За антипартійне ставлення до політвідділів - до суворої відповідальности

ОДЕСА, 29. (РАТАУ). Обком КП(б)У ухвалив ряд постанов про взаємовідносини РПК з політвідділами. Обком констатує, що Ново-Одеський РПК не вжив своєчасно заходів щодо усунення фактів ігнорування політвідділів від радянських організацій, не дав потрібної відсічі діям прокурора та нач. міліції і цим об'єктивно сприяв антипартійним вчинкам ряду працівників.

Колишньому секретареві РПК тов. Веровському вказано на неправильність його дій щодо нач. політвідділу Гур'ївської МТС т. Талдикіна. За ігнорування та непартійне ставлення до політвідділу голові райвиконкому Петріченкові оголошену сувору догану.

За незаконні дії, що виявилися у виселенні т. Талдикіна з наданої йому квартири - райкрокурору Ільяшову оголошено сувору догану з попередженням і усунено з роботи. Нач. міліції Першеляєву оголошено догану.

Обкому комсомолу доручено терміново розглянути питання про взаємовідносини РК ЛКСМУ та нач. політвідділу МТС і вжити відповідних заходів щодо райкому ЛКСМУ.

Обком констатує, що Хорлівський райпарком замість більшовицького здійснення на ділі рішення ЦК ВКП(б) про політвідділи і плодотворчої роботи - став на шлях неприпустимого ігнорування політвідділу. Райпарком не зробив також відповідних висновків з рішення ОблКК щодо виявлених свого часу фактів замилювання очей, не мобілізував навколо цього рішення парторганізації.

Обом ухвалив оголосити догану бюрові Хорлівського РПК і керівникам району, що припустили перекручення постанови ЦК. Секретаря райпаркому Букалова, голову Райвиконкому Нестеренко, голову РайКК - Риковського, уповноваженого ДПУ Зінов'єва - з роботи зняти.

За постановою обкому КП(б)У знято з роботи керсправами облвиконкому тов. Вольгона за антипартійне ставлення до політсектору ОблЗУ.


Постанова дніпропетровського обкому КП(б)У та облвиконкому

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ, 29. (РАТАУ). Обком КП(б)У і облвиконком у своїй постанові про виконання плану хлібоздавання по радгоспах Дніпропетровського Зернотресту відзначили, що дирекція Оріхівського зернорадгоспу (директор Бриков, заст. директора Забара) зменшила, в частині пшениці й жита, план, спущений Зернотрестом, замінивши ці культури ячменем і кукурудзою, а також затягла укладання договору з Заготзерном.

За таку антидержавну спробу порушити непохитне державне завдання в хлібоздаванні, що належить безперечному виконанню, директор т. Бриков і заст. директора Забара заслуговують на виключення з партії і віддання до суду. Але, беручи до уваги, що Оріхівський радгосп один з перших успішно закінчив весняну сівбу, що т. т. Бриков і Забара негайно, за вказівкою облзернотресту та Уповнаркомрадгоспів, швидко виправили допущену помилку, облвиконком і обком КП(б)У вважають за можливе обмежитись ухваленням суворої догани директорові радгоспу т. Брикову і його заступникові т. Забарі.

Облвиконком і обком КП(б)У в своїй постанові попереджують т. т. Брикова й Забару та всіх інших директорів та працівників радгоспів, що за найменшого прояву подібних спроб, вони будуть виключені з партії і віддані до суду, та звертають увагу нач. політвідділу оріхівського зернорадгоспу на те, що політвідділ вчасно на цей факт не реагував. Облвиконком і обком доручили комісії в складі т. т. Григор'єва, Гаврилова, Бродського, Барського і Бро розглянути матеріяли обслідування радгоспів про практику визначення врожайности в радгоспах з тим, щоб подати конкретні пропозиції не пізніше 30-го червня.


На боротьбу за 13 мільйонів тонн силосу

Лист тов. Яковлева Ленінському комсомолові

Ленінський комсомол непогано виконав своє зобов'язання шефа щодо силосу. Про силос знає тепер кожний колгоспник і силос увійшов стало в раціон годування худоби.

Комсомол Татарії, Міхневського району Московської области і ряду інших районів добився забезпечення силосом 1,5 - 2 тонни і більше пересічно на корову. Там, де було силосу досить і добротного, худоба вийшла на весну годована. Але треба констатувати, що 1932 р. і 1933 року у більшості районів увага до силосу послабшала. Торік план силосування був виконаний менше, ніж наполовину. Належної боротьби за якість силосу не було.

Досвід багатьох тисяч колгоспів та радгоспів показує, що силосування кормів, захід, який вартий того, щоб посилити на нього натиск. Що нам тепер у цій справі важливо:

1. Піднести якість силосування, опанувати техніку закладання силосу і його використовування.

2. Збільшити проти минулого року урожайність силосних культур, використати по змозі найповніше на силос різні відпади, дико ростущі трави і розгорнути ширше раннє силосування.

3. В основних тваринницьких районах поставити собі бойове завдання закласти до 2 тонн на одну корову усуспільненої череди, до одної тонни для корови колгоспника і створити страховий фонд на весняну засівну кампанію наступного року.

4. Використати всі можливості для розгортання будівництва силосних веж, особливо з місцевих матеріялів.

Наркомзем Союзу певний, що комсомол, як шеф силосу, цього року як і 1931 р., розгорне широку масову роботу коло виконання зазначених завдань і забезпечить соціялістичне тваринництво добротним силосом.

Народний Комісар Земельних Справ Союзу РСР Яковлев.