Велика любов до товариша Сталіна

ОДЕСА, 25. (Власкор «Вістей»). 23 січня в Одесу прибули депутати Верховної Ради СРСР тт. Черниця, Кондаков, Лисенко, Хенкін, які повернулись з першої Сесії Верховної Ради СРСР. Понад 30 тисяч трудящих Одеси зустріли їх на вокзалі.

Зустріч виливається у могутню демонстрацію єднання виборців з своїми депутатами. Відкривається мітинг. У виступах обранців народу звучать слова палкої любові до вождя народів товариша Сталіна, до комуністичної партії, до радянського уряду. З хвилюючою промовою, зустрінутий овацією, виступає заступик голови Ради Союзу тов. Т. Д. Лисенко.

Висловивши глибоку подяку своїм виборцям, які дали йому можливість взяти участь в роботі історичної сесії, тов. Лисенко розповідає про роботу сесії, зокрема про організацію нових наркоматів.

- Сесія ухвалила утворити новий Наркомат Військово-Морського Флоту. Для нас, трудящих, зрозуміла мета і завдання нового наркомату. Чим буде сильніша і могутніша наша армія і наш флот, тим сильніша й могутніша буде наша країна. Цим самим ми відіб'ємо охоту усяким імперіалістичним хижакам зазіхати на країну соціалізму. Своїм історичним рішенням Верховна Рада СРСР показала всьому світові, що наша країна є могутньою морською державою. Наш уряд на чолі з кращим соратником вождя В. М. Молотовим і в дальшій своїй роботі проводитиме, як і досі, політику миру.

Під схвальні вигуки, крики «ура» і бурхливі оплески, тов. Лисенко проголошує:

- Разом з вами, нашими виборцями, мобілізуємо всі сили для якнайскорішого і якнайуспішнішого виконання рішення сесії, для торжества великої справи Леніна-Сталіна, справи комунізму.

Хай живе Верховна Рада СРСР на чолі з непохитним більшовиком Михайлом Івановичем Калініним!

Хай живе наша рідна партія більшовиків!

Хай живе наш любимий вождь і вчитель - великий Сталін!

Тепло зустрінутий трудящими міста, виступив депутат Ради Національностей, вантажник Одеського порту тов. А. А. Хенкін.

Депутати т т. Черниця і Кондаков говорили про завдання трудящих Одеси в справі поліпшення роботи Чорноморського пароплавства, в зв'язку з критикою роботи Наркомводу учасниками Сесії.

Зустріч виборців із своїми депутатами пройшла з надзвичайною теплотою і піднесенням.

Услід за цією першою зустріччю виборці зустрілися з своїми обранцями у себе на заводах і фабриках, учбових закладах, червоноармійських частинах.


Незабутні враження

Стільки незабутніх вражень, глибоких почуттів, що важко їх передати! Назавжди залишиться в пам'яті Кремлівський Палац, де засідала сесія Верховної Ради СРСР. З невимовним напруженням чекали всі депутати появи найдорожчої, найближчої людини - любимого Сталіна. Важко передати всі ті почуття депутатів, коли вони побачили вождя народів - великого Сталіна і разом з ним його найближчих соратників. У єдиному пориві любові і відданості всі депутати бурхливо і невпинно аплодували, не відриваючи очей від дорогого обличчя, на якому сяє привітна усмішка.

Радянський парламент прийняв історичні рішення, які цілком відбивають волю всього радянського народу. Рішення сесії відкривають перед нами нові перспективи дальшого господарського і політичного зростання нашої країни, ще більшого піднесення моці нашої соціалістичної держави. І я, як депутат, докладу всі свої сили і вміння, щоб виконати покладені виборцями на мене завдання.

Як тільки повернуся додому, широко популяризуватиму рішення сесії серед виборців. Ізюмський паровозоремонтний завод, де я працюю, тепер відстає з виконанням плану. З листів, які я одержав на сесії від робітників, видно, що це відставання пояснюється тим, що командири виробництва недостатньо допомагають стахановцям. Приїхавши додому, я думаю провести нараду командирів виробництва нашого заводу, намітити з ними шляхи до усунення недоліків. Я накреслю собі план організації тісного контакту з виборцями своєї округи.

Такі плани моєї державної роботи на найближчий час.

І. Шульга.

Депутат Верховної Ради СРСР, стахановець Ізюмського паровозоремонтного заводу.


Велика державна школа

Насамперед мені хочеться підкреслити ту виняткову діловитість, в обстанові якої відбувалася робота сесії першого в світі соціалістичного парламенту.

Робота сесії привчила нас, усіх депутатів, до того, як треба ставитися до розв'язання державних важливих питань.

З величезною увагою слухали ми виступи товаришів Молотова, Жданова, Косіора і інших депутатів. Дні перебування на сесії Верховної Ради були для мене великою державною школою. Я вже раніше був членом ЦВК України, але після обрання мене до Верховної Ради СРСР, після того, як побував на сесії, я відчув виключно високу відповідальність, як державний діяч, як депутат, перед своїм народом. В моєму блокноті записано докладно все, що вирішила сесія. Про це я постараюсь розповісти своїм виборцям. Буду підтримувати з ними повсякденний зв'язок, як учить нас товариш Сталін.

Мені довелося бути кілька разів на прийомі у наркома тов. Кагановича. Разом з своїм наркомом ми розв'язували практичні питання підвищення вуглевидобутку. Про це я розповім своїм виборцям - шахтарям, доведу до їх відома всі вимоги, які ставить до нас, вугільників, країна, передам їм вказівки і поради наркома. Як інструктор стахановських методів праці, добиватимусь, щоб на всіх шахтах тресту «Боковантрацит» на кожній врубівці було досягнуто не менше як 30 циклів на місяць.

І. Кисельов.

Орденоносець, машиніст врубівки, депутат Верховної Ради СРСР.


Третій раз у Кремлі

Перша сесія Верховної Ради СРСР продемонструвала єдину волю всього нашого багатомільйонного народу. Дні перебування на Сесії надовго, на все життя запам'ятаються мені, рядовому трактористові, депутатові виборців Старобільщини.

У Кремлі я третій раз. Що мені особливо запам'яталося за час перебування на сесії? Ще раз побачив, як наш уряд прислухається до справедливої критики трудящих. З великою увагою поставились наші керівники до виступу депутатів товаришів Жданова, Косіора і інших, які критикували роботу окремих наркоматів. Критика депутатів була врахована при утворенні нового уряду.

Дні перебування на сесії були виключно радісними днями мого життя. Я наочно переконався у великій, сердечній, теплій дружбі нашого багатонаціонального народу, згуртованого великим Сталіним в одну братерську сім'ю. Любовно ставились один до одного узбеки, татари, грузини, росіяни, українці. Говорячи різними мовами, ми все ж розуміли один одного. Будучи на сесії, я відчував, що ми, депутати, не самі, що з нами однаково мислять, однаково переживають в ці історичні дні наші виборці. Я одержував листи, телеграми від виборців Старобільщини. Робітники Білокуракинської МТС прислали мені телеграму про закінчення капітального ремонту тракторів. Колгоспники артілі ім. ХХ-річчя Жовтня повідомили телеграмою про те, що у них засипані всі посівні фонди повністю власним насінням.

Поїхав я з сесії з новою наснагою, з рішучістю працювати так, як учить нас товариш Сталін. В 1938 році будемо боротися ще краще за виконання його вказівок про 7-8 мільярдів пудів урожаю. В минулому році у моїй бригаді кожним трактористом «ЧТЗ» було оброблено 3.075 га, в цьому році я доб'юся ще вищих показників. Якщо доведеться працювати на тракторі «ЧТЗ», то вироблю не менше 4.000 га, а якщо працюватиму на «ХТЗ» - не менше 1.800 га.

Тепер, зустрічаючись з своїми виборцями і звітуючи перед ними про роботу сесії, я закликатиму всіх колгоспників Старобільщини боротися за високий урожай, за 7-8 мільярдів пудів хліба, щоб усі наші колгоспи стали більшовицькими, щоб життя наше стало ще заможнішим.

Г. Сухоставський.

Бригадир тракторної бригади, депутат Верховної Ради СРСР.