Привітання ювілярові

Товаришеві Григорію Івановичу Петровському

Центральний Комітет ВКП(б) і Рада Народних Комісарів Союзу РСР у день Вашого шестидесятиріччя шлють Вам - старому більшовикові з гвардії Леніна - свій палкий привіт.

Понад 40 років свого життя Ви віддали справі робітничого класу і селянства. Ваша більшовицька робота в підпіллі і в Державній думі, Ваша відданість партії Леніна-Сталіна і постійний зв'язок і єднання з широкими масами робітників та селян, Ваш великий життєвий досвід і довгорічна робота на посту голови ЦВК Української РСР - завоювали Вам довір'я і повагу широких народних мас Радянського Союзу.

Центральний Комітет ВКП(б) і Рада Народних Комісарів Союзу РСР бажають Вам ще на довгі роки зберегти здоров'я і бадьорість для дальшої плодотворчої роботи на благо українського народу і народів усього Радянського Союзу.

Центральний комітет ВКП(б).

Рада Народних комісарів Союзу РСР.


Товаришеві Петровському Григорію Івановичу

Дорогий Григорій Іванович!

Центральний Комітет комуністичної партії (більшовиків) України і Рада Народних Комісарів Української РСР в день Вашого 60-річчя шлють Вам, старому більшовикові, який віддав понад 40 років свого життя боротьбі за справу робітничого класу і селянства, за справу соціалізму, - палкий більшовицький привіт.

Своєю більшовицькою роботою в підпіллі за сумних часів царизму і в Державній думі, постійним міцним зв'язком з широкими масами робітників і селян та відданістю партії Леніна-Сталіна Ви заслужили довір'я і повагу українського народу та трудящих мас Радянського Союзу.

Вітаючи Вас у день Вашого 60-річчя, ЦК КП(б)У і Раднарком Української РСР особливо відмічають Вашу плодотворчу довгорічну роботу на посту голови ЦВК Української РСР.

ЦК КП(б) України і Раднарком Української РСР бажають Вам здравствувати довгі роки для дальшої плодотворчої роботи на благо нашої соціалістичної батьківщини, для дальшої боротьби за велику справу партії Леніна-Сталіна.

ЦК КП(б) України.

Раднарком Української РСР.


Київ, Голові ЦВК УРСР - тов. Петровському

Дорогий Григорій Іванович, у день Вашого 60-річчя Президія Верховної Ради СРСР шле Вам палкий привіт. Більше 40 років Вашого пройшли в невтомній боротьбі за справу партії Леніна-Сталіна. Ваше життя борця-революціонера, життя державного діяча завжди було сповнене невтомною енергією більшовика, який віддає всі свої сили на благо народу. Президія Верховної Ради СРСР бажає Вам багатьох, багатьох років плодотворчої роботи на користь соціалістичної батьківщини.

Президія Верховної Ради СРСР.


Григорію Івановичу Петровському

Дорогий Григорій Іванович!

Сердечно поздоровляємо Вас з прибуттям до табору більшовиків, які перевалили за шість десятків років життя. Але я думаю, Ви з почуттям задоволення можете сказати собі, що ці роки не пройшли безслідно, що все Ваше життя і практична діяльність були спрямовані на боротьбу за інтереси робітничого класу, на боротьбу за комунізм.

Ще раз найщиріший привіт і небажання сил і здоров'я для дальшої роботи на користь нашої соціалістичної батьківщини.

З ком. привітом М. Калінін.


Григорію Івановичу Петровському

У день Вашого шестидесятиріччя шлю гаряче привітання і найкращі побажання. Бажаю ще багато років стійко боротися за справу Леніна-Сталіна і працювати на благо народу.

В. Чубар.

м. Москва


Григорію Івановичу Петровському

ЦК ЛКСМУ від імени комсомолу і всієї молоді Радянської України в день Вашого славного 60-річчя шле Вам, дорогий Григорій Іванович, палке комсомольське привітання і дружні поздоровлення.

Ваше життя, життя старого більшовика, який за проводом партії Леніна-Сталіна пройшов героїчний шлях боротьби і перемог, є зразком для комуністичного виховання нашого молодого покоління в дусі безмежної відданості справі більшовицької партії, справі нашого великого радянського народу - справі комунізму.

Бажаємо Вам, дорогий Григорій Іванович, довгих і довгих років життя і творчої самовідданої роботи на благо нашої рідної, палко любимої соціалістичної батьківщини.

ЦК ЛКСМУ.


Палкий привіт!

Центральний Виконавчий Комітет Білоруської РСР палко вітає голову ЦВК УРСР Григорія Івановича Петровського з шестидесятиріччям з дня його народження.

Тов. Петровський, працюючи на посту голови ЦВК УРСР, непримиренно боровся з ворогами народу буржуазними націоналістами, троцькістсько-бухарінськими і риковськими мерзотниками - агентами японо-німецького фашизму.

Радянська Україна, під керівництвом більшовицької партії, за допомогою і підтримкою російського робітничого класу, стала квітучою республікою. Народ Радянської України нарівні з іншими народами великого Радянського Союзу живе культурно і заможно. Таке квітуче життя трудящі Радянського Союзу мають, завдяки керівництву великого Сталіна, який зогріває своїм сталінським промінням увесь радянський багатонаціональний народ.

Хай живе довгі й довгі роки Григорій Іванович Петровський на страх ворогам і на користь комунізму!

Хай живе Українська Радянська Соціалістична Республіка!

Хай живе ленінсько-сталінська національна політика!

Хай живе наш рідний батько любимий вождь світового пролетаріату Йосиф Віссаріонович Сталін!

Вик. об. голови ЦВК Білоруської РСР Н. Наталевич

м. Мінськ


Григорію Івановичу Петровському

Гаряче вітаю Григорія Івановича Петровського в день його славного 60-річчя. Понад 40 років, усе своє свідоме життя, тов. Петровський віддав активній революційній боротьбі і більшовицькій організаторській роботі у славних лавах ленінсько-сталінської партії.

Висунутий трудящими Української РСР на високий державний пост голови Центрального Виконавчого Комітету УРСР, тов. Петровський протягом багатьох років неухильно здійснює ленінсько-сталінську національну політику, зміцнює сталінську дружбу народів, практично допомагаючи обміну досвідом в галузі культури і мистецтва між братерськими СРСР.

Вірний син українського народу, соратник великого Сталіна тов. Петровський може служити зразком політичного діяча ленінсько-сталінського типу, безстрашного у бою і нещадного до ворогів народу, правдивого і чесного, що палко любить свій народ.

Від душі бажаю тов. Петровському довгі роки плодотворчої роботи на благо трудящих нашої щасливої соціалістичної батьківщини.

Голова ЦВК Азербайджанської РСР Мір Башир Касумов.

м. Баку


Дорогому й любимому Григорію Івановичу

Дорогому й любимому Григорію Івановичу  Петровському з нагоди шестидесятиріччя шлю палкий привіт!

Він віддав усе своє життя на службу народові. Його славний революційний шлях найтісніше зв'язаний з партією більшовиків, з найвеличнішими вождями робітничого класу - Леніним і Сталіним.

Непохитний більшовик, до кінця відданий справі соціалізму і комунізму, що заслужив високе довір'я партії і народних мас, він став керівником вищого органу Рад.

Григорій Іванович бадьорий, сповнений енегрії, невтомно веде велику творчу роботу. Побажаємо йому здоров'я на благо нашої великої соціалістичної батьківщини.

Голова ЦВК Грузинської РСР Ф. Махарадзе.

м. Тбілісі


Дорогий Григорій Іванович!

Центральний Виконавчий Комітет Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки від імени свого народу в день вашого шестидесятиріччя шле Вам - видатному державному діячеві, вірному борцеві за справу Леніна-Сталіна - палкий братерський привіт і побажання довгої і плодотворчої діяльності на благо і процвітання українського народу.

Заст. голови ЦВК Таджицької РСР Бажулін.

м. Сталінабад


Дорогий товариш Петровський!

У день Вашого 60-річчя Центральний Виконавчий Комітет Казахської Радянської Соціалістичної Республіки шле Вам, вірному учневі і соратникові великого Сталіна, братерський більшовицький привіт.

Усі роки свого свідомого життя віддали Ви справі будівництва більшовицької партії, справі соціалізму. У найтяжчі роки підпілля і в прекрасні роки побідного будівництва соціалізму партія, робітничий клас, народи Радянського Союзу бачили й бачать Вас на передових бойових позиціях.

Бажаємо Вам ще багато й багато років життя і роботи на славу і благо нашої батьківщини й соціалізму.

Голова Центрального Виконавчого Комітету Казахської РСР Умурзаков.

м. Алма-Ата


Голові ЦВК УРСР тов. Петровському

У день 60-річчя Вашого народження Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів Киргизької Радянської Соціалістичної Республіки шлють Вам палке братерське привітання.

Протягом більше 40 років Ви невтомно й активно боролись за справу нашої партії. Не зважаючи на переслідування, на тюрми і заслання, Ви були стійким більшовиком у боротьбі проти царизму.

У будівництві і зміцненні Української Радянської Соціалістичної Республіки Ви провели винятково велику роботу, будучи беззмінним головою Центрального Виконавчого Комітету УРСР. У боротьбі проти буржуазних націоналістів і в розгромі їх Ви виявили себе стійким непохитним більшовиком.

Побажаємо Вам ще багато років плодотворчої роботи на благо нашої партії, на благо великого радянського народу.

Хай живе непорушна дружба народів багатонаціонального великого Радянського Союзу!

Хай живе Українська Радянська Соціалістична Республіка!

Хай живе Комуністична Партія більшовиків!

Хай живе великий вождь народів, любимий наш Сталін!

ЦВК Киргизької РСР Соколовський.

Раднарком Киргизької РСР Абузяров.

м. Фрунзе.


Голові Центрального Виконавчого Комітету УРСР Григорію Івановичу Петровському

Президія Академії наук УРСР щиро вітає Вас, вельмишановний Григорій Іванович з нагоди Вашого 60-річчя і бажає Вам здоров'я і сил на довгі роки корисної і відповідальної роботи.

Президент Академії наук УРСР Акад. Богомолець.