Відозва комісії по скликанню робітниче-селянських з'їздів

Товариші робітники та селяне!

До вас, що зкинули ярмо білогвардійщини, до вас, будівничих нового, ясного, вільного життя, звертаємося ми, комісія по скликанню робітниче-селянських з'їздів, з гарячим закликом.

Працюючий люд! Могутнім ударом свого революційного повстанського війська (махновців) до щенту ти розбиваєш золотопогонну наволоч. Не стерпіла вільна душа селянина та робітника знущання над своім „святая святих" - над його волею. Прокинувся працьовник, випростуючі своі могутні руки, і вмент розлетілась нікчемна купка денікінськоі наволочі. Смертельно поранено ворога працюючих, його звалено, але-ж він все ще живе, все мріє, все намагається знову з'організувати розбиті, нікчемні недобитки золотопогонників, він мріє знову затягнути робітництво та селянство в свою смертельну петлю. В передсмертних муках конання він ще плекає надію звалити революційний пролетаріят повстанства, він ще намагається клятими карними шкуровськими загонами зтишити бунтівників. Але даремні його надіі. Не випустить селянство кров'ю здобуте право на вільне життя.

Браття селяне та робітники!

Треба раз назавжди доконати свого одвічного ворога - буржуазію. Треба, аби ця боротьба була остання між Працею та капіталом, необхідно одностайно та організовано довести цю останню боротьбу до кінця. Як-що не зробимо цього - ми загинемо. Армія повстанців мужньо бореться на всіх фронтах, але армія без тилу - ніщо. Армія - це голова, а тил - тулуб одного тіла революціі. Задля того-ж, аби голова була здоровою - потрібно мати здоровим і тулуба. Немає страху у тих, хто бореться спільно, організовано. Тил повстанськоі арміі - це всі працюючи маси. Щоб-же повстанська армія докінчила як найшвидче свою справу, потрібно організувати ці маси. В пляномірности та організаційности працюючих - ось де полягає запорука кінечноі перемоги. Хто-ж буде організовувати ці маси, хто буде закликати іх до самодіяльности? Ніхто, крім вас самих, позаяк справа визволення від рабства - єсть справа самих працюючих. Ваші народні ради негайно ж повинні братись за скликання робітниче-селянських з'іздів (волосних, районних і т. и.) і на цих з'іздах ви, працьовники, самі вирішайте свою долю, самі розв'язуйте всі своі найпекучійші господарські питання, самі куйте своє власне щастя. Час не жде і гаятись - найтяжчий злочин. Боротьба, уперта й остання боротьба іде не на життя, а на смерть і надходить уже та врочиста година, коли здійсняться заповітні мріі всіх працюючих про вільне, ясне, братерське життя. Організуйтесь! В єднанні працюючих - сила.

Всі ваші рішення, постанови та резолюціі надсилайте до комісіі по скликанню робітниче-селянських з'іздів обрану на окружному робітниче-селянському з'іздові, в м. Олександровську (28 жовтня - 2 грудня 1919 р.)

Комісія по скликанню робітниче-селянських з'іздів.

Адреса: Реввоенсовіт, Проспект, №107, комісія по скликанню з'іздів.