Прискорюймо темпи кампанії жнив

Колективний буксир - найкращий аґітатор за колгоспи.

-

Кінець жнив у МТС

За даними Укрзерноцентру, 25 МТС зернової колгоспно-кооперативної системи з 34, зжали на 1-VIII 686,479 га озимини й ярини, тобто 98% засівів. Обмолочино зерна на 1-VIII 2.623, 608 пудів. МТС Укрзерноцентру допомогли незаможнім селянам зжати 22 тис. га засівів і обмолотити 142 тис. пудів. Громадське харчування організовано вже в 23 МТС, що обслуговують 435 колгоспів.

Проте, треба відзначити, що в МТС дуже мляво йде готування ґрунту до осінньої сівби. За даними на 1-VIII злущено тільки 6,694 га.

Вивозять обмолочене збіжжя на пункти теж млявим темпом, бо робочих рук і тяглової сили не вистачає. Щодня в МТС залишається до 1 млн. пудів. УЗЦ звернувся телеграфом до голів окрвиконкомів з проханням мобілізувати для МТС ввесь авто-транспорт.


 На Україні зжато 82,5% озимих і ранніх культур

Жнива проходять на Україні, як і раніше, більшовицькими темпами. За останнім зведенням Наркомзему, на 1 серпня в колгоспах та індивідуальному секторі зжато 14.975.600 га озимини і ранніх ярих культур (ярої пшениці, ячменю і вівса). Це становить 82,5% площі засівів цих культур.

Озимини, зокрема, зжато 8.172.200 га, або 85,8% площі засівів озимих культур, а ярих (пшениці, ячменю і вівса) - 6.803.800 га себто 78,3%.

Десять округ України і АМСРР вже повнотою закінчили жнива. Це - Харківщина, Дніпропетровщина, Кременчуччина, Маріюпільщина, Мелітопільщина, Херсонщина, Запоріжжя, Криворіжжя, Артемівщина і Сталінщина.

Степ, як і раніше, веде перед. Тут вже зжато 95,2% площі засівів, причому з 12 степових округ, вже закінчили жнива 8 округ і АМСРР. Відстає Зінов'ївщина, де на 1 серпня зжато 79% площі засівів. Слід також зазначити, недостатній подекуди в степу темп жнив озимини. Так, на Одещині, де повнотою закінчили жати ярину, водночас зжали тільки 81% озимих культур. Відстають також з жнивами озимини Луганщина - 84%, Миколаївщина - 85% і Зінов'ївщина - 80%.

На Лівобережжі зжато 3.258.300 га, або 87% засівної площі. Поруч з Харківщиною і Кременчуччиною, що вже цілком впоралися з жнивами, слід зазначити відставання Сумщини, де зжато поки що тільки 48% засівів.

На Правобережжі зжато 2.401.900 га, або 65,4% засівів. Тут ведуть перед Шевченківщина, де зжато 82,3%, Вінничина - 72,3% і Білоцерківщина - 70,4%.

Щодо Полісся, то тут зжато 553.100 га, або 36,1% засівів озимини і ранньої ярини.


Посилити молотьбу та вивіз обмолоченого збіжжя

Не зважаючи на те, що жнива вже закінчуються, а на Сталінщині, Мелітопільщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Маріюпільщині, Артемівщині, Запоріжжі й АМСРР уже закінчилися, молотьба проходить млявим темпом. Як констатували на останньому засіданні управи Укрзерноцентру, на місцях дуже недбало підійшли до організації громадських токів та супряг на допомогу бідняцько-середняцьким господарствам. На млявому темпі молотьби позначається також і недостача молотарок на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині й на Сталінщині. Роботу тракторів гальмує брак свічок. Не вистачає також пасів, вил, грабель, дроту, тощо.

Щоб посилити темп молотьби управа Укрзерноцентру запропонувала Укрзерноспілкам встановити точний облік всіх молотарок і двигуніві і запропонувала вжити енерґійних заходів до того, щоб своєчасно перекидати молотарки в межах округи. Особливу увагу треба звернути на те, щоб ці молотарки своєчасно одержували МТС, радгоспи та колгоспи. Управа запропонувала використати всі наявні кінні молотарки.

Ухвалено порушити перед організаціями споживкооперації питання про те, щоб вони негайно постачили дрібне знаряддя - вила, граблі, тощо, а також дріт.

Управа Укрзерноцентру відзначила, що місцеві кооперативні організації, а також і колгоспи мало допомагають молотьбі індивідуальних господарств. В зв'язку з цим Окрзерноспілкам запропоновано використати всі засоби МТС, радгоспів і колгоспів і допомогти індивідуальним господарствам.

З вивозом обмолоченого збіжжя справа стоїть вельми незадовільно. За останніми даними, на зсипні пункти вивезено тільки 15% обмолоченого зерна. Тому управа УЗЦ запропонувала окрзерноспілкам вжити енерґійних заходів і використати всі засоби, щоб вивезти хліб безпосередньо з-під молотарок.


Зміцнити червоноармійські колгоспи

Секретаріят ВУЦВК'у обговорив на своєму останньому засіданні питання, як виконано директиви союзного уряду й ВУЦВК про червоноармійські колгоспи.

Секретаріят відзначив, що вжитими заходами пощастило значно зміцнити всі червоноармійські колгоспи, що є на Україні. Всі колгоспи майже цілком забезпечено тяглом, машинами для механізованої обробки землі й т. інш. Проте, є окремі хиби, що зменшили ефективність директив уряду.

Зокрема, секретаріят відзначає, що кредити на житлобудівництво були недостатні й тому не розв'язали цілком питання про забезпечення червоноармійських колгоспів житлом. На місцях не поставилися з потрібною увагою до цих колгоспів, не вжили всіх заходів, щоб поповнити їхній склад і своєчасно задовольняти всі їхні потреби. Трапляється навіть, що окремі окружні установи не знають про господарський стан червоноармійських колгоспів.

Не все гаразд і з готуванням до прийому нових колгоспників-червоноармійців демобілізації поточного року. Окремі окружні й районні органи неуважно поставилися до своєчасного оформлення вступу до колгоспів тих червоноармійців, що перебувають тепер в армії, встановили зайву тяганину в цьому напрямі з червоноармійцями, тощо.

Надалі секретаріят ВУЦВК вважає за потрібне, щоб Наркомзем, Укрколгосп, спілка спілок, Наркомфін, Колгоспбанк і райвиконкоми звернули якнайбільшу увагу на зміцнення червоноармійських колгоспів, зробивши це органічною частиною всієї своєї роботи.

Всеукраїнській конторі Колгоспбанку запропоновано передбачити у кредитних плянах спеціяльні суми, щоб задовольнити потреби теперішніх колгоспів і тих червоноармійців, що цього року до них вступлять. Постачальницькі будівельні організації повинні забезпечити будівельними матеріялами насамперед червоноармійські колгоспи, а також ті колгоспи, що приймають до свого складу демобілізованих цього року й в зв'язку з тим проводять будівництво.

Наркомземові доручено, розподіляючи трактори виділити певну їх кількість для колгоспів, до яких передбачається влити компактні групи демобілізованих червоноармійців. Наркомзем має також забезпечити військові частини тракторами, потрібними для практичного навчання червоноармійців на курсах трактористів. Спілка спілок і Наркомзем повинні приділити потрібні кошти для широкого розгортання цього навчання червоноармійців.

Секретаріят ВУЦВК'у доручив Наркомзему порушити перед союзними органами питання про визначення на наступний 1931 рік переселенського континґенту для 20 тис. червоноармійців і членів їх родин. Наркомзем повинен також вжити потрібних заходів, щоб вреґулювати питання з житловим будівництвом для переселенських червоноармійських колгоспів у місцях їхнього оселення.

Гер-н.