Кожен район повинен мати свою газету

Плян реалізації директиви партії про районну пресу

МОСКВА, 4. В своїй постанові про ліквідацію округ, ЦК партії дав між іншим директиву утворити сіть газет у великих районах. Надалі друкованими органами треба забезпечити всі райони Союзу. Комітет у справах друку опрацював попередній плян реалізації партійної директиви.

Посамперед, передбачається розгорнути сіть 1000 газет у найбільших індустріяльних і зернових районних центрах. Округові газети треба негайно ліквідувати. Кожний район має обов'язково мати свою газету. Треба рішуче попередити всякі спроби з боку обласних газет замінити собою районну пресу. Обласні газети тільки можуть і повинні керувати районними газетами. Районні газети не повинні замінювати собою фабрично-заводські і колгоспні газети. Проте, в окремих випадках колгоспні і фабрично-заводські газети можуть стати районними друкованими органами. Кожна районна газета мусить мати свою власну поліграфічну базу. З першої тисячі нових районних газет приблизно 600 цією базою вже забезпечено.

Районнна газета, як правило, буде виходити 12 разів на місяць (в середньому) з тиражем від 6 до 9 тис. примірників. Папером на перший рік районна преса буде цілком забезпечена. Районна преса має бути на місцевому бюджеті. Краєві і обласні органи, а також профсоюзні організації мусять на початковому періоді підтримати газети одноразовими дотаціями. Першу тисячу нових районних газет треба розгорнути до 1-го жовтня. 


У бій за загальне навчання та політехнічну школу

МОСКВА, 4. ЦБ дитячої комуністичної організації ЦК ВЛКСМ з 5-го серпня оголошує початок всесоюзного бою за загальне навчання та політехнічну школу. З цього приводу воно видало наказа по піонерській організації, докладно зазначаючи, які завдання стоять перед піонерорганізаціями, як треба провести обслідування готовности шкіл до початку учбового року, як провадити боротьбу за добір педагогічних кадрів, як забезпечити матеріяльну допомогу бідним учням одягом, взуттям і гарячими сніданками.


Нераціональне використання робсили, прогули - головна причина прориву в Донбасі

СТАЛІНЕ, 4. Тільки одна шах. «Східний вентилятор», Макіївського району виконала липневу програму на 101,4%. Більшість шахт з своїм завданням впоралися тільки на половину. Де-ж причина цього прориву? Макіївські «трикутники» всю провину покладають на недостачу та плинність робітної сили. Але причина насправді полягає не в цьому тільки. Нераціональне використання робсили, прогули - ось основні причини невиконання програми. З прогулами організації майже ніякої боротьби не провадять.


Тов. Чубар у Запоріжжі

ЗАПОРІЖЖЯ, 4. 3-го серпня до Запоріжжя прибув голова Раднаркому УСРР тов. В. Я. Чубар в супроводі представників запорізьких і дніпрельстанівських партійних, радянських та господарських організацій. Тов. Чубар обізнався з перебігом Дніпробудівництва, розгортанням робіт на Дніпрокомбінаті та вислухав з приводу цього доповіді головних інженерів Дніпрельстану і Дніпрозаводкомбінату. Особливу увагу тов. Чубар приділив виясненню причин, що викликають затримку у будівництві Дніпрозаводкомбінату.

Перебуваючи в Запоріжжі, тов. Чубар вислухав доповіді представників низки організацій про стан хлібо і м'ясозаготівель, виконання експортних плянів, готування до осінньої сівби, стан рибогосподарства в окрузі.


Передоплата на позику „П'ятирічка за 4 роки"

ЗАПОРІЖЖЯ, 4. На 3-е серпня в місті й на Дніпрельстані та на транспорті передплата на позику «П'ятирічка з чотири роки», складала 1.372.925 крб. - 64% контрольного завдання. Поряд з підприємствами - завод №36, завод ім. Войкова та інш., - які найкраще передплачують позику, - відстає найбільший завод «Комунар». Металісти досі дали тільки 60% контрольного завдання, відстаючи від швейників, які вже дали 115% завдання.

***

КИЇВ, 4. На 2-е серпня у Києві реалізовано позики «П'ятирічка за чотири роки» 4.500 тис. крб., тобто 55% орієнтовного завдання для міста. Найкраще передплачують позику гірники, давши 122% контрольних чисел, радторгслужбовці - 97%, друкарі - 90%. Мляво розгортається кампанія на селі.