Катастрофа на ст. Васіщево

Недавно нарсуд 1-го району Харківської округи розглянув справу про катастрофу на ст. Васіщево, що сталася 7-го липня. Обставини справи, виявлені слідством, такі.

На ст. Васіщево від 15 травня влаштовано роз'їзд, щоб збільшити пропускну спроможність ділянки Мохнач-Рогань. Отже, на цьому роз'їзді і сталася катастрофа - потяг №904 врізався в заїздний зазубень з такою силою, що навіть впав з насипу. В наслідок - попсовано 12 вагонів. 

До відповідальности притягли начальника ст. Васіщево Євменова, диспетчера другого відділу експлуатації Південних залізниць Забелло і машиніста потягу, що з ним сталася катастрофа, Кулагіна.

Слідство виявило, що начальник станції Євменов погодився прийняти на роз'їзд одночасно потяг №901, що йшов непарною колією і №904, що йшов парною. Проте технічні можливості і умови станції Васіщево, цього не дозволяли робити.

Євменов і диспетчер Забелло дали згоду одночасно пропустити обидва потяги. Слідство виявило, що Євменов вжив заходів, щоб на перехрещенні, яке могло утворитися, не було катастрофи, давши наказа зупинити потяг №904 підчас підходу до станції. Але тут уже виявилась злочинна недбайливість машиніста Кулагіна. Останній вів потяг з швидкістю до 50 клм. на годину замість 10-15 клм. і через те не встиг зупинитись біля семафору. Потяг довелося перевести у зазубень, але він так врізався у нього, що впав.

Між іншим, на суді виявилось, що гальмування на потязі було не в порядку. Щоб впорядкувати гальма, слід було в Харкові зупинитись ще на зайвих 10-15 хвилин, але потяг вже спізнився на 15 хвилин і через те Кулагін вирішив більше не зупинятись. Проте, коли б гальмування було в порядку, то катастрофа не сталася.

Нарсуд засудив всіх трьох підсудних до примусової праці на строк від 3-х до 9-ти місяці. Крім того суд заборонив їм протягом року посідати посади, що на них вони працювали.


Делеґати всесвітнього зльоту пролетарського дитинства приїзджають в СРСР

Скінчився всесвітній зліт пролетарського дитинства, що на нього соціял-фашистський уряд Німеччини не допустив радянської піонерської делеґації.

У відповідь на заборону радянській піонерській делеґації приїхати до Берліну та взяти участь в роботі всесвітнього зльоту пролетарського дитинства,  Центральне Бюро Юних Піонерів при ЦК ВЛКСМ запросило делеґатів зльоту приїхати до Радянського Союзу.

Всесвітній зліт виділив зі своїх лав найкращих 150 делеґатів для відрядження до СРСР. Делеґати везуть червоний прапор, щоб передати його від імени всесвітнього зльоту піонерам Радянського Союзу.

Приблизно 7-го - 9-го серпня має приїхати на Україну група делеґатів всесвітнього зльоту. В складі цієї делеґації є представники піонерів Англії, Канади, Мехіки, Сполучених Штатів, та ін. Делеґація відвідає Харків та інші промислові центри України - Дніпропетровське, Запоріжжя, Сталіне та ін.

Нині Центральне Бюро Комдитруху при ЦК ЛКСМУ організувало штаб для зустрічі делеґації. До штабу входять представники профсоюзних та громадських організацій. Такі штаби мають утворити в округах, що їх відвідають делеґати.

Піонери України готуйтеся до зустрічі братерської піонерської делеґації!


Забезпечити робітництво паливом

Секретаріят ВУРПС обговорив питання про постачання палива робітникам взимку 1930-31 року.

Секретаріят заявив, що є значна частина робітників, яка одержує паливо за колдоговорами. Отже, тут не можна чекати на будьякі перебої в постачанні палива робітникам. Проте, секретаріят ВУРПС все ж таки запропонував всім ВУК'ам профсоюзів негайно перевірити, як виконують госпоргани свої зобов'язання за колдоговорами щодо постачання робітникам палива.

Що ж до решти робітників і службовців, які не одержують палива за колдоговорами, то тут справа гірша. Останнім часом Союзвугілля значно зменшив наряди на завіз кам'яновугільного палива. Отже, утворюється певна загроза, що ці категорії трудящих не одержать цілком всього потрібного їм палива взимку 1930-31 року.

У зв'язку з цим секретаріят ВУРПС ухвалив просити Союзвугілля переглянути заявки Вукопспілки й збільшити їх з тим, щоб забезпечити вугіллям на зиму основні маси робітництва промислових центрів України.

Не краще й з дровами. Союзліс не виконує затвердженого пляну завозу дров на Україну. Секретаріят доручив уповноваженому Союзлісу на Україні разом з Вукопспілкою негайно розв'язати це питання в Москві. Ухвалено просити ВУРПС і собі вжити потрібних заходів у цьому напрямі.

Вукопспілці доручено негайно зробити перегрупування розподілу нарядів палива, що вже є. Це перегрупування Вукопспілка повинна зробити для того, щоб забезпечити паливом насамперед промислові міські центри.

Секретаріят визнав за потрібне широко розгорнути кампанію кредитування робітників і службовців на паливо. Всім профсоюзним організаціям доручено всіляко допомагати кооперації в переведенні цього кредитування.


Хлібозаготівлі ще не набрали потрібних темпів

За даними Наркомторгу, протягом останньої п'ятиденки липня (26-31) хлібозаготівлі значно збільшилися, хоч всетаки проходять цілком недостатнім темпом. За останню п'ятиденку на Україні заготовлено всього 48.457 тонн зернових культур проти 15.773 тонни, заготовлених протягом п'ятої п'ятиденки.

Динаміка надходження хліба з окремих джерел є така.

Колгоспи дали протягом шостої п'ятиденки 24.705 тонн хліба проти 7.827 тонн, попередньої п'ятиденки, радгоспи 6.536 тонн проти 2.313 тонн, контрактанти (індивідуальні господарства) 6.791 тонну проти 1.230 тонн, мірчуку надійшло 8.910 тонн проти 3.889 тонн,  інші види заготівель дали в шостій п'ятиденці 1.515 тонн проти 514 тонн.

Коли взяти підсумки хлібозаготівель за липень, то слід зі всією категоричністю підкреслити, що вони в цьому місяці ще не набули належного розмаху. У хлібозаготівлях беруть участь головно степові округи, при чому липневий плян воин виконують з надзвичайною строкатістю. Так наприклад, не рахуючи надходження хліба від радгоспів і мірчука, Артемівщина вже виконала свій липневий плян хлібозаготівель на 115,8%, тоді, як Сталінщина дала тільки 7,1% пляну, АМСРР - 12,8%, Криворіжжя - 13,4%, Дніпропетровщина й Зінов'ївщина по 14,2%.

Тепер уже розпочався серпень місяць, коли хлібозаготівлі повинні набрати широких розмірів. Як відзначає Наркомторг місцеві органи й хлібозаготовний апарат повинні вже у першу п'ятиденку провадити хлібозаготівлі такими темпами, щоб забезпечити цілковите виконання серпневого пляну хлібозаготівель.


Всеукраїнська спілка плодо-овочевої кооперації „УКРПЛОДОСПІЛКА" (м. Харків, майдан Рози Люксембурґ, готель „Асторія") оголошує, що за постановою НКЗ УСРР підприємства Укрплодоспілки - базисний винний льох в м. Одесі Укрбазвин (м. Одеса, Бугаївська, 1) та Тираспольський спирто-бекмесний завод Укрплодоспілки (м. Тираспіль АМСРР) передається до УКРСАДОВИНТРЕСТУ (Правління у м. Одесі). Термін подачі претенсій для ліквідації розрахунків 31 серпня 1930 р. по місцю розташування передаваних підприємств.