„Нерозумні та розумні славяни"

Факт, що словацький премієр о. Тісо погодився на те, щоб німецькі війська вмашерували на Словаччину і звідсіля разом зі словаками зачали боротьбу проти Польщі, свідчить - як пише „Слово Народове" з 30. VIII. у статті під повищим заголовком - про те, що „незалежність Словаччини є просто фікцією", бо „Словаччиною правлять німці через перекуплених або подурілих політиків з давньої партії о. Глінки". 

„Цей великий словацький патріот - пише далі „Слово Нар." - відзначався цілковитою недостачею політичного змислу. Він не виховав також ніодного політика, тільки ґрупу аґітаторів і демаґоґів останнього ґатунку, які при першій нагоді повели свою країну в німецьке ярмо".

Також деякі поляки звязували якісь надії з цією партією - стверджує „Слово Народове" - і надіялися, що коли Польща допоможе розбити Чехословаччину, то дістане на південь від Карпат Словаччину або польонофільську, або приєднану до польонофільської Мадярщини. Ці доморослі Бісмарки навіть не уявляли собі, що розбиття Чехословаччини віддасть і Чехію і Словаччину і навіть Мадярщину під німецькі впливи.

Тепер - каже „Слово Народове" - ці Бісмарки може зрозуміють врешті правду, подтверджену подіями, що 

„кожний спір між народами, що живуть між Балтиком і Чорним Морем та Адріятиком виходить у користь Німеччини або Росії, залежно від того, котра з цих великодержав проявляє в даній хвилині більше динамізму у своїх займаницьких змаганнях".

„Слово Народове" з признанням підкреслює вкінці політичний розум провідника хорватів Мачека, що уможливив угоду з сербами на основі самоуправи в хосен державної ціпкости Югославії.


Влада припинила часопис „Нове Село".

Управа Видавничої Селянської Кооперативи „Нове Село" у Львові  дістала дня 30. серпня ц. р. в год. 10. передполуднем від Городського Староства у Львові таке повідомлення:

Starostwo Grodzkie Lwowskie.

L. Pol. B. 5/1 - 43/39.

We Lwowie, dnia 30. sierpnya 1939.

Starostwo Grodzkie Lwowskie skreśla z tut. ewidencji oraz zakazuje dalszego wydawania czasopisma „Nove Seło" z siedzibą we Lwowie, ul. Dominikańska 11, ponieważ przeprowadzone dochodzenia ustaliły, że nie wszyscy zgłoszeni redaktorzy odpowiadaja warunkom określonym w art. 16. prawa prasowego z dnia 21. XI. 1938 (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 608), a wydawca nie dopełnił warunków, przewidzianych w art. 19 p. 1. wyźej cytowanej ustawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje Wydawnictwu odwołanie do Urdzędu Wojewódzkiego Lwowskiego przez Starostwo Grodzkie Lwowskie w terminie 14-dniowym, licząc od dnia następnego po doręczeniu niniejszej decyzii, - Starosta Grodzki: D-r Romuald Klimowiecki.

Управа Кооперативи „Нове Село" робить відклик  від цього рішення.


Ліквідація німецької диверсійної орґанізації

КРАКІВ, 30. 8. ПАТ. Ранком 29. серпня ц. р. поліційна влада зліквідувала на терені новосандецького повіту німецький диверсійно-шпигунський центр. Переведена ревізія дала великий доказовий  матеріял сильно диверсійного характеру та доказу з ділянки шпигунства в користь Німеччини.  Між іншим знайдено докази про плян замаху на  залізничий міст у Камінці. У висліді переведених ревізій в Новому Санчі й Хелмці, арештовано 14 польських громадян німецької національности та одного німецького громадянина.

Провідниками центру були: Освальд Декер, студ. фільософії, замешкалий у Новому Санчі та Макс Єнкнер. Їх обох зловлено.

У висліді слідства у справі підложення бомби в Катовицях перед кількома днями поліція арештувала німецького громадянина інж. Гербута Френцеля. Підчас слідства Френцель вияснив, що від кількох днів йшла підготова до бомбових замахів на обєкти німецької меншини на Горішнім Шлеську. Підготова йшла в порозумінні з Гестапо та партійними чинниками.

Небавом проголосять сензаційні висліди того слідства.


По широкому світі

Латвійська рада міністрів видала поодиноким ресортам інструкції у звязку з теперішньою ситуацією, але не рішила не вживати ніяких надзвичайних засобів.

Ґданський сенат заборонив вивозити дерево польської спілки „Паґед" та диспонувати ним.

Польський пенклюб оголосив відозву до письменників світу у справі теперішньої аґресивної постави Німеччини. Подібну відозву оголосив союз польських католицьких письменників та журналістів.

Новий японський уряд мабуть наладнає співпрацю з Анґлією, Францією та Америкою.

Французька влада починає в середу евакуацію дітей та шкіл з Парижа.

Югославянські журналісти покинули Берлін.

Норвеґія відступила від стерлінґового бльоку, подібно як Швеція та Фінляндія.

Італійські часописи виходитимуть лиш на 6-ох сторінках.

Французький премієр Далядіє відбув розмову з ґен. Ґамлєном.

У Швайцарії піддано військовим судам більшу частину установ публичного вжитку, залізницю, пошту, телєґраф, шпиталі.

Американський міністр скарбу Морґентав нечайно відїхав до Америки з Норвегії, де провів відпустку. По нього приїхав спеціяльно воєнний корабель.

Мадярська поліція арештувала 66-ох націонал-соціялістів, що намагались уладити маніфестацію.

У Швеції будують протилетунські схоронища та розділюють ґазові маски. Часописи закликують населення щадити пливке паливо.

Данський уряд заборонив вивіз деяких тканин, лякерів, барвників, дроту, каблю, товщів, кави, чаю, рижу, корінних товарів і ін.

Скандинавські міністри закордонних справ відложили конференцію на кілька днів.

Бельґійський король заборонив вивозити з Бельґії збіжжа, какао, какаове масло, юту, самоходи, мотоциклі, ровери, акумулятори, опони, скіри, міль, кавчук і т. ін.

Канадійці масово зголошуються до армії як добровольці.

Голяндський уряд заборонив експорт нафти і нафтових продуктів.

Новоіменований хорватський бан Іван Ґубачіч зложив присягу.

У голяндській Індії влада видала низку оборонних постанов.

В Німеччині відкликано всі самоходові та мотоциклеві перегони з огляду на недостачу бензини.


Поворот польської делєґації з СССР

ВАРШАВА. ПАТ. Польський віцеміністр рільництва Кравульський приїхав з Москви до Варшави. Інші члени польської делєґації на совітську хліборобську виставу залишилися ще на кілька днів у СССР.


Німецькі й італійські кораблі покинули румунські пристані

БУКАРЕШТ. ПАТ. Німецькі й італійські кораблі, що є у румунських пристанях на Чорному Морі й на Дунаю, дістали наказ відплисти до матірних пристаней.