Президія ВУЦВК про ліквідацію округ

Не кваплячися, без зайвої метушні і без відволікання, здійснимо величезну адміністативну реформу, що наближує радапарат до населення

3-го серпня під головуванням тов. Г. І. Петровського відбулося чергове засідання Президії ВУЦВК, що докладно обговорила доповідь голови урядової комісії в справі ліквідації округ тов. М. Василенка про пророблену комісією роботу та про основні питання, які вона розв'язала.

ХХХ

В своїй повсякденній роботі наркомати зв'язуються безпосередньо з райвиконкомами. Своєї периферії в районі й місті вони не мають. Структура райвиконкомів будується за принципом функціональної інспекторської системи. Президії райвиконкомів здійснюють керівництво всіма своїми ланками. Функціонери відповідають перед президією райвиконкомів.

Щодо штатів, то їх значно збільшується й одночасно підвищується зарплату низових робітників. Щоб уникнути безплянового пересування робітників з установи до установи комісія визнала за потрібне уніфікувати зарплату.

Закінчуючи свою доповідь тов. Василенко зазначає, що ці головні моменти повинні лягти в основу майбутнього закона, що його треба видати не пізніше 1-го вересня. 

Доповідь тов. Василенка викликала жваві дискусії. Тов. Скрипник відзначив, що адміністративна реформа означає остаточну ліквідацію старого дореволюційного адміністративного поділу України. Окружна система мала чимало рис старої передреволюційної губерніяльної системи. Отже, ліквідація округ є величезний крок уперед, бо це пробуджує самодіяльність широких верств трудящої людности.

Далі тов. Скрипник вважає, що сітка міст на Правобережжі недостатня. Проєкт урядової комісії передбачає на Правобережжі тільки 9 міст. Цього надто мало. Отже треба переглянути й додатково опрацювати це питання.

Тов. Якір говорить, що в основному урядова комісія цілком правильно розв'язала своє завдання.  Деякі сумніви викликає тільки чи зможе міськрада як слід керувати як містом, так і селом. В принципі це дуже добре, бо робітнича кляса справді здійснюватиме керівництво трудящим селянством. Але є побоювання, що ця с.-г. секція при міськраді може стати тільки за одну з багатьох секцій, та й до того, - таку, що перебуває в місті. Тому є загроза, що сільську роботу трохи відсунуть на другий плян. У цьому питанні треба обов'язково обмінятися матеріялами й досвідом з РСФРР.

Тов. Неживий (Харків) зазначив, що пропозиція приєднати до міської смуги окремі райони - цілком правильна. Але до міста треба приєднувати тільки такі сільради, що розташовані від нього не більш, як на 25 клмтр. Інші сільради треба передавати відповідним районам, бо міськради не матимуть змоги як слід керувати ними.

Тов. Винників (Полтава) висловлюється, що в зв'язку з новим районуванням роля сільрад значно зростає. Отже, треба будь-що-будь вжити всіх заходів, щоб організаційно й матеріяльно зміцнити сільради. Це питання треба обов'язково врахувати, коли нову систему районування остаточно затверджуватиметься.

В ухваленій резолюції Президія ВУЦВК в основному затвердила і схвалила подані від урядової комісії проєкти. Так само Президія ВУЦВК в основному затвердила принцип й порядок в організації місцевих та центральних органів влади і доручила комісії та Раднаркомові УСРР, на підставі затверджених основ, розробити проєкт постанови про порядок ліквідації округ і побудову органів влади, як місцевих так і центральних, в зв'язку з переходом на районну систему.


В урядовій комісії у справах ліквідації округ

ХХХ

Обмірковуючи питання про практичні заходи Наркомфіна УСРР в справі підготовки до складання бюджетів, комісія доручила Наркомфінові якнайдокладніше опрацювати це питання з тим, щоб довести контрольні цифри в призначений термін аж до низів.

На відповідального секретаря Комісії обрано тов. А. Приходька.