Доб'ємося нових перемог у сільському господарстві

Цілковита перемога соціалізму у нашій країні обумовила ще більш рішучий і безупинний рух вперед усього народного господарства. Величезні перспективи у всіх галузях економіки і, особливо, по лінії соціалістичного сільського господарства. Справді бо, утвердження колгоспного ладу, повне переозброєння землеробства, якому соціалістична індустрія дала передову техніку, найдосконаліші машини, наявність кваліфікованих кадрів - хіба це не прекрасні умови для могутнього піднесення сільського господарства? Хіба щось подібне мало сільське господарство в царській, дореволюційній Росії?

Партія Леніна-Сталіна вивела трудівників радянського села на новий, щасливий шлях - шлях достатків, культурного життя. Колгоспники з кожним роком збирають щораз більші врожаї. Прекрасні наслідки дає сумлінна праця. Минулого року зібрано майже семимільярдний урожай хліба - це в півтора рази більше, ніж у врожайному 1935 році. Отже, країна щільно підійшла до розв'язання сталінського завдання - щороку виробляти 7-8 мільярдів пудів хліба.

Це знаменний успіх. Але не можна твердити, що всі багатющі можливості, які криє у собі колгоспний лад, вже виявлені і використані. Ще багато є недоробок у сільському господарстві, не на висоті завдань земельні органи.

Великої шкоди завдала сільському господарству троцькістсько-бухарінська і буржуазно-націоналістична погань - ці підлі наймити фашистських розвідок. Вони протягом ряду років розкладали кадри, пускали за вітром державні гроші, перешкоджали підвищенню врожайності, дискредитували механізацію, зривали і заплутували сівозміни, підривали тваринництво. Тепер у земельні органи послано багато нових, здібних працівників. Треба тільки організувати їхню роботу, допомогти їм. Вкрай потрібний чіткий і гнучкий провід партійних організацій, щоб швидко й до кінця ліквідувати наслідки шкідництва. Перед земельними органами стоїть велике завдання - піднести і поліпшити організацію соціалістичного сільського господарства.

Останній черговий Пленум ЦК ВКП(б) в числі найважливіших політичних і господарських питань обговорив доповідь народного комісара земельних справ СРСР тов. Ейхе про план сільськогосподарських робіт на 1938 рік.

В плані сільськогосподарських робіт передбачено чіткі заходи до забезпечення високого врожаю. Цей план багато чим відрізняється від попередніх. В ньому одночасно визначені завдання з усіх найважливіших сільськогосподарських робіт: весняна і озима сівба, підняття чистих парів, зяблі. Отже, на початку року передбачено комплекс найважливіших робіт, а це дає великий плюс, бо колгоспи тепер мають цілковиту змогу, ознайомившись із своїми завданнями, заздалегідь чітко спланувати і врахувати наявні можливості і ресурси.

За планом сільськогосподарських робіт цього року, засівна площа колгоспів і одноосібників зростає до 117.693,5 тис. га - на 1.714 тис. га більше, ніж фактично було засіяно в 1937 р, скорочується площа зернових і технічних культур, збільшується посів городини, кормових культур і, особливо, трав. Зменшення площі під посів зернових і технічних культур, зовсім не означає зменшення врожаю цих культур, навпаки - перед колгоспами і радгоспами стоїть завдання на запланованій площі зібрати значно більший урожай, ніж торік.

Розв'язано зернову проблему, знайдено шляхи збирати з кожним роком більше хліба. Застосування високої агротехніки - ключ до цього. Треба підняти всю масу колгоспників, робітників радгоспів на боротьбу за дальше й рішучіше піднесення врожаю зернових і всіх інших культур, зокрема найважливішої технічної культури на Україні - цукрового буряка. Збільшення площі під посів кормових культур розширює кормову базу для тваринництва і полегшує запровадження правильних сівозмін. Тим то в 1938 році ми повинні забезпечити дальше підвищення врожайності всіх культур.

Ради, виконкоми і їх земельні відділи зобов'язані провести велику роботу по доведенню плану сільськогосподарських робіт до колгоспів, правильно довести завдання до одноосібників. Треба покінчити з механічним, бюрократичним плануванням, що йде на руку тільки ворогам. У доведенні планів до колгоспів важко переоцінити обов'язки агрономів. Від того, як вони поставляться до цієї важливої роботи, залежатиме успіх справи, а поставитись вони мусять чесно, по-радянському. При затвердженні планів колгоспів на засіданнях президії райвиконкомів обов'язково повинні бути голови колгоспів.

Колгоспи, радгоспи мають усе для того, щоб цього року домогтися нових успіхів, вибороти небувалий досі врожай. Розгортання соціалістичного змагання, розширення рядів стахановців, озброєння відсталих досвідом передових - ось невідкладні завдання партійних, радянських організацій, земельних відділів.

Найвідповідальніший момент весняної посівної кампанії саме тепер - на початку року. Зустріти весну добре організованими і у всеозброєнні, високоякісно провести сівбу - це значить покласти початок успішному проведенню всього сільськогосподарського року.

А втім, з підготовкою до весняної сівби не все гаразд. Занадто повільно ремонтують трактори такі області, як Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, - а саме ті області, які повинні вступити в сівбу першими. А Чернігівська, Київська, Житомирська, які вступають у сівбу дещо пізніше, тому, очевидно, і затягли безсоромно ремонт найважливішої машини на весняних роботах, не приділяють достатньої уваги якості ремонту, хоч партія і уряд уже не раз звертали на це увагу партійних і радянських організацій, керівників земельних органів та МТС.

Вирішальною ланкою в посівній кампанії є насіння. І тут далеко не все гаразд. Минули вже всі строки, коли треба було засипати, перевірити і очистити насіння. Проте, очистки ще не закінчено, і найбільше відстали в цьому райони Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської областей. В ряді колгоспів насіння некондиційне, сортообмін не проведено.

Підготовка до весняної сівби вимагає значного поліпшення. Працівники земельних органів не повинні забувати, що вони складають великий іспит перед партією, урядом на вміння по-бойовому виконати поставлені перед ними завдання. Початок польових робіт не за горами. Тепер дорога кожна година. Треба працювати не покладаючи рук, якнайскоріше мобілізувати широкі колгоспні маси на успішне розв'язання завдань першого року третьої сталінської п'ятирічки.

Доможемося нових успіхів, зберемо небувалий урожай всіх культур, зробимо дальший крок у здійсненні поставленого товаришем Сталіним завдання - щороку виробляти 7-8 мільярдів пудів хліба.