Виборча кампанія в західних областях України

(Бесіда з головою Президії Верховної Ради УРСР тов. М. С. Гречухою)

З винятковим піднесенням, - заявив тов. М. С. Гречуха, - зустріли трудящі західних областей України виборчу кампанію по виборах депутатів у Верховну Раду Союзу РСР і у Верховну Раду Української РСР.

Тисячі мітингів і зборів відбулися уже в містах і селах. Десятки тисяч робітників, селян і інтелігентів, які виступають на мітингах, з величезнішою радістю і від усієї душі дякують партії, урядові, Робітничо-Селянській Червоній Армії і великому стратегові революції товаришеві Сталіну за подану братську допомогу, - визволення від панського гніту, за вільне, щасливе життя.

У відповідності з Сталінською Конституцією і Положенням про вибори, в західних областях організовані 27 виборчих округів по виборах у Раду Союзу, 6 виборчих округів по виборах у Раду Національностей Верховної Ради СРСР і 80 виборчих округів по виборах у Верховну раду УРСР.

В усіх 6 областях організовані 6.707 виборчих дільниць. З числа кращої передової частини робітників, селян і трудової інтелігенції укомплектовані окружні і дільничі виборчі комісії.

Відведені і устатковані приміщення для виборчих комісій. Виготовлена і відправлена на місця вся виборча документація - папір для бюлетенів, печатки для окружних і дільничих комісій.

Вчасно складені і у відповідності з виборчим законодавством оголошені списки виборців.

Трудящі західних областей України, приступаючи до одного з найголовніших етапів виборчої кампанії - висунення кандидатів - підійшли до цієї справи з усією серйозністю і діловитістю. Кандидатами в депутати висунуті люди, до кінця віддані своєму народові, здатні активно проводити в життя лінію більшовицької партії і радянської влади.

Серед висунутих кандидатів - депутати Українських Народних Зборів - бориславський робітник Кравчук Іван Юр'євич, селянка-біднячка Єфімчук-Д'ячук Уляна Василівна, письменниця Ванда Василевська і інші революційні робітники, селяни, видатні діячі науки і мистецтва.

Так закінчується перший - організаційний етап підготовки до виборів.