Оголошення

До осінньої засівкампанії відділ „Аґроприладдя" видавництва „Радянський селянин" видав такі плякати:

Сіймо тільки очищеним та протруєни насінням. Ціна 60 коп.

Осінній обробіток ґрунту. Ціна 35 коп.

Рядковий посів - шлях до підвищення врожайности. Ціна 30 коп.

Перекрій трактора „Фордзон". Під редакцією П. Д. Школьник. Ціна 75 коп.

Перекрій трактора „Інтернаціонал". Під редакцією П. Д. Школьник. Ціна 75 коп.

Зчеплення кінного реманенту з трактором. Під редакцією П. Д. Школьник та агр. Л. Г. Полякова. Ціна 50 коп.

Також вийшли з друку такі плякати:

Збільшуйте м'ясну товаровість худоби через контрактацію та відгодівлю. Ціна 50 коп.

Контрактуйте та відгодовуйте свиней на бекон. Ціна 50 коп.

Колективісти! Бережіть худобу від пошестей. Ціна 50 коп.

Закінчується друком і найближчим часом буде в продажу плякат: „Годуйте худобу силосом".

Всі плякати великого формату кількома фарбами.

Замовлення надсилати до Відділу „Аґроприладдя" Вид-ва „Радянський селянин". Харків, пл. Тегелева, 8, тел. 33-78.


Курси В. Р. Н. Г. для підготовки викладачів Ф. З. У. м. Харкова оголошують додатковий прийом слухачів до 15-VIII 1930 р. Термін навчання 5 місяців.

1. Відділ математики - 28 чол.

2. Відділ фізики - 56 чол.

3. Відділ креслення - 10 чол.

Для вступу потрібно мати таку освіту: середню, незакінчену вищу та вищу, незалежно від фаху. Документи при вступі вимагаються такі: соціяльне походження, трудстаж, освіта та громадська робота. Вступаючий на курси обов'язково підписує контракт на 3 роки й одержує стипендію - на місяць 100 крб.

Райони контрактації: Івано-Вознесенськ та Україна.

Зав. курсами Перевертайленко.


Общее собрание акционеров Всесоюзного акционерного общества „Всесоюзное О-во Гражданского Воздушного Флота ДОБРОЛЕТ" назначается на 12-е августа тек. года в 12 часов в помещении Правления Общества (Москва, Петровский Парк, Красноармейская ул., дом №17).

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности быв. Всесоюзного О-ва Добровольного Воздушного Флота Добролет в 1929 операционном году и балансы быв. Всесоюзного О-ва Добровольного Воздушного Флота Добролет и Украинского О-ва Воздушных Сообщений Укрвоздухпуть на 1-е января 1930 г.

2. Доклад Правления по смете расходов по плану деятельности об'единений Общества на 1930 год.

3. Заключение Ревизионной Комиссии по двум первым вопросам повестки дня.

4. Об изменении некоторых статей Устава О-ва.

5. Избрание органов управления О-ва и Ревизионной комиссии.

6. Текущие дела.

Доклады Правления по назначенным к обсуждению в Общем Собрании вопросам открыты для ознакомления акционеров в помещении Правления от 11-ти до 15-ти часов во все дни начиная с 1-го августа тек. года.

Согласно §30 Устава Общества, для действительности созываемого Общего собрания акционеров требуется присутствие акционеров или их доверенных, представляющих в общей совокупности не менее половины оплаченного уставного капитала Общества. Если явившиеся на Общее собрание не представят требуемой части уставного капитала, то вторичное собрание, действительное согласно §31 Устава при всяком числе собравшихся, назначается на 14 часов того же 12-го августа тек. года, в том же помещении.

Заседание совета Общества назначается в тот же день в 10 часов. Отдельные повестки акционерам не рассылаются.

Правление.


Укрм'ясо" потрібні фахівці: три зоотехніки з великим досвідом та практичним стажем, один інженер-хемік (по альбуміну), один інженер (салотоп). Платня по згоді. Адреса: Площа Тевелева, 19, „Укрм'ясо", Сектор кадри.


За постановою дозорчої ради ніженський Окрнасінньосоюз припиняє діяльність, зливаючись з Окрбуряксоюзом та Плодоспілкою, яким у відповідних частинах передається актив і пасив.


З 28-го липня 1930 року почалася перевірка апарату харківського КРАЙВУФКУ робітничии бригадами. З 5 серпня починається персональна чистка. Чистка провадитиметься в держкіно К. Лібкнехта з 4-ї години. Адреса: вул. К. Лібкнехта, №5.


Натуральный желудочный сок (Succus gastricus naturalis) изготовляется Украинским Органо-Терапевтическим Институтом по способу академика И. П. Павлова. Желудочный сок применяется при катарральных состояниях желудка. Продажа во всех аптеках и магазинах санитарии и гигиены. Цена флакона 200 грамм 1 руб. 50 коп. Харьков, Рымарская, 28, тел. №17.


Ліквідком дорожнього відділу спілки „Робос" Південних і Донецьких Залізниць цим оголошує, що всі претенсії в справах Дорвідділу „Робос" прийматимуться з 1-го серпня по 1-ше вересня 1930 року в м. Харкові (Дирекція Південних Залізниць, 3-й поверх 3-тя кімната).

 Претенсії подані після 1-го вересня не задовольнятимуться.

Ліквідком.


Цим доводиться до відома зацікавлених установ, організацій та різних осіб, що на підставі пост. РНК УСРР з 12-VI 1930 р. та наказу Наркоземсправ УСРР з 22-VI 1930 року Київський Сільсько-Господарський Інститут ліквідують і що на базі його факультетів організовують 4 фахових інститутів.

У виконання вищезазначеної постанови та наказу, а також відповідно до розпорядження Наркомземсправ УСРР організовано ліквідаційну комісію.

Заяви та різні претенсії щодо Київського Сільсько-Господарського Інституту треба подати до ліквідаційної комісії не пізніш 15-го серпня (вкл.) 1930 року.

Всі заяви та претенсії, що їх буде подано пізніше зазначеного терміну Ліквідком приймати не буде.

Адреса Ліквідкому: Київ, Сталінка-Голосіїво, Хліборобський корпус, Ліквідком КСГІ.

Ліквідком.


Кінцевий ліквідаційний балянс Золотоноського Т-ва Взаємного Кредиту на 17 липня 1930 року.

Актив.

Державні цінні папери належні Т-ву - 265.

Пасив.

Членські внески до виплати - 215.

Зиски та збитки - 50.

Ліквідком.