Перший випуск інженерів української промакадемії

Сьогодні Українська промислова академія ім. тов. Сталіна випускає інженерів організаторів будівельної промисловости.

Перший випуск командирів соціялістичної промисловости є знаменна дата в житті Укрпромакадемії. 300 чол. кращих більшовиків, які пройшли довгий шлях революційної боротьби, боротьби на фронтах громадянської війни за зміцнення диктатури пролетаріяту, невпинної боротьби на всіх ділянках господарських фронтів - ось короткий життєвий шлях студентів Укрпромакадемії.

Вірні сини робітничого класу - вони прийшли до академії, щоб здійснити гасло великого вождя партії і світового пролетаріяту т. Сталіна, що «більшовики мусять опанувати техніку».

Коли переглянути життєвий шлях і підготовку до академії кожного студента - мимоволі впадає в очі, що підготовчою школою їх були довгі роки революційної партійної та господарської роботи. Трьохрічне перебування в академії - це дальша боротьба за опанування техніки і з цим завданням більшовики академії впоралися з честю.

Перша шерега більшовиків, що закінчила академію й одержала звання інженерів організаторів на прилюдному захисті своїх дипломних проєктів одержала від кваліфікаційної комісії оцінки «добре» і «дуже добре».

За допомогою ЦК партії Укрпромакадемія створила всі передумови для нормальної учоби, підібрано кращий професорсько-викладацький склад, організовано кабінети, лабораторії, щоб у найкоротший термін озброїти майбутніх керівників соціялістичної промисловости найновішими досягненнями науки й техніки.

Здійснюються великі слова тов. Сталіна, що «немає таких перепон, яких більшовики не змогли б узяти».

Дирекція, парторганізація, професорсько-викладацький колектив мають повне право гордитися з цієї перемоги. Можна бути впевненим, що товариші, які закінчили академію і йдуть на практичну керівну господарську роботу з такою самою наполегливістю і непохитністю будуть і надалі боротися на ділянках господарського фронту за генеральну лінію партії.


Про підготову заводів до виробництва цукру 1933-34 року

Постанова Ради народних комісарів УСРР

РНК УСРР констатує незадовільний стан поточного і, особливо, капітального ремонту та забезпечення паливом і матеріялами цукроварень, що характеризується такими даними:

І. По поточному та капітальному ремонту

Трести - За станом на - Виконан. поточн. ремонту в % - Викон. капіт. ремонту в %

Харківський - 15/VI-33 р. - 64,5 - 21,0

Київський - 15/VI-33 - 64,6 - 28,9

Вінницький - 1/VI-33 - 51,0 - 14,0

Чернігівський - 1/VI-33 - 60, - 27,0

Особливо ганебні показники по капітальному ремонту дають такі цукроварні:

Харківський Цукротрест.

1. Відродження - цукроварня - 1,2%, директор - тов. Василько.

2. Правдинська цукроварня - 7,2%, директор - тов. Лапенко.

Київський Цукротрест.

1. Кузенська цукроварня - 2,4%, директор - тов. Руднев.

2. Бужанська цукроварня - 4,2%, директор - тов. Степанов.

3. Лучанська цукроварня - 7,1%, директор - тов. Рохман.

Вінницький Цукротрест.

1. Кордельовська цукроварня - 0,6%, директор - тов. Косяк.

2. Степанівська цукроварня - 1,5%, директор - тов. Шапковський.

3. Рибницька цукроварня - 1,8%, директор - тов. Гуль.

По біжучому ремонту недозволенно відстають такі цукроварні:

Київський Цукротрест.

1. Почапинська цукроварня - 53,6%, директор - тов. Алаб'єв.

2. Городище-Пустоварівська цукроварня - 44,3%, директор - тов. Шисов.

3. Лучанська цукроварня - 29,9%, директор - тов. Рохман.

Вінницький Цукротрест.

1. Кордильовська цукроварня - 14,5%, директор - тов. Косяк.

2. Моєвська цукроварня - 15,2%, директор - тов. Разкин.

3. Бебелівська цукроварня - 14,8%, директор - тов. Коробкин.

Харківський Цукротрест.

1. Чупахівська цукроварня - 40,6%, директор - тов. Новіков.

2. Сталінська цукроварня - 37,7%, директор - тов. Бичок.

II. По вапняку за станом на 1-VI забезпеченість становить:

По Харківському Цукротресту - 42,3%.

По Київському Цукротресту - 62,5%.

По Вінницькому Цукротресту - 40,7%.

Разом - 48,6%.

ІІІ. По мінеральному паливу за станом на 1-VI 1933 року

По Харківському Цукротресту - 10,6%.

По Київському Цукротресту - 16,6%.

По Вінницькому Цукротресту - 10,4%.

Разом - 12,5%.

Виходячи з наведеного РНК УСРР ухвалює:

1. НКПостачання та Цукротрестам негайно мобілізувати внутрішні ресурси металу на власних заводах та перекинути зайвину металу окремих цукроварень на незабезпечені цукроварні, організувавши допомогу, зокрема кваліфікованою робсилою, з тим, щоб закінчити ремонт всіх відсталих заводів не пізніш 1-VIII-33 року.

2. Вказати керівнику Восхем тов. Болдвіну за невиконання в 1-му кварталі 1933 р. завдання по виготовленню апаратури для капітального ремонту цукроварень і зобов'язати керівника Восхем - тов. Болдвіна, під його особисту відповідальність, забезпечити відповідно до постанови РПО і складених договорів виготовлення апаратури для цукрової промисловости не пізніш 1-го серпня 1933 року.

3. Зобов'язати УпНКВажпром забезпечити завод ім. Фрунзе в Харкові листовим залізом та фабрику «Красная Победа» відповідною кількістю азбестового шнура для виконання замовлення на штамповання сита та азбестову набивку для заводів цукрової промисловости з тим, щоб закінчити замовлення до 15-VII-33 року.

4. Зобов'язати Київський, Харківський, Вінницький і Чернігівський облвиконкоми перевірити перебіг ремонту цукрозаводів і організувати належну допомогу цукротрестам і цукрозаводам і забезпечити своєчасне закінчення ремонту.

5. Зобов'язати Вуглезбут тов. Єфімова та директора Донбасантрациту тов. Зубкова забезпечити своєчасне і термінове виконання завдань по відвантаженню виділених постановою РПО контингентів Донецького палива для цукрової промисловости України.

Директорам Південних та Південно-Західних залізниць забезпечити подачу потрібного за планом порожняку для перевозки палива й вапняку для цукрових заводів, не припускаючи будь-яких недовантажень.

Доручити Донецькому Облвиконкомові простежити за повним відвантаженням палива для цукрової промисловости.

6. Зобов'язати Вінницьки та Чернігівський цукротрести та трест Бурвугілля організувати видобуток і вивозку торфа та бурвугілля, так, щоб повністю і своєчасно забезпечити цукроварню: торфом в кількості 228 тис. тонн та бурим вугіллям - 30,9 тис. тонн.

7. Запропонувати директорам Київського, Вінницького і Харківського Цукротрестів забезпечити першочерговий завіз палива, вапняку та інших виробничих матеріялів до глибинних цукроварень, закінчивши цю роботу до 15 вересня 1933 року.

8. Паливній комісії УЕН забезпечити в межах фондів потребу в пальному для автотранспорту цукроварень, що працює на вивозці штибу в Донбасі та перевозки вантажів до цукроварень.

9. Авторемпостачу та Нафтоторгу забезпечити своєчасний відпуск за виділеними централізованими фондами мастива та гуми для автомашин цукротрестів.

Голова Ради народних комісарів УСРР - Чубар.

Керівничий Справ РНК і ЕН УСРР - Ахматов.

28 червня 1933 року.