Блискучий успіх

Жовтень – 50
Листопад – 391
Грудень – 863

Така крива випуску тракторів марки “ХТЗ”. Харківський тракторний рапортує про виконання своєї першої виборчої програми: четвертого кварталу з конвеєра знято 1.300 тракторів.

Блискуча перемога! Вона означає не лише те що вже зараз Харківський велетень тракторобудування підсилює соціялістичне сільсько-господарське виробництво півсотнею радянських тракторів щодня. Успішний поворот виробництва на ХТЗ говорить про справді більшовицьке опанування новітної техніки, про вміле використання устатковання, якого досі не було в нашій промисловості, та яке робить ХТЗ поряд із Сталінградським заводом, кращим у світі тракторобудівельним підприємством.

Переможній рапорт. ХТЗ відтворює в пам’яті історію боротьби Сталінградського заводу ім. Дзержинського за опанування конвейєрного потоку. 17-го червня 1930 року був знятий з конвеєра перший сталінградський трактор, 17 квітня 1931 р., себто через 10 місяців, добовий випуск становив лише 33 трактори при завданні 95. А наш Харківський вже через 3 місяці дає щодоби 45 тракторів, та підносить випуск моторів.

Відставання Сталінградського заводу викликало тривогу серед пролетарських мас цілого СРСР, бо воно свідчило про недостатнє вміння розгорнути виробництво на базі нової високої техніки, що вимагає високої організованости, кваліфікованих кадрів, нової дисципліни, чіткої роботи, дбайливого ставлення і догляду за устаткованням. Американська капіталістична преса, що вона (зрозуміло!) особливо підозріло стежила за розвитком радянського тракторного будівництва, злорадно писала про неспроможність більшовиків опанувати масове виробництво. На деякий час ця вигадка стала лейт-мотивом та втіхою цілої буржуазної та емігрантської преси. “Ради, щоправда, змогли побудувати ряд велетенських заводів (цього вже не можна було заперечувати), але вони не зможуть на них працювати, бо хіба може ця варварська країна піднестись до рівня сучасної індустрії”.

Пройшло півроку. Сталінградський тракторний переможно подолав свої дитячі хороби і дає 120 тракторів щодоби. Вправно і дедалі краще працюють конвейєри ХТЗ. Ряд багатозначних успіхів на інших ділянках технічного фронту записала країна рад в список своїх перемог на порозі нового господарського року. Опанування системи поточного виробництва посідає особливо значне місце в цьому спискові. Безперервний потік є останній витвір капіталістичної індустріяльної організації і техніки. Але тільки в умовах соціялістичного господарства він знаходить найширше і найдоцільніше застосування.

Ми почали 1931 рік з ліквідації відставання Сталінградського заводу тракторів. Ми закінчили 1931 рік з блискучим розгортанням тракторного виробництва і в Сталінграді, і в Харкові. Це значить, що насправді “немає таких фортець, яких не змогли б взяти робітники-більшовики“. Це значить, що ми дедалі успішніш опановуємо техніку, яка вирішує нашу остаточну перемогу на фронті будівництва соціялізму.

Привітання робітникам-ударникам, господарникам інженерам і технікам Харківського тракторного. Країна чекає від них нових успіхів, ліквідації окремих вузьких місць та недоліків, щоб якнайскорше засвоїти цілковиту виробничу потужність свого прекрасного заводу.

—————————————————————————————————————————————-

Начальникові Автобуду і директорові автозаводу імени т. Молотова тов. Дибецу

ВІТАННЯ РОБІТНИКАМ І РОБІТНИЦЯМ, АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНИХ І ТЕХНІЧНИМ КЕРІВНИКАМ ЗАВОДУ З НАГОДИ ЗАКІНЧЕННЯ І ПУСКУ АВТОВЕЛЕТНЯ. ПАЛКІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ УДАРНИКАМ І УДАРНИЦЯМ АВТОБУДУ, ЩО ВИНЕСЛИ НА СВОЇХ ПЛЕЧАХ ГОЛОВНИЙ ТЯГАР БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.

ПОДЯКА ЗАКОРДОННИМ РОБІТНИКАМ, ТЕХНІКАМ ТА ІНЖЕНЕРАМ, ЩО ДАЛИ ДОПОМОГУ РОБІТНИЧІЙ КЛЯСІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В ПЛАНІ ПОБУДОВИ, МОНТАЖУ І ПУСКУ ЗАВОДУ.

З ПЕРЕМОГОЮ, ТОВАРИШІ! БУДЕМО СПОДІВАТИСЯ, ЩО АВТОЗАВОДУ ВДАСТЬСЯ ШВИДКО І ПОВНОТОЮ ПЕРЕМОГТИ ТРУДНОЩІ ЗАСВОЄННЯ ТА РОЗГОРТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ, ТРУДНОЩІ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ.

БУДЕМО СПОДІВАТИСЯ, ЩО АВТОЗАВОД ЗУМІЄ НЕЗАБАРОМ ДАТИ КРАЇНІ ТИСЯЧІ Й ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ МАШИН, ПОТРІБНИХ ДЛЯ НАШОГО НАРОДНЬОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК ПОВІТРЯ, ЯК ВОДА.

ВПЕРЕД, ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ! І. СТАЛІН

————————————————————————————————————————————–
З рапорта начальника Автобуду тов. О. Дибеца, секретаря райпарткому тов. Кузнецова і голови завкому Андрона

ЦК ВКП(б) – ТОВ. СТАЛІНОВІ, ЦВК СРСР – ТОВ. КАЛІНІНУ, РАДНАРКОМ СРСР – ТОВ. МОЛОТОВУ, ВРНГ СРСР – ТОВ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВЦІПС – ТОВ. ШВЕРНИКУ, РЕДАКЦІЯМ ГАЗЕТ “ПРАВДА”, “ИЗВЕСТИЯ”, “ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ”, “НИЖЕГОРОДСКАЯ КОММУНА”.

Нижегородський автомобільний завод, збудований і устаткований за останнім словом науки і техніки. 1 січня 1932 року починає засвоювати і розгортати виробничий процес і переходить до викорання виробничої програми. Це – ще один залізобетонний камінь до фундаменту соціялістичної економіки країни. Це ще одна велика перемога в боротьбі за п’ятирічку за чотири роки.

В накресленій на першій квартал 1932 року виробничій програмі головний напрямок беремо на утворення осередзаводського запасу (2.000 комплектів деталів за випуску першого кварталу 700 шт. готових машин) з тим, щоб, починаючи з 1 квітня 1932 року, маючи достатній осередзаводський запас, перейти до масового випуску готової продукції заводу.

Робітничі маси, партійна і профспілкова організації, вся громадськість нашого заводу з великим піднесенням і захопленням ухвалили надати заводові ім’я одного з кращих учнів Володимира Ільїча – керівника уряду країни пролетарської диктатури, Вячеслава Михайловича Молотова-Скрябіна.

Ми з честю носитимемо славне ленінське ім’я тов. Молотова. Наш завод буде один з перших бійців за здійснення гасла “ЗА НАЙКОРОТШИЙ ЧАС НАЗДОГНАТИ І ВИПЕРЕДИТИ З ТЕХНІЧНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОГЛЯДУ ПЕРЕДОВІ КАПІТАЛІСТИЧНІ КРАЇНИ” І СТАТИ БАЗОЮ АВТОМОБІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.