Граничні інциденти

РИБНІК, ПАТ. Минулої ночі з німецького боку обстріляно граничний відтинок біля Щиґловіц, зокрема фабрику «Ліґноза», опісля кидали гранати. Тої самої ночі будинки коло митного уряду у Вільчі Долішній. Громадянська сторожа відбила напади - втрат у людях не було.

ПЖАСНИШ, ПАТ. Німецький скоростріл обстрілював кількома серіями станицю граничної сторожі Квасіли.

ҐДИНЯ, ПАТ. В середу вечором зі сторони Цопоту стріляли німці зі скорострілів та крісів на Орлово. З польської сторони на те зареаґували.

КАТОВИЦІ, ПАТ. В середу вечором з німецького боку обстрілювали зі скоростріла цегольню в Рибні, пов. Тарновські Гори.


Диверсійна акція на Шлеську.

КАТОВИЦІ. ПАТ, подає зізнання німецького студента Герберта Штенцля, який признався, що на доручення старшини „охоронних штафет" хотів легко ушкодити бомбами німецькі будинки на Шлеську, щоб дати матеріял німецькій пропаґанді.

„Рада міністрів для оборони Німеччини".

БЕРЛІН, ПАТ. В середу вечором оголошено декрет Гітлєра, яким покликано до життя „раду міністрів охорони держави" під проводом Ґерінґа.

Поготівля протилетунської оборони у Варшаві.

ВАРШАВА, ПАТ. В суботу пізним вечором міністр військових справ впровадив поготівля протилетунської оборони у Варшаві; воно триватиме аж до відклику.

В повідомленні подано вказівки, як поводитися підчас поготівля, підчас алярму та після алярму.

Контроля протилетунської підготови домів.

КРАКІВ, ПАТ. Міська управа Кракова переведе в найближчому часі контролю, чи власники нерухомостей ввели в життя постанову з 25. ц. м. про протилетунську підготову. Власникам, які не виконали приписів, загрожує грошева кара до 3.000 зол., 3 місяці вязниці або ці обі кари разом.

На залізничих двірцях не приймають баґажу на переховання.

ВАРШАВА, ПАТ. Окружна залізнича дирекція у Варшаві подає до відома, що постановлено ліквідацію всіх переховалень ручного баґажу на станціях і в поїздах.

В інтересі подорожних є, відібрати зложений баґаж як найскорше. Коли вони того не зроблять, можуть наразитись на проволоку при відборі баґажу.

Вимарш нових відділів зі Львова.

ЛЬВІВ, ПАТ. В середу відбулась у Львові дефіляда військових відділів, які виїхали з міста. В год. 16,30 перші відділи увійшли на Марійську площу, де відібрав дефіляду ґен. Цулявф у приявности представників влади. Зібране на вулицях населення міста, прощало вояків оваційно. Дефіляда тривала 2 години.

Приказ до польських скавтів.

ВАРШАВА, ПАТ. Начальники обох польських скавтових орґанізацій (жіночої та мужеської) видали наказ, щоб скавти і скавтки негайно зголосилися до своїх або до найближчих відділів. Інструкторки мають зголоситися в місцях службового приділу.

Яйця у домашніх харчевих припасах.

ПАТ звертає увагу, що у харчевих припасах, які громадянство збирає на випадок війни, добре є купувати яйця, які тепер дуже дешеві а мають велику відживну вартість.


Ріжні вісти.

ПОЛЬСЬКИЙ амбасадор в Анкарі відбув довшу розмову з турецьким міністром закорд. справ.

У ТУРЕЧЧИНІ відбулось національне свято.

Б. АМЕРИКАНСЬКИЙ адмірал Стірлінґ заявив у промові, що як вибухне війна, Америка мусить приступити до неї негайно.

НОВИЙ БРИТІЙСЬКИЙ амбасадор у Вашинґтоні доручив повновласти Рузвельтові, опісля відбув з ним 2-годинну розмову.

ПОЛЬСЬКА Академія Літератури видала до письменників цілого світу відозву з осудом німецьких переслідувань польської меншини.

ФРАНЦУЗЬКИЙ корабель „Норманді" відложив виїзд з Ню-Йорку, на основі наказу з Парижа.

БРИТІЙСЬКИЙ король перевів інспекцію міністерства війни та летунства.

ПОЛЬСЬКА центральна комісія клясових професійних спілок, зголосила міністрові суспільної опіки готовість співпраці в царині суспільної опіки. Той самий міністр приняв представників трьох проф. спілок умових службовиків, які зголосилися до співпраці у протилетунській обороні, опіці над родинами вояків, евакуації дітей, боротьбі з дефетизмом.

СКАНДИНАВСЬКА конференція міністрів закордонних справ почалася в Осльо.

В ІТАЛІЇ заборонено торгувати кавою, реквіруючи всі припаси до війська.

ФРАНЦУЗЬКИЙ амбасадор марш. Петен, відбув важну розмову з еспанським міністром закорд. справ.

БРИТІЙСЬКИЙ уряд взиває населення, не купувати за багато харчів.

У ФІНЛЯНДІЇ змобілізовано дальші континґенти резервістів.