПРАВИЛЬНО

Росте ..ля червоних валок на відзнаку … всесоюзної та ІІІ-ої всеукраїнської партконференцій

Брусилів, 1. На відзнаку партконференцій колгоспники розгортають боротьбу за виконання п’ятирічних плянів хлібозаготівель та висувають повторні зустрічні пляни. ВІЛЬШАНСЬКИЙ колгосп ім. Шевченка висунув зустрічний і відвантажив 33 цнтн. пшениці. БРУСИЛІВСЬКИЙ колгосп ‘Перебудова” відрядив червону валку на 100 цнтн. збіжжя. Загалом цей колгосп порядком зустрічного пляну здав пролетарській державі 1.958 цнтн. хліба, або 106.3% свого пляну. Учасники червоних валок організували мітинги в селах Хамутець та Вільшана; колгоспи цих сіл висунули зустрічний плян на 67 цнтн. хліба і зобов’язалися дотерміново його виконати.

Весело-слобідські колгоспи ім. Шевченка та “Червоний хлібороб” на відзнаку партійних конференцій висунули вдруге зустрічний плян на 33 цнтн. хліба і вже відвантажили його до зсиппунктів. Управи музичанських колгоспів ім. Шевченка та “Шлях Ільїча” висунули додатковий зустрічний плян на 130 цнтн. хліба і повнотою здали цей хліб на зсиппункт.

Пашківський колгосп ім. київського Червонопрапорного заводу, виконавши плян хлібозаготівель на 100%, в подарунок партійним конференціям висунув додатковий зустрічний плян на 135 цнтн. хліба, зобов’язавшись виконати його до 1-го січня. Юр’ївська комуна ім. 10-х роковин Жовтневої революції висунула зустрічний плян на 20 цнтн. хліба.

Всі ці зразки більшовицької боротьби за хліб повинні стати за приклад всіх колгоспів району.

Ганебний список

Райони, що не виконали 60% пляну

Вступивши в четвертий, останній рік п’ятирічки, Україна має ще незавершений на 20-21% плян хлібозаготівлі. Понад 1/3 річного пляну, незважаючи на те, що всі терміни хлібоздавання давно минули, ще не здано державі.

І в той час, як 75 районів уже виконали і перевиконали свої річні завдання, або наближаються до виконання завдань (дають понад 98% своїх завдань), и маємо кілька районів, що за даними на 25 грудня не виконали і 60% завдань. Це – Баришівський район, що спромігся виконати лише – 52.3%, Пулінський – 50.7%, Тетіївський – 57.9%, Крижопільський – 59.7%, Ободівський – 53.3%, Бабанський – 58.9%, Оржицький – 56.4%, Тульчинський – 58.3%, Ст.-Салтівський – 59.6%. Ми маємо ще кілька десятків районів, що дають 60-70% свого річного завдання.

Оці райони й тягнуть вниз криву хлібозаготівлі на Україні. Через них Україна ганебно плентається в хвості і на початок нового року має понад 20% невиконаного пляну хлібозаготівлі.

Опортуністи чинять опір буксирникам

Соціялістична допомога передових колгоспів, сіл та районів відсталим відіграє величезну ролю в хлібозаготівлі, але опортуністичне ставлення до буксиру та недооцінка його в ряді районів гальмують роботу буксирників.

Наведемо кілька прикладів.

В Бершадському районі в селі П’ ятківці буксирну бригаду Тиврівського району, що розгорнула масову роботу, намагалися використати на .. масових трусах.

- “Не треба нам масової роботи, йдіть заготовляйте хліб “, – заявив буксирникам уповноважений РПК Матусевич, захоплений лівацьким адмініструванням, перекручуючи основні партійні настановлення щодо метод хлібозаготівної роботи.

В селі Війтівці, цього ж району, де ще треба заготовити 5 тисяч центнерів хліба, працює сама тільки буксирна бригада. Уповноважений РВК Латерцев, секретар партосередку Яровий та секретар комсомольського осередку Розенфельд хлібозаготівлями не керують.

У селі Красносільці, Гайсинського району, секретар партосередку Мак-Мак зустрів буксирну бригаду Вінницького району так: Беріть виконавців і йдіть заготовляти самі хліб! – РПК і РКК не реагували на ці вчинки Мак-Мака.

У Бердянському районі в с.Дмитрівці буксирникам зовсім недопомагають; уповноважений Бердянського райпаркому Капустін обвинувачує бригаду, що вона “нездатна” провадити хлібозаготівлі, а сам не організував допомоги.

Там же є спроби неправильно використовувати буксирників: у с. Ново-Павлівці бригаду намагаються використати, як десятських у кутках, у Ногайському забороняють буксирникам “втручатися у внутрішні справи колгоспу” тощо.

Таке ставлення до буксирної допомоги абсолютно неприпустиме. Треба мобілізувати всі сили на боротьбу з куркулями та опортуністами, широко застосувавши громадський буксир, організувавши за допомогою його колгоспні й середняцько-бідняцькі маси на повне виконання плянів хлібозаготівлі в січні.

Ф. Бутченко

---------------------

Низький врожай не було рації збирати

Радгоспний сектор не виконав категоричних постанов партії та уряду: 70.7% річного пляну (дані на 25 грудня), а по окремих с.-г. трестах (Свиновод, Укрбавовком, ДЕСК, Союзцукр), від 43.4% до 67.2% – ось показники роботи радгоспів на фронті хлібоздавання.

На Одещині радгосп “Тернова балка” обмінює хліб на скумбрію, не здаючи свого хліба державі; зерно-зональна станція на Одещині розбазарила 102 центн. високосортної пшениці.

Наш кореспондент з м. Тростянця-Подільського повідомляє, що в Тростянецькому радгоспі досі не скошено 2.9 га гречки. чимало хліба вже розкрадено. Коли це виявила робселькорівська бригада то пом. директора радгоспу сказав, що було засіяно всього 4 га гречки, а зав. контори каже, що 24 га. Зав. радгоспу Кремицький виправдовується, що, мовляв, “через низький врожай не було рації збирати”.

Цікаво відзначити, що бюро парт. осередку “констатувало”, що вміщена про це в райгазеті замітка бригади – “є брехня”, намагаючись цим приховати опортуністичну практику керівників радгоспу.

Наслідки всіх таких фактів – ганебне відставання радгоспів у виконанні ними завдань хлібоздавання. Нині, коли всі райони, села й колгоспи підхопили гасло партії та уряду завершити в січні 1932 року хлібозаготівлі, радгоспи повинні показати приклад більшовицької боротьби за хліб.

Найближчі ж дні повинні дати повне виконання всіма радгоспами України їхніх хлібозаготівних завдань.

Г.

-----------------------------

Про уповноваженого ЦК в справі хлібозаготівель по Зінов’ївському району тов. Кателля

Постанова ЦК КП(б)У

З 1 січня 1932 р.

Відкликати з Зінов’ївського району тов. Кателля, який не зумів по більшовицькому організувати в районі хлібозаготівлі та не виправдав довір’я партії.