Військові розпорядки внаслідок погроз Німеччини

ВАРШАВА, 30. ПАТ. Німеччина веде від кількох місяців аґресивну політику у відношенні до Річипосполитої. Пресова кампанія, яка містить погрози провідних німецьких чинників, систематичне провокування прикордонних інцидентів, вкінці постійна концентрація змобілізованих збройних сил на польській границі є виразним доказом того. Востаннє події на терені Вільного Міста звернені проти безсумнівних прав та інтересів Річипосполитої та явні територіяльні претенсії Німеччини до Річипосполитої не залишають сумнівів, що істнує загроза для Річипосполитої.

Всі спроби конциліяційної акції, що її починали чи то високо поставлені особи, які працюють у користь мира, чи уряди держав заприязнених із Польщею та оживлених тим самим духом, польський уряд приймав з повною апробатою, одначе вони не знайшли досі в німецького уряду ніякого відгомону.

Супроти тих подій, зокрема після входу німецького війська в терен сусідньої держави Словаччини, польський уряд, проголосивши передтим постанови, приневолений сьогодні доповнити поготівля оборонними військовими розпорядками, відповідно до ситуації.

Політика польського уряду, який не мав і не має до ніякої держави аґресивних задумів, не зміниться. Бажання льояльної співпраці з усіми державами знайшло недавно вияв у відповіді Пана Президента Річипосполитої президентові Злучених Держав і воно найкраще характеризує напрямні польської політики. 


Чергові оборонні розпорядки.

Президент Річипосполитої видав розпорядок.

І. У виконанні розпорядку в порозумінні з відповідними міністрами 1-им днем є день 31. серпня 1939. Чергові дні числяться по черзі, як 2, 3, 4. і т. д.

ІІ. Покликання до чинної військової служби.

А. Покликую до чинної військової служби всіх тих старшин резерви, загального ополчення і стану спочинку, підхорунжих резерви та загального ополчення, підстаршин, старших рядовиків і рядовиків резерви та загального ополчення, підстаршин у стані спочинку, всіх зачислених до помічної військової  служби без уваги на вік, катеґорію здоровля та рід зброї (служби), які дістали білі мобілізаційні карти без червоного паска.

Б. Покликані виконають приказ подорожі, поданий на 2. сторінці білої мобілізаційної карти, який вказує коли, де і в якій формації військовій або невійськовій покликаний має зголоситися, в який спосіб, піхотою або залізницею і відбути подорож та що має зі собою забрати.

Покликані, які є керманичами або власниками і керманичами механічних поїздів та по думці одержаних поіменних карт покликання або проголошеного пляну бранки мають доставит ті поїзди до бранкових комісій, повинні застосуватися до інформацій, поданих в точці 3. на стор. 3. мобілізаційної карти.

Ц. Покликані, які перед розплякатуванням цього оголошення або одночасно з розплякатуванням цього оголошення дістали кольорові карти покликання, повинні виконати приказ подорожі, поданий в тих кольорових картах покликання.

Д. 1) Старшини, підхорунжі, підстаршини, старші рядовики і рядовики резерви до 40 року життя включно, які не дістали ні мобілізаційних карт, ані мобілізаційних синіх посвідок, повинні негайно зголоситися в тих командах районів доповнень, на яких терені у хвилині оголошення знаходяться.

2) Старшини, підхорунжі, підстаршини, старші рядовики і рядовики резерви та загального ополчення, стану спочинку або зачислені до помічної військової служби, які дістали мобілізаційні карти та в часі проголошення того мобілізаційного розпорядку з якихнебудь причин їх не мають, повинні негайно зголоситися; ті, що памятають до яких одиниць дістали вони мобілізаційний приділ, зголоситися до тих одиниць, - ті, що не памятають до якої одиниці мобілізаційний приділ одержали - зголоситися до тих команд району доповнень, на яких терені підчас проголошення знаходяться.

Всі, що згідно з теперішнім проголошенням т. Д. ідуть до одиниць, чи команд районів доповнень, повинні забрати зі собою всі військові документи і теж якщо мають особисті виказки. Крім того ті, що у хвилині проголошення знаходяться у місцевостях понад 20 км. від місця призначення, повинні перед відїздом зголоситися до найближчого громадського уряду або поліційної станиці, в якій вони дістануть посвідки для переїзду залізницями.

ІІІ. Відкликання відпусток.

А. Ті, що перебувають на часових відпустках: 1) старшини постійної служби, 2) підстаршини постійної служби і понадречинцеві, 3) підстаршини і рядовики, що відбувають засадничу військову службу, негайно повернуться до своїх частин.

Б. Підстаршини і рядовики, постійно урльоповані з причини скорочення приписаного часу військової служби та які мають військові відпусткові документи, та мобілізаційних карт не дістали, негайно зголосяться до частин, як у точці ІІ. згідно з інструкціями відпусткового документу.

Ц. Підстаршини і рядовики постійно урльоповані з причини нездібности до військової служби, залишаться у місцях замешкання до того часу, який визначений на відпустковому документі і потім зголосяться в речинці і в місці, як т. ІІ. згідно з відпустковою інструкцією.

IV. Покликання до чинної військової служби не обовязує:

1. Старшин, підхорунжих, підстаршин, старших рядовиків і рядовиків, які мають: білі мобілізаційні карти з червоним паском і сині мобілізаційні посвідки.

2. Всі ті старшини резерви понад 40 років життя загального ополчення і стану спочинку, підхорунжі, підстаршини, старші рядовики і рядовики загального ополчення, підстаршини у стані спочинку і зачислені до помічної військової служби, що не дістали взагалі мобілізаційних карт.

3. Особи, що мають відложене відбуття засадничої військової служби. Відложені залишаються до дальших розпорядків на місцях замешкання.

V. Відповідальність за незголошення до чинної військової служби.

Хто не зголоситься до чинної військової служби згідно з нинішнім проголошенням, буде караний на основі розпорядків військового карного кодексу, який передбачує відповідно до кваліфікацій провини кару вязниці до неозначеного речинця, або кару смерти.

Міністр військових справ.

Варшава, 30. серпня 1939.


Американці арештували 17-ох пасажирів німецького пароплава.

ЛЬОНДОН. ПАТ. Німецький пароплав „Бремен", який у понеділок причалив до Ню Йорку з 1.600 пасажирами, дістав з Німеччини наказ негайно вертатися, не чекаючи на пасажирів, ні на вантаж. Американська влада не дозволила на виїзд, лиш перевела на кораблі ревізію за зброєю та шпигунами і затримала 17 осіб, щоб їх переслухати.