Нагородження за видатні заслуги перед країною Рад

МОСКВА, 29. (ТАРС). На засіданні президії ЦВК Союзу РСР М. І. Калінін вручив орден Леніна повпреду СРСР Швеції тов. Колонтай А. М., нагородженій за видатну роботу в галузі комуністичного виховання робітниць і селянок.

За особливі заслуги орден Леніна також було вручено тов. Будняку Д. Ф.

За виняткові заслуги по зміцненню обороноспроможности Радянського Союзу орден Червоного Прапора одержали такі працівники Червоної Армії: Вітте А. М., Замілацький Г. С., Кпіппо А. Ф., Федотов М. В. і Кабак П. Д.

Ордени Червоної Зірки вручено т.т. Бегунову В. М., Берг А. Ш., Вікторову Ф. А., Горохову А. Ф., Залевському А. І., Лебедеву І. А., Тоскіну Н. М., Дроздову Н. Ф., Матюшкіну В. Я., Рдутовському В. І., Вахмістрову В. С., Кочергіну С. А., Кондратьєву Н. Н. і Васильєву Н. П.


Привітання ЦК ВКП(б) всесоюзному сільсько-господарському комуністичному університету ім. Я. М. Свердлова

ЦК вітає всесоюзний сільсько-господарський комуністичний універститет ім. Свердлова з нагоди його 15-річного ювілею.

За 15 років свердловка підготувала тисячі стійких більшовиків, що чесно й самовіддано боролися на фронтах громадянської війни й нині продовжують свою революційну роботу на господарському та культурному фронтах.

Всесоюзний сільсько-господарський комуністичний університет ім. Свердлова покликано тепер стати тою кузнею, де партія кує кадри «професійних революціонерів для нового колгоспно-радянського села, - кадри більшовицьких організаторів для соціялістичного хліборобства, що вміють керувати КОНКРЕТНО, на базі марксистсько-ленінської теорії і при певній зброї знання ТЕХНІКИ та економіки сільського господарства».

ЦК висловлює тверду певність, що колектив викладачів і слухачів всесоюзного сільсько-господарського комуністичного університету ім. Свердлова з честю виконає свій обов'язок перед партією, робітничим класом, і колгоспним селянством нашої країни.

Привіт свердловцям, нинішнім і колишнім. Привіт ювілейному випускові свердловців - першому загонові свердловців, що йде на село кріпити колгоспний лад.

ЦК ВКП(б)


Привітання РНК СРСР всесоюзному сільсько-господарському комуністичному університету ім. Свердлова

Рада Народних Комісарів Союзу РСР шле палкий привіт більшовицькій Свердловці в день її славних 15 роковин.

За час свого існування, комуніверситет ім. Свердлова озброїв теорією марксизму-ленінізму не одну тисячу більшовиків і висунув тисячі відданих партії керівників для різних галузів соціялістичного будівництва.

Тепер завдання свердловського комуніверситету є в тому, щоб дати кваліфікованих, обізнаних на техніці й економіці сільського господарства, по-більшовицькому викуваних керівників, до наших колгоспів і радгоспів, що міцніють.

Раднарком твердо певен того, що й це завдання свердловка виконає з честю.

Рада Народних Комісарів РСР.