Перший тираж позики “Третього вирішального”

Масово охопити передплатою всіх трудящих, цілком оформити передплату, видати закріпні талони, піднести темпи надходження готівки

Україна має значні досягнення в реалізації позики “третього вирішального року п’ятирічки”. В цілому Україна виконала завдання Союзного Наркомфіну з реалізації позики на 107.4%, зокрема серед робітників і службовців план реалізовано на – 116%.

Проте, передплатою ще не охоплено всіх трудящих. В Харкові не охоплено передплатою понад 30 т. робітників і службовців, в Сталіному 30 тис., в Макіївці – 35.600. Те саме маємо в Києві, Одесі, Горлівці, Дніпропетровському, Запоріжжі, Луганському та в ряді інших міст і районів.

25 січня в Дніпропетровському має відбутися перший тираж позики “третього вирішального” року. До нього ми повинні прийти в повній готовності. З цього приводу з 5 січня оголошено декадник перевірки.

Під час декадника місцеві радянські, партійні, профспілкові та колгоспні організації повинні по-більшовицькому розгорнути масову роботу, щоб домогтися додаткового охоплення всіх трудящих передплатою. Зокрема сільради та комісії сприяння особливу увагу повинні приділити реалізації позики серед одноосібників, бо й досі цей сектор не виконав свого пляну. Одночасно треба не відволікати, а негайно оформити передплату.

В багатьох місцях комісії сприяння і досі відволікають закріплення талонів за передплатниками. З цим треба покінчити. Комісії сприяння повинні негайно ж видати всі закріпні талони передплатникам

На місцях не підійшли з усією серйозністю до справи своєчасного надходження готівки за позику. Особливо відстає щодо цього колгоспний сектор. Є окремі випадки, коли господарники затримують перераховання держбанкові чергових внесків за позику від робітників і службовців. Отже, під час декадника такі факти треба буде негайно усунути і значно піднести темпи надходження готівки.

—————————————————————————————————————————————–
По-ударному готуватися

В зв’язку з призначенням першого тиражу позики “третього вирішального” на території України, центральна комісія сприяння держкредитові при ВУЦВК’у, Наркомфін, президія ВУРПС і Укрколгоспцентр запропонували всім місцевим комісіям сприяння, профспілкам, профрадам, райколгосп_спілкам і райфінвідділам провести починаючи з 5 січня ударний декадник вивершення пляну поширення на Україні позики третього вирішального року і повного закінчення операцій, сполучених з реалізацією позики.

По всіх районах і селах мають відбутися зльоти місцевих комісій сприяння держкредитові разом з кращими ударниками і активістами держкредиту. Всі місцеві комісії повинні домогтися протягом декадника 100% охоплення позикою всіх трудящих міста й села, перевірити стан оформлення передплати, справлення чергових внесків, видачу сплачених обліґацій, тощо. Комісії повинні також широко популяризувати значення першого тиражу позики, особливо підкреслюючи політичну вагу проведення цього тиражу на Україні. Негайно після тиражу треба розгорнути масову перевірку й урочисту видачу виграшів.

(РАТАУ)