Оперзведення штабу Ленінградського Військового Округу

Протягом 1 березня на Карельському перешийку наступ наших частин продовжував успішно розвиватись. Наші частини зайняли: район водоспаду Пааколан - Коскі на ріці Вуоксі, місто Хейньюокі, містечко Маннікала, станцію Талі на залізниці Виборг - Сердоболь, південну околицю міста Виборга і мис Кейхясніємі на західному побережжі Виборгської затоки.

Противник підпалює місто Виборг.

За період з 11 лютого по 1 березня нашими частинами захоплено 922 оборонних укріплених пункти противника, з них 235 залізобетонних артилерійських споруд, при цьому втрати противника становлять: 506 гармат, 2732 кулемети, 19 танків, 20 тисяч снарядів, 10 тисяч гвинтівок і понад 14 міліонів патронів.

На решті ділянок фронту не відбулося нічого істотного.

Наша авіація провадила активні дії по військах і воєнних об'єктах противника. У повітряних боях, які зав'язалися, збито 11 літаків противника.

Всього за період з 11 лютого по 1 березня включно збито 191 літак противника. За той же період наша авіація втратила всього 21 літак.

*

Протягом 2 березня на Карельському перешийку наступ наших частин продовжував успішно розвиватись. Наші частини зайняли депо залізничної станції Виборг і південну частину міста Виборга і обходять місто Виборг з півночі і з півдня, захопивши станцію Таммісуо на північ від Виборга і мис Кейяхсніемі і острів Туркінсаарі на південний захід від Виборга. Крім того на схід від Виборга наші частини зайняли містечка Каяянтіма і Лапінлахті.

На решті ділянок фронту не відбулося нічого істотного.

Наша авіація провадила активні дії по військах і воєнних об'єктах противника. У повітряних боях, які відбулися, збито 7 літаків противника.


Президії Верховної Ради Бурят-Монгольської АРСР. 

Раднаркомові Бурят-Монгольської АРСР.

Бурят-Монгольському обкомові ВКП(б).

Рада Народних Комісарів Союзу РСР і Центральний Комітет Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) вітають робітників, колгоспників і інтелігенцію Бурят-Монгольської Автономної Радянської Соціалістичої Республіки з 20-річчям визволення Бурят-Монголії від банд білогвардійців і інтервентів.

Бурят-монгольський народ, в минулому пригноблений і нещадно експлуатований поміщиками, капіталістами, купцями, нойонами, ламами і шаманами, приречений царизмом на голод і вимирання, за минуле 20-річчя під керівництвом більшовицької партії створив вільну соціалістичну республіку. З напівдикої і відсталої царської колонії, краю кочового господарства, Бурят-Монголія перетворилась за роки радянської влади в квітучу індустріально-аграрну республіку, невід'ємну частину Радянського Союзу.

Завдяки ленінсько-сталінській національній політиці радянської влади при найближчій допомозі всіх радянських республік і в першу чергу РРФСР Бурят-Монголія добилась великих успіхів в усіх областях соціалістичного будівництва.

Створені і будуються в Бурят-Монголії нові промислові підприємства важкої і легкої промисловості. Сільське господарство республіки, завдяки перемозі колгоспного ладу, з відсталого, переважно кочового, перетворилося в передове соціалістичне господарство.

Ці успіхи забезпечили швидкий ріст матеріального і культурного добробуту трудящих, створення кадрів національної радянської інтелігенції.

Трудящі Бурят-Монголії добились цих успіхів під керівництвом більшовицької партії, розгромивши ворогів своєї соціалістичної батьківщини - буржуазно-націоналістичних і троцькістсько-бухарінських агентів імперіалізму, які намагались одягти на вільний бурят-монгольський народ ярмо капіталістичного і національного гніту.

Раднарком Союзу РСР і Центральний Комітет ВКП(б) висловлюють тверду впевненість, що бурят-монгольський народ у братській співдружності з усіма народами Радянського Союзу буде й надалі невпинно зміцнювати могутність Бурят-Монгольської Автономної Радянської Республіки і всього Радянського Союзу.

Рада Народних Комісарів Союзу РСР

Центральний Комітет ВКП (більшовиків)


Свято Бурят-Монгольського народу

Улан-Уде, 1 березня. (ТАРС). Сьогодні у трудящих республіки велике свято. Вони відзначають 20-річчя звільнення Бурят-Монголії від банд білогвардійців і інтервентів.

Разом з робітниками, колгоспниками і інтелігенцією Бурят-Монгольської АРСР цю знаменну дату відзначають всі трудящі Радянського Союзу. Одержані привітання від РНК СРСР і ЦК ВКП(б), Президій Верховних Рад СРСР і РРФСР, від трудящих Білорусії, Узбекістана, Казахстана, Чувашії, Татарії, Карелії, Чітинської області, а також від героя соціалістичної праці Дегтярьова, Героїв Радянського Союзу Водоп'янова Трофімова, Буйвіцького і інших.

Сьогодні в театрі Російської драми відбулось урочисте засідання, присвячене 20-річчю звільнення Бурят-Монголії від банд білогвардійців і інтервентів.

Робітники, колгоспники і інтелігенція Бурят-Монголії звернулись до товариша Сталіна з привітальним листом у віршах, в якому розповіли любимому вождеві про успіхи республіки за минулі 20 років.

Учасники урочистого засідання надіслали привітання товаришам Молотову, Калініну і Бадаєву.


Нагородження передовиків сільського господарства Бурят-Монгольської АРСР

Указом Президії Верховної Ради СРСР за видатні успіхи в сільському господарстві, особливо за перевиконання планів по тваринництву, нагороджені 85 передовиків сільського господарства Бурят-Монгольської АРСР.

Орденом Леніна нагороджені 7 чоловік: Герасімов - лугівник колгоспу ім. XVIII партз'їзду, Селенгінського аймака, Іпатьєв - секретар Бурят-Монгольського обкому ВКП(б), Кожевніков - конюх колгоспу «Пятилетка», Джидінського аймака, Лубсанов - табунщик колгоспу імені Кагановича, Джидінського аймака, Семенова - доярка колгоспу імені Карла Маркса, Баргузинського аймака, Цирендоржієв - комбайнер Курбінської МТС, Заіграєвського аймака, Чагдурова - доярка колгоспу «Большевик», Селенгінського аймака.

Орденом Трудового Червоного Прапора нагороджені 11 чоловік: Барабанов - завідуючий сільгоспвідділом обкому ВКП(б), Байбородін - голова колгоспу «Красный пахарь», Чункінського аймака, Зімін - секретар Джидінського райкому ВКП(б), Іванов - голова Раднаркому Бурят-Монгольської АРСР, Манзуров - чабан колгоспу ім. Тельмана, Заіграєвського аймака, Циремпілон - другий секретар обкому ВКП(б) та інші.

Орденом «Знак пошани» нагороджені 18 чоловік. Серед них: Аксаментова - доярка колгоспу імені Першого Травня, Заіграєвського аймака, Борсоєв - голова Президії Верховної Ради Бурят-Монгольської АРСР, Калашніков - голова колгоспу «Политотдел», Махоршиборського аймака, Леліков - секретар Кяхтінського райкому ВКП(б), Сахьянов - секретар Бурят-Монгольського обкому ВЛКСМ та інші.

Медаллю «За трудову відзнаку» нагороджені 49 чоловік.

(ТАРС).